Hlavní navigace

Dohodu o provedení práce musíte registrovat na sociálko a zdravotko

5. 12. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 631791
Registraci dohod o provedení práce s odměnou vyšší než 10 000 korun se zaměstnavatel nevyhne. Tradičně se termíny pro přihlášení na sociálko a zdravotko liší. Zjistili jsme jak.
 

Dohoda o provedení práce je zaměstnavateli v současné době hojně využívána. Zejména pro jednorázové úkoly či sezónní práce. Přestože musí být od roku 2011 sepsána písemně, stále zůstává nepružnějším pracovním poměrem. Samozřejmě pro minimum administrativy a nízké odvody (podléhá pouze dani z příjmů fyzických osob). Nehrozí náklady spojené s propuštěním zaměstnanců, tj. proplácení nevyčerpané dovolené, výpovědní lhůta, odstupné a další nepříjemné povinnosti spojené se sjednáním „klasického“ pracovního poměru. Od roku 2012 bude ale situace jiná. S prodloužením doby, na kterou lze dohodu se zaměstnancem u jednoho zaměstnavatele sjednat, přibudou zaměstnavateli další povinnosti. Čtěte více: Zákoník práce 2012. Velký rozcestník připravovaných změn

Nová pravidla pro sjednání dohody o provedení práce

Podmínky dohody o provedení práce mění novela zákoníku práce. Zejména se jedná o zvýšení maximálního počtu hodin, na něž lze dohodu o provedení práce sjednat. Zvyšuje se ze současných 150 na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele.

Zákoník práce stanoví pro dohodu o provedení práce od roku 2012 následující podmínky:

 
  • dohoda musí být uzavřena písemně a musí v  ní být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá (na dobu od … do …, nebo na dobu neurčitou)
  • v dohodě je nutné sjednat předmět – tedy práce, které budou vykonávány a rozsah těchto prací (maximálně 300 hodin v kalendářním roce s jedním zaměstnancem u jednoho zaměstnavatele) 
  • dále musí být sjednána odměna, která nesmí být nižší než minimální mzda.

Pro dohodáře od roku 2012 zcela specifické podmínky

Na základě novely zákona o nemocenském pojištění, účinné od 1. 1. 2012 budou v souvislosti s rozšířením maximálního limitu práce nově účastni nemocenského pojištění zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou vyšší než deset tisíc. A to za zcela specifických podmínek. Ty jsou zcela odlišné od  obecných podmínek účasti na nemocenském pojištění z ostatních pojištěných zaměstnání. Nově je stanoví paragraf 7a  zákona  o nemocenském pojištění. Čtěte také: Dosud nevybraná dovolená může po změnách od roku 2012 „propadnout“

 

Zaměstnanci na dohodu o provedení práce budou účastni na nemocenském pojištění, jen pokud splní dvě podmínky. Jedná se o:

  • výkon zaměstnání na území ČR
  • zúčtován měsíční započitatelný příjem vyšší než 10 000 Kč.

Zjednodušeně to znamená, že účast na pojištění může vzniknout jen v době  trvání dohody o provedení práce a pouze v měsíci, do něhož byla zaměstnanci zúčtována odměna z dohody v částce vyšší než 10 000 Kč. Pro vznik účasti na pojištění není rozhodující, zda byla dohoda sjednána  na týden či rok, ani jaká odměna (v jaké výši) byla sjednána. Rozhodující je zúčtovaná částka v příslušném měsíci, potvrdil pro server Podnikatel.cz Petr Sulek z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí. Čtěte více: Zatočí novela zákoníku práce se švarcsystémem? Zjistili jsme za vás

 

V souvislosti se zdaněním dohod se objevily informace, že se hranice zpojistnění dohod o provedení práce u sociálního a zdravotního pojištění o korunu liší. Neliší. Pokud bude zúčtován příjem vyšší než 10 000 Kč, je účasten nemocenského pojištění a také platí zdravotní pojištění. Z toho plyne, že pokud má rovných 10 000 Kč (nebo méně), není účasten nemocenského pojištění a neodvádí se pojistné na zdravotní pojištění, potvrdila Elenka Mazurová, tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Dohoda nově vyžaduje přihlášení na sociálko

Pojištění vzniká dnem, ve kterém začal zaměstnanec vykonávat práci a zaniká dnem uplynutí pracovního poměru nebo dohody. Pokud by nebyla předem známa částka, vznikne účast v průběhu zaměstnání, tj. dosažením uvedené odměny v některém z měsíců. Zaměstnavatel v takovém případě přihlásí pracovníka do registru zaměstnavatelů do 8 kalendářních dnů po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci pojištění vzniklo.

Jak pro server Podnikatel.cz upřesnila Jana Buraňová z od­dělení komunikace ČSSZ, zaměstnanci, který bude vykonávat činnost na základě dohody o provedení práce, vzniká účast na nemocenském pojištění (a tím i důchodovém pojištění) v případě, že mu bude v kalendářním měsíci zúčtován příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Za­městnavatel bude podávat přihlášku k pojištění, resp. oznámení o nástupu do zaměstnání obdobně jako u zaměstnání malého rozsahu zpětně, tedy až v měsíci následujícím po měsíci, za který mu účast na pojištění vznikla, uvedla Buraňová. Dodala, že na základě připravované novely  zákona o nemocenském pojištění, jejíž účinnost se předpokládá od 1. 1. 2012, bude lhůta pro podání přihlášky v těchto případech pro­dloužena až do konce tohoto následujícího kalendářního měsíce.  Odhlášku z pojištění bude zaměstnavatel po­dávat až po uplynutí doby, na kterou byla dohoda sjednána.

Pro zdravotní pojištění tradičně rozdílné podmínky

 

Pokud se týká zdravotního pojištění, budou za zaměstnance považovány nově osoby, které jsou činné na základě dohody o provedení práce a které dosáhly příjmu, který je podmínkou pro účast na nemocenském pojištění. Připomínáme, že jde o částku, která musí být zaměstnanci skutečně zúčtována, nikoliv jen předpokládána (například ve smlouvě – v dohodě o provedení práce).

Zaměstnavatel musí u takového zaměstnance plnit naprosto stejné povinnosti, pokud se týká jeho přihlášení a odhlášení u zdravotní pojišťovny jako u běžného zaměstnance. V případě dohody o provedení práce rozhoduje výše odměny. Například pokud zaměstnanec dosáhne v lednu odměny 6000 Kč, pojistné se neodvádí a oznámení o nástupu zaměstnance se na zdravotní pojišťovnu nezasílá. Pokud ale v dalším měsíci zaměstnanec dosáhne odměny 11 000 Kč, je zaměstnavatel povinen do osmi dnů ode dne kdy začal vykonávat práci, toto přihlášení provést a následně po ukončení vykonávané práce zase zaměstnance odhlásit. V praxi však může často nastat situace, kdy  dopředu není zřejmé, kolik hodin bude v měsíci skutečně odpracováno a zda hranice bude dosažena (kolik bude skutečně zúčtováno ve výplatě).  V této situaci zaměstnavatel zašle přihlášku do osmi dní po skončení měsíce, ve kterém tato hranice byla dosažena. Pokud se jedná o jeden měsíc, pošle současně i odhlášku, upřesňuje Elenka Mazurová z České průmyslové zdravotní pojišťovny.

školení červen 22 - tip do článku

A co dohody uzavřené v roce 2011?

Z přechodných ustanovení k novele zákoníku práce plyne, že pokud bude činnost na dohodu vykonávána k 31. 12. 2011 a práce bude pokračovat i nadále, považuje se za den nástupu 1. 1. 2012. Znamená to, že i z dříve uzavřených dohod převyšujících měsíční odměnu 10 000 korun bude v roce 2012 odvedeno sociální a zdravotní pojistné. Čtěte také: Co se mění od roku 2012 v příjmovce?

Zpojistnění dohod posílí děravou státní kasu

Zákonodárci očekávají, že pojistné zaplacené za nové pojištěnce (dohodáře) bude vyšší než výdaje na případné nemocenské dávky vyplacené těmto pojištěncům. V důchodovém pojištění se navrhované opatření projeví ihned ve zvýšení výběru pojistného. Na výdaje na důchody však bude mít toto opatření postupný účinek, projeví se až v budoucnu.  Předpokládá se zvýšení výběru na důchodové pojištění a zaměstnanost cca 925 mil. korun a na nemocenské pojištění 75 mil. Kč. Odvod pojistného z dohod o provedení práce na zdravotní pojištění dosáhne pravděpodobně výše 1,5 mld. korun.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).