Hlavní navigace

Dobrovolné důchodové pojištění jako předmět dědictví

Redakce

Zvažujete od příštího roku vstup do druhého pilíře důchodové reformy? Čtěte, co se stane v případě úmrtí. Získají naspořené peníze dědicové nebo stát?

Doba čtení: 2 minuty

Důchodová reforma startuje v lednu příštího roku. Zejména se jedná o možnost dobrovolného penzijního spoření v podobě vyvedení 3 % sociálního pojištění (z dnes odváděných 28 % na odvody za sociální pojištění), a to za podmínky dodatečné vlastní platby ve výši 2 %. Těchto (v součtu) pět procent bude odvedeno na zvolené individuální účty vedené u penzijních společností.  Dlouho se diskutovalo o možnosti dědictví naspořených prostředků. Zdědit naspořené prostředky v určitých případech možné bude.

Čtěte také: Od příštího roku bude umožněn odchod do předdůchodu. I pro OSVČ 

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví a personalistika
PhDr. Dagmar Kučerová
poradkyně pro mzdové účetnictví

Druhý pilíř jako předmět dědictví

Možností dědit se druhý pilíř zásadně odlišuje od pilíře prvního, tj. od státního důchodu. Pokud účastník prvního pilíře zemře, nestávají se prostředky, které v průběhu svého produktivního věku odvedl na odvodech sociálního pojištění, předmětem dědictví. Jiná je situace u účastníků dobrovolného systému. Pokud zemře účastník v průběhu spořící fáze (v době, než mu začne být důchod vyplácen), stávají se naspořené prostředky součástí dědického řízení.

Dědictví v průběhu spořící fáze:

  1. Dědic je rovněž účastníkem důchodového spoření - prostředky (naspořená 3 % + 2 %) jsou převedeny na jeho účet ve II. pilíři.
  2. Dědic není účastníkem spoření - podíl na dědictví je vyplacen v hotovosti. 
  3. Jedná se o dědice – nezletilé děti - prostředky z účtu účastníka jsou vyplaceny během pěti let v pravidelných měsíčních splátkách, tzv. sirotčí důchod.

Čtěte také: Převratná novinka v odvodech za zaměstnance i OSVČ, pojistné finančním úřadům 

Daň z nemovitosti tip Podnikatel.cz

Dědictví po penzistovi (v době čerpání penze)

V případech, kdy již začne důchodce ze svých naspořených prostředků čerpat starobní penzi,
mohou být naspořené prostředky součástí dědictví.

  1. Renta na dvacet let – účastník si může zvolit při odchodu do penze, že naspořené prostředky budou rozpočítány na dobu 20 let s měsíční vyplácenou rentou. Jestliže zemře dříve, než si naspořené prostředky stačí vyčerpat, bude zbývající část vyplacena dědici jednorázově. 
  2. Anuita s pozůstalostní penzí na tři roky – pokud si účastník důchodového spoření vybere jako formu výplaty doživotní anuitu s pozůstalostní penzí, po jeho smrti výplata penze nekončí. Další tři roky bude pozůstalostní penze ve stejné výši vyplácena dědici (osobě uvedené ve smlouvě). 
  3. Doživotní penze – tzv. anuita - je doživotní penze vyplácená životní pojišťovnou. Tato varianta umožní doživotní měsíčně vyplácený důchod, který doplní jeho starobní důchod od státu. Nevýhodou je, že penze končí vždy úmrtím a nestává se součástí dědického řízení.

Foto: www.isifa.com