Hlavní navigace

Dobře počítejte minoritní tržby, ať se vás #EET netýká dříve, než si myslíte

4. 11. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Přestože se má EET dotknout například stánků s občerstvením až v roce 2018, pokud prodávají i maloobchodní zboží, může se jich týkat již od března 2017.

Jestliže tržby z maloobchodního prodeje budou u stánků s občerstvením přesahovat 175 tisíc korun či mají podíl na celkových tržbách vyšší než 49 %, pokladní zařízení na elektronickou evidenci tržeb (EET) si budou muset pořídit už v příštím roce.

Čtěte také: Chcete #EET vyzkoušet v pilotním provozu? Musíte mít nainstalovaný certifikát

Odkdy se EET koho týká

První vlna podnikatelů se do EET zapojí již za necelý měsíc. Jak ale ukazují nejen diskuze na internetu, řada lidí, především z oblasti gastronomie a maloobchodu, si není jistá, odkdy se jich evidence týká. Metodika sice stanovila pravidla, podle kterých se zapojení do EET určuje, ne všichni se v nich ale orientují. Obecně platí, že poplatník musí evidovat jednotlivé tržby od fáze, do které jednotlivá tržba spadá. Základní rozdělení vypadá následovně:

1. fáze (od prosince 2016) – ubytovací a stravovací služby

NACE 55 Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny,…)
NACE 56 Stravování a pohostinství – pouze tržby za stravovací služby (nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, restaurace, hospody, kavárny, kantýny, …)

2. fáze (od března 2017) – velkoobchod a maloobchod

NACE 45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
NACE 45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
NACE 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
NACE 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
NACE 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích, …)

3. fáze (od 1. března 2018) – ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi, zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích:

NACE 56 Stravování a pohostinství – tržby z dodání zboží (tržby za stravování, které není stravovací službou)
NACE 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (podnikatelé ve výrobě
NACE 10 Výroba potravinářských výrobků (např. pekaři, cukráři, řezníci…)
NACE 49 Pozemní a potrubní doprava (např. taxislužba, železniční osobní doprava meziměstská, silniční nákladní doprava, …)
NACE 69 Právní a účetnické činnosti (právníci, účetní, …)
NACE 75 Veterinární činnost
NACE 86 Zdravotní péče (lékaři, dentisté, …)
a další činnosti NACE 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45.2 (autoservisy), 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 („dlouhodobé“ ubytování), 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99

4. fáze (od června 2018) – vybraná řemesla a výrobní činnosti

NACE 13–17 Výroba textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků, papírů a výrobků z papírů a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
NACE 20.4 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků
NACE 22 Výroba pryžových a plastových výrobků
NACE 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
NACE 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
NACE 31 Výroba nábytku
NACE 32 Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů,…)
NACE 33 Opravy a instalace strojů a zařízení
NACE 43 Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…)
NACE 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (např. „hodinový manžel“, opravář počítačů,…)
NACE 96 Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky,…)

Není stravování jako stravování

V případě gastronomie ale není situace úplně jednoduchá. Pod klasifikaci NACE 56 sice spadají stravovací služby, od prosince letošního roku se však budou evidovat jen tržby za stravovací služby (nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, restaurace, hospody, kavárny, kantýny). Tržby z dodání zboží (tržby za stravování, které není stravovací službou) spadnou pod EET až v březnu 2018. Při nejasnostech ohledně posouzení toho, zda poplatník musí evidovat tržby z činnosti klasifikované pod NACE 56 již od 1. 12. 2016, nebo až od 1. 3. 2018, vymezila finanční správa následující kritéria.

Povinnosti evidence tržeb od 1. 12. 2016 podléhají tržby z činnosti, které jsou vymezeny klasifikací NACE 56, a současně se jedná o stravovací službu.

Základní vymezení stravovací služby:

1) „Provozovna pro účely stravovací služby“

Poskytování restauračních a stravovacích služeb je podmíněno existencí provozovny, kde jsou tyto služby poskytovány. Provozovnou je třeba chápat prostorově ohraničené místo, které má plně k dispozici konkrétní provozovatel pro účely výkonu své činnosti, buďto na základě vlastnických práv, či povolení skutečného vlastníka (musí se jednat o veřejně nesdílený prostor).

Není podstatné, zda se jedná o stavebně ohraničený prostor (typicky budova – nemovitost), ale je možné takto rozumět i prostor veřejného prostranství – pokud je vhodným způsobem ohraničen a tím pádem je v zásadě zamezeno využívání běžným kolemjdoucím – typicky předzahrádka. Rovněž se může jednat o jídelní vůz ve vlaku apod. Současně v tomto prostoru jsou zajišťovány alespoň některé z následujících doplňkových služeb (stoly a židle, vytápění/klimatizace, toalety, šatna, mytí nádobí, úklid prostor…).

2) Možnost volby způsobu prodeje (byznys model provozovatele)

Pokud provozovatel nabízí v rámci svého obchodního modelu možnost prodeje „s sebou“ nebo i pro přímou konzumaci v prostorách provozovny, a to na základě rozhodnutí zákazníka, je nutné tyto situace rozlišit. Pokud dochází na základě rozhodnutí zákazníka k jinému rozsahu poskytovaných doprovodných služeb (např. jiný vhodnější obal pro odnesení s sebou apod.), nejedná se v zásadě o stravovací službu, ale o dodání zboží.

Pokud charakter jídla (zvolený obchodní model) nevyžaduje pro odnesení s sebou nebo konzumaci na místě zvláštní zacházení, jedná se vždy o dodání zboží (např. zmrzlina v kornoutu, popkorn v krabici, párek v rohlíku apod.).

Příklad 1:

Provozovatel nabízí prodej jídla s sebou nebo ke konzumaci v jeho provozovně. O stravovací službu se bude jednat v případě, že jídlo bude servírované v provozovně a ke snědení je zákazníkovi poskytnuto přiměřené zázemí, tj. např. stoly, židle atd. V tomto případě bude povinností poplatníka přijatou tržbu evidovat již od 1. 12. 2016. Standardně se jedná o restaurace, hospody, bary, kavárny atd. 

Bude-li ovšem v té samé provozovně vydáno jídlo např. do papírové tašky, už se nejedná o stravovací službu, ale o dodání zboží. V takovémto případě má poplatník povinnost přijatou tržbu evidovat až od 1. 3. 2018. Nebude-li chtít poplatník evidenci tržeb tímto způsobem dělit, nic mu nebrání, aby od 1. 12. 2016 evidoval všechny tržby bez rozdílu toho, zda se jedná o stravovací službu nebo dodání zboží. 

Příklad 2:

Provozovatel obchodu s lahůdkami, stánkový prodej, rozvoz jídla. Je-li v těchto případech jídlo nabízeno takovou formou, že je zabaleno do obalu, tašky, ubrousku, pak se nejedná o stravovací službu, ale vždy o dodání zboží. V takovémto případě bude mít poplatník povinnost tržbu evidovat až od 1. 3. 2018. 

Čtěte také: Nevíte, zda se vás #EET týká již od prosince? Nechte si udělat závazné posouzení

Minoritní činnost dříve evidovat nemusíte

To, odkdy se podnikatele EET dotkne, ovšem závisí na hlavní činnosti podnikatele. Jestliže totiž poplatník provozuje ve svých provozovnách kromě hlavní činnosti i tzv. minoritní činnosti a povinné evidování tržeb z těchto minoritních činností by podléhalo evidenci tržeb dříve než evidování tržeb z hlavní činnosti, může všechny tržby začít evidovat až v okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní.

Aby šlo minoritní činnost evidovat až s činností hlavní, musí platit: 

  • minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně,
  • platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel).

Jestliže má podnikatel v provozovně minoritních činností několik, platby u jednotlivých činností se sčítají. Naopak, pokud poplatník disponuje několika provozovnami, pak se limity počítají za každou z provozoven odděleně. Pro posouzení uvedených kritérií jsou vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to za předcházející kalendářní rok.

školení-leden22-molín

Poplatník, který začíná podnikat a nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad. Pokud splní výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z minoritní činnosti evidovat. V případě, že vznikne povinnost začít evidovat tržby z hlavní činnosti, automaticky vzniká povinnost začít evidovat tržby i z minoritní činnosti bez dalšího posuzování kritérií.

Počítejte, zda se vás EET netýká dříve

Zatímco restaurace spadnou pod EET již za měsíc, různé stánky s občerstvením dle výše uvedených kritérií až v březnu 2018. Stánky s občerstvením však zpravidla v rámci své činnosti prodávají i maloobchodní zboží (např. čokolády, žvýkačky, cigarety, pivo v plechovce, limonádu v lahvi). V takovém případě bude opět záležet, jak velké příjmy z tohoto maloobchodního prodeje stánky mají. Pokud nejsou splněny podmínky pro minoritní činnost, musí se takový podnikatel do EET zapojit již v termínu pro maloobchod a velkoobchod, tedy od března 2017.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Sledujte Dana na Twitteru @danmoravek

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).