Hlavní navigace

Pokud podáte daňové přiznání za rok 2021 elektronicky, máte čas do 2. května

2. 3. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Daňové přiznání za rok 2021 je nutné podat do pátku 1. dubna 2022. Kdo však podá přiznání elektronicky, získá měsíc navíc a může přiznání podat do 2. května.

Přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) a zdravotní pojišťovnu se pak podávají měsíc od termínu pro podání přiznání. U přiznání navíc platí, že se lze beztrestně o několik dnů opozdit

Elektronicky lze přiznání podat až v květnu

V loňském roce sice došlo kvůli covidu k posunu lhůty pro podání přiznání, v roce 2022 se však už jede „postaru“. Poplatníci tedy musí podat daňové přiznání za rok 2021 do pátku 1. dubna 2022. Platí ale, že podnikatelé, kteří podají daňové přiznání elektronickymohou až do 2. května 2022Mají totiž lhůtu pro podání daňového přiznání k daním z příjmů prodlouženou o 1 měsíc. 

Zároveň se zjednodušilo podání podnikatelům, kteří využívají služeb daňového poradce a chtějí tak prodloužit lhůtu o další tři měsíce. Do konce roku 2019 bylo nutné dát plnou moc konkrétnímu daňovému poradci a tu před uplynutím tříměsíční lhůty (zpravidla do začátku dubna) doručit na finanční úřad. To již není nutné a stačí, když daňový poradce prostě podá přiznání ve lhůtě tří měsíců po uplynutí základní lhůty a s přiznáním teprve plnou moc doručí.

Daňové šablony ke stažení

Vzhledem ke konstrukci příslušného ustanovení mají poplatníci, kteří podají přiznání elektronicky, nejen měsíc navíc, ale v případě nestihnutí ani prodloužené lhůty se jim pokuta počítá od konce prodloužené lhůty. Jinými slovy, kdo nestihne podat přiznání k dani z příjmů do začátku dubna, může jej elektronicky podat do začátku května bez rizika sankce. Kdo by nestihl ani květnový termín, může využít daňového poradce, jehož prostřednictvím půjde přiznání bez trestu podat až do začátku července.

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2021:

  • V papírové podobě – do 1. dubna 2022
  • V elektronické podobě – do 2. května 2022
  • Daňovým poradcem – do 1. července 2022

Kdo by pak podal přiznání třeba až v srpnu, výše sankce by závisela na tom, zda přiznání podal elektronicky či jej za něj podal poradce. Pokud by dotyčný podal přiznání v srpnu v papírové podobě, sankce by se počítala od dubna. Pokud by jej podal elektronicky, penále by naběhlo od května, a pokud by jej za něj podal poradce, pokuta by se počítala až od července.

Kdo musí podat přiznání povinně elektronicky

Někteří podnikatelé mají za povinnost podávat přiznání elektronicky ve stanoveném formátu a struktuře. Konkrétně se to týká osob, které mají zpřístupněnou datovou schránku na základě zákona, typicky firem nebo vybraných profesí. Za nedodržení elektronické formy podání pak následuje pokuta 1000 Kč.

Jaké jsou pokuty za pozdní podání

U podání daňového přiznání stále platí liberační lhůta 5 pracovních dnů, o kterou se lze beztrestně opozdit. Pokud navíc penále nedosáhne 1000 Kč, poplatník jej platit nemusí.

Do kdy daň z příjmů doplatit

Daň z příjmů musí poplatníci uhradit v termínu pro podání přiznání. Kdo tedy podá daňové přiznání za rok 2021 v papírové podobě, musí případnou daň doplatit do 1. dubna. Kdo využije elektronického podání, může daň uhradit až do 2. května.

U pozdního doplacení daně se sice dřívější lhůta čtyř pracovních dnů zkrátila na 3 kalendářní dny, ale stejně jako u sankcí za pozdní podání přiznání se úrok nepředepíše a nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1000 Kč.

Úrok z prodlení, který se platí při opožděném doplacení daně, se odvíjí od výše úroku z prodlení podle občanského zákoníku, která je ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, +  8 procentních bodů. Aktuálně tedy 12,50 %.

Psali jsme: Kdo podává daňové přiznání za rok 2021? A komu se to vyplatí, i když nemusí? 

Jaké jsou lhůty pro zdravotní a sociální pojištění

Oba přehledy, jak pro zdravotní pojišťovnu, tak pro ČSSZ, je třeba podat nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy podnikatelé mají podat daňové přiznání. OSVČ bez daňového poradce, která podá přiznání v původním termínu do začátku dubna, musí přehledy odevzdat nejpozději první pracovní den v květnu, tedy v pondělí 2. května. Pokud ale OSVČ využije možnosti podat přiznání elektronicky, prodlužuje se jí i lhůta pro podání přehledů o měsíc. Přehledy v takovém případě musí podnikatel podat do středy 1. června.

ebf - tip do článku - debata

Co se týče doplatků pojistného, stále platí, že musí být uhrazeny do 8 dnů od reálného odevzdání přehledů. Jestliže podá OSVČ přehled v poslední možný den, tedy 2. května, musí pojistné zaplatit do 10. května. Pokud si ale pospíší a podá přehled například už 3. března, musí pojistné uhradit do 11. března.

Jaké jsou sankce při zpoždění

Za den platby se považuje i u pojistného den, kdy má ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna peníze na účtu. Kdo zaplatí pozdě, může obdržet penále. Výše sankce činí 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. V případě, že příslušná správa sociálního zabezpečení povolila placení dlužného pojistného ve splátkách, činí penále z takového dluhu 0,025 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá. Penále nabíhá ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka za jeden kalendářní rok nepřesáhne v úhrnu 100 korun.

Do kdy podat přiznání za rok 2021?
Daňové přiznání za rok 2021 se musí podat do 1. dubna 2022. Kdo podá přiznání elektronicky, může tak učinit do 2. května 2022.
Kdo podává přiznání za rok 2021?
Daňové přiznání podává de facto každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).