Hlavní navigace

Do podnikatelských oborů možná přibude prostituce. Čtěte, co by obnášela

23. 7. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zastupitelé Prahy předložili zákon, který legalizuje prostituci. Nově by se z prostitutek a prostitutů stali podnikatelé se speciální průkazkou.

Prostituce se možná stane legálním povoláním. Zastupitelstvo hlavního města Prahy konečně předložilo paragrafové znění zákona, který si klade za cíl prostituci legalizovat a regulovat. Prostituci by nově mohly dle práva vykonávat osoby, které by splnily podmínky dané zákonem a obdržely příslušné oprávnění. Prostituci by pak šlo provozovat pouze v prostorách tomu určených. Cena povolení by činila 1000 Kč na první rok a za každý další rok by se platilo 500 Kč. Plánuje se též vznik nového registru, kde by se všechny osoby živící se prostitucí evidovaly.

Čtěte také: Věci veřejné: Prosadíme zdanění prostituce a hazardu

Další pokus zlegalizovat prostituci


Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek

Pražští zastupitelé se zařadili do skupiny zákonodárných iniciativ, které se už více než deset let snaží legalizovat a regulovat prostituci v Česku. Už v roce 2000 přijala vláda Návrh opatření k řešení problémů souvisejících s prostitucí. O čtyři roky později došlo ke schválení věcného záměru zákona o regulaci prostituce a ministerstvo vnitra dostalo za úkol, aby do konce dubna roku 2005 předložilo vládě paragrafové znění zákona. Ministerstvo svůj úkol splnilo, avšak poslanecká sněmovna zamítla související návrh na vypovězení Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Ministerstvo proto svůj návrh následně stáhlo.

Ve svém minulém volebním období chtělo Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložit podobný návrh zákona, který by prostituci regulovat. Návrh se ale ani nedostal do poslanecké sněmovny, jelikož ho zastupitelstvo předložilo až po volbách v roce 2010. Zákon nicméně nezapadl a stávající zastupitelstvo se ho na jaře roku 2013 rozhodlo přepracovat a znovu předložit. Před necelým týdnem pak zveřejnilo paragrafové znění normy, která se aktuálně nachází v připomínkovém řízení. Cílem zákona je vymezit prostituci právní rámec, ve kterém ji lze provozovat, a postihovat jakékoli vychýlení z tohoto rámce.

Čtěte také: 3 zakázané činnosti, u kterých stojí za zvážení legalizace (NÁZOR)

K prostituci bude třeba oprávnění a potvrzení od lékaře

Podle předkladatelů zákona by se prostituce, tedy dobrovolné poskytování
sexuálních služeb včetně jejich nabízení za úplatu fyzickou osobou směřujících k
uspokojování sexuálních potřeb, stala zvláštním oborem podnikání, jako je v současnosti advokacie nebo soukromé lékařství. Prostituce by nepatřila mezi živnosti, nýbrž do podnikatelských aktivit, které se řídí jiným zvláštním předpisem než živnostenským zákonem. Zákon počítá se zákazem prostituce na veřejných prostranstvích a jejím povolením v zařízeních nebo prostorech, které splňují podmínky uvedené v dalších paragrafech.

Provozovatel takového zařízení či prostoru může být pouze fyzická osoba s místem podnikání nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která dostala příslušné povolení. Zařízení nesmí dle zákona stát v okruhu 150 m od budov státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, zastupitelských úřadů, škol nebo školských zařízení, zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, zařízení pro preventivně výchovnou péči, ústavu sociální péče pro mládež, dětského hřiště, církevní budovy, veřejného nebo neveřejného pohřebiště, krematoria nebo národní kulturní památky. Obec by navíc mohla stanovit místa, kde lze mít zařízení k provozování prostituce a provozní dobu a maximální užitnou plochu zařízení k provozování prostituce. Povolení by mělo platnost 5 let.

Samotní “podnikatelé v oboru prostituce” by rovněž museli získat oprávnění k jejímu provozování, které by mělo podobu průkazky s fotkou, jako je například řidičák. Dále by museli splnit zdravotní způsobilost potvrzenou lékařem, tedy netrpět přenosným onemocněním stanoveným prováděcím právním předpisem. Kdo by chtěl provozovat prostituci, musel by být starší 18 let a platit si zdravotní pojištění. Navrhuje se, aby oprávnění platilo jeden rok s tím, že by šlo vždy o rok, v případě opětovného splnění podmínek, prodloužit.

Jak provozovatelé zařízení, tak osoby živící se prostitucí musí být též bezúhonní a nesmí na své služby dělat reklamu v tiskovinách, rozhlase a televizi. Zákon rovněž počítá s tím, že by vznikl registr, ve kterém by se evidovaly údaje o osobách oprávněných k provozování prostituce a jejich průkazech, zařízeních k provozování prostituce, prostorech a osobách, kterým byla povolení vydána.

Čtěte také: Chcete se živit striptýzem? Podle zákona spadáte do kolonky podnikatel-umělec

Oprávnění vyjde na 1000 korun

Zákon stanovuje i sankce za jeho porušení. Za provozování zařízení nebo prostoru k prostituci bez příslušného povolení by hrozily až 2 miliony korun. Osoby, které by prostituci provozovaly bez povolení, by mohly dostat pokutu ve výši 50 tisíc korun.

Součást nového zákona tvoří úprava některých stávajících předpisů. Do zákona o správních poplatcích by se zařadily nové položky:

  1. Podání žádosti o oprávnění k provozování prostituce – 1000 Kč
  2. Podání žádosti o prodloužení platnosti oprávnění k provozování prostituce – 500 Kč
  3. Výměna průkazu k provozování prostituce – 50 Kč
  4. Podání žádosti o povolení provozovat zařízení, v němž může být provozována prostituce 5000 Kč
  5. Podání žádosti o povolení provozovat prostor, který je podle rozhodnutí
    stavebního úřadu určen k bydlení, k provozování prostituce – 2500 Kč

Zda zákon o regulaci vstoupí v platnost, zůstává ve hvězdách. Nejprve se k němu vyjádří vláda a teprve poté zamíří do poslanecké sněmovny, která zatím vždy podobné normy zamítla. Aby zákon navíc mohl nabýt účinnosti, musí Česká republika nejprve odstoupit od Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob, která je v přímém rozporu s předloženou normou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).