Hlavní navigace

Do školy může, ale měl pozitivní test. Jak je to s nárokem na ošetřovné?

22. 4. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
Aby mohly děti zpátky do školy, musí podstoupit testování. V případě pozitivního testu zůstává dítě doma. Máme názorný příklad, jak si nárokovat ošetřovné.

Česká správa sociálního zabezpečení popisuje různé situace, které mohou v souvislosti s nárokem na ošetřovné v praxi nastat. Předně upozorňuje, že ošetřovné se poskytuje stále ve stejných případech potřeby zajištění péče. 

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o:

  • dítě, které je v době uzavření školy/dětského zařízení mladší 10 let,
  • nezaopatřené děti (bez omezení věku) účastnící se školní docházky, které jsou závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.),
  • osoby starší 10 let využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • jež jsou určeny pro péči o osoby závislé na péči jiné osoby alespoň ve stupni I.
  • děti, které se nemohou účastnit výuky, protože u nich byla nařízena karanténa

Jaké mohou v praxi nastat situace?

Od 12. dubna 2021 jsou fakticky rodiče rozděleni na ty, jejichž děti jsou v režimu rotační výuky a na ty, jejichž dětem je zajištěna péče i v týdnech výuky distanční. U dětí v rotační výuce platí, že jejich rodičům nezanikl nárok na ošetřovné. Pouze v týdnech kdy mají nařízenu prezenční výuku, rodiče nevykazují dny péče.

Testuje se dvakrát týdně

Preventivní testování (antigenní test) se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Pozitivní výsledek testu neumožňuje osobní přítomnost dítěte v daném zařízení (je zakázána) a již za daný den nastává potřeba péče o dítě s nárokem na ošetřovné.

Dítě s pozitivním výsledkem antigenního testu musí podstoupit konfirmační PCR test a do doby oznámení výsledku potřeba péče s nárokem na ošetřovné trvá. Souběžně může za této situace přejít týden prezenční výuky do týdne s výukou distanční, kde je navíc už z tohoto důvodu dána potřeba péče s nárokem na dávku.

Pokud je konfirmační PCR test negativní, pak tímto dnem potřeba péče končí a dítě se vrací do kolektivu (pochopitelně pokud je výsledek testu oznámen v týdnu distanční výuky, nárok na dávku v tomto týdnu není ovlivněn).

Pokud je PCR test pozitivní, trvá nárok na ošetřovné do doby, než u něj skončí karanténa (uzdraví se).

Psali jsme: Dlouhodobé ošetřovné zůstalo v krizi bez povšimnutí. A s ním lidé, jichž se týká

Do doby, než se potvrdí negativní PCR test nebo než se dítě uzdraví, fakticky trvá zákaz jeho osobní přítomnosti ve škole. Není třeba pro uplatnění nároku na poskytování ošetřovného, aby dětský lékař vystavil na tuto dobu Rozhodnutí o potřebě ošetřování/péče. Je však vhodné uschovat minimálně potvrzení o testu dítěte pro potřeby zaměstnavatele, který ověřuje existenci překážky v práci na straně zaměstnance (pro úplnost zmiňujeme, že nezávisí na tom, zda je nárok na výplatu ošetřovného, či nikoli).

Sám zaměstnanec, který o dítě pečuje, může být svým ošetřujícím lékařem dán do karantény, popř. izolace, v takovém případě dochází k souběhu nároku na ošetřovné (pokud je uplatněn) a na náhradu mzdy či později nemocenské. Tyto případy se řeší standardně podle pravidel předpisů o nemocenském pojištění, tzn., že nárok na výplatu nemocenského má přednost před nárokem na výplatu ošetřovného.

Na děti, které mají zajištěnu péči ve školských a dětských zařízeních, tedy i v době distanční výuky, zanikl jejich rodičům nárok na ošetřovné s nástupem dítěte do příslušného výchovného zařízení. Děti podléhají obdobným pravidlům testování a také řešení v rovině nároku na ošetřovné je podobné.

Na jakém formuláři žádost uplatnit?

Ve všech případech na formulářích, které se používají z důvodu uzavření školy/dětského zařízení (Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část), a to i v případě, že rodič bude mít i vystavené Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) od dětského lékaře. To může sloužit rovněž jako omluvenka do zaměstnání. 

Správy sociálního zabezpečení budou při uplatnění žádosti o ošetřovné v každém případě požadovat při pozitivních testech u dítěte, aby žádost o ošetřovné byla uplatněna předložením tiskopisu, předkládaném z důvodu uzavření příslušného zařízení, a nikoliv předložením tiskopisu, který vyhotovil dětský lékař z důvodu onemocnění dítěte. 

Rodiče dětí v rotační výuce, které o děti pečují v době distanční výuky, uplatňují žádosti s dříve vygenerovaným číslem žádosti. Rodiče ostatních dětí, tj. těch, u kterých pominula potřeba péče, vygenerují žádost s novým číslem.

Jak postupuje zaměstnavatel?

Zaměstnavatel standardně zašle žádost zaměstnance o dávku v elektronické podobě na místně příslušnou OSSZ. V žádosti vyplní Záznamy zaměstnavatele za příslušné období (nebo přiloží samostatný tiskopis „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“).

Přílohu k žádosti zasílá zaměstnavatel pouze u zaměstnanců, kterým zanikla potřeba ošetřování, protože jejich děti mají zajištěnu péči ve školských a dětských zařízeních každý týden. Tito zaměstnanci tedy nastoupili do práce a později u nich vznikla potřeba ošetřování/péče znovu, proto se i znovu posílá příloha.

U zaměstnanců, kteří mají děti v rotační výuce, a školské zařízení nezajišťuje péči o ně v době distanční výuky, trvá stále jeden případ ošetřování, u něhož již zaměstnavatel předal tiskopis přílohy k žádosti současně s první žádostí zaměstnance o ošetřovné.

Příklady na situace při testování:

Žák ZŠ má ve čtvrtek 14. dubna 2021 při testu před vyučováním (nezáleží na tom, zda je žák v rotační výuce nebo ne) pozitivní POC antigenní test, musí opustit ZŠ a bude čekat na PCR test. Rodič s ním ještě ten den PCR test podstoupí. Nárok na ošetřovné má rodič již za den 14. dubna 2021. 

Pokud potom:

  • následující den v pátek je oznámeno, že PCR test je negativní, může se dítě vrátit do školy – nárok na ošetřovné trvá do oznámení o výsledku testu.
  • následující den v pátek je oznámeno, že PCR test je také pozitivní, nárok na ošetřovné trvá do doby, než u dítěte skončí karanténa, resp. než se uzdraví.

Jak rodič uplatní nárok?

Rodič použije Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Dále již záleží na tom, zda je žák v rotační výuce nebo ne:

Nástroje v marketingu

Rodič dítěte s rotační výukou předá tiskopis zaměstnavateli až po skončení měsíce.
To proto, že u této skupiny rodičů trvá potřeba péče v průběhu celého měsíce (ať už z důvodu distanční výuky v některých týdnech, nebo pro pozitivní test dítěte) a vykazuje se tedy za celý měsíc.

Pokud by šlo o rodiče, jejichž děti mají zajištěnu péči ve školských a dětských zařízeních každý týden, mohou žádost předat i před koncem měsíce – po návratu dítěte do školy. To proto, že u této skupiny rodičů trvá zákaz přítomnosti ve škole pouze v souvislosti s nálezem onemocnění u dítěte.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).