Hlavní navigace

Dohoda o provedení práce v otázkách a odpovědích

16. 1. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Čtěte jak na rozvržení směn, stanovení výše odměny, práci dle potřeby i kombinaci s důchodem, zaměstnáním či studiem s dohodou o provedení práce v roce 2012.

Dohoda o provedení práce se v roce 2012 výrazně změnila. Nejedná se jen o změny v rozsahu práce a zpojistnění dohod převyšujících stanovenou desetitisícovou hranici. Jsou nastaveny zcela nové a specifické podmínky, se kterými se musí jak zaměstnavatelé, tak samotní „dohodáři“ vypořádat. Čtěte také: Dohoda o provedení práce 2012 

Nová úprava dohody o provedení práce

Maximální rozsah, na který je možné dohodu o provedení práce s jedním zaměstnavatelem uzavřít, se zvýšil ze 150 hodin ročně na 300 hodin ročně. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Nově je rovněž nutné uvést dobu, na kterou se dohoda uzavírá. To samozřejmě vyžaduje přepracování dosud používaného formuláře pro dohodu o provedení práce. Formulář musí obsahovat:

 • dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá,
 • předmět – sjednaný pracovní úkol nebo práce, které budou vykonávány,
 • rozsah práce – vymezení pracovního úkolu v hodinách,
 • odměnu, která může být splatná po dokončení a odevzdání práce, ale také provedení určité části práce, případně může být splatnost odměny dohodnuta jinak.

Výběr zajímavých čtenářských dotazů:

Sjednání konkrétní výše odměny 

Chtěla bych se zeptat, zda je možné do dohody v roce 2012 uvést – měsíční odměna dle vykonané práce, nebo musí být určená konkrétně? 

Odměna by měla být sjednána konkrétně. Například celková částka nebo mzda za hodinu práce (předpokládaný celkový počet hodin, následně se uvede skutečný počet hodin odpracovaný v příslušném měsíci). 

Rozvržení směn a práce „dle potřeby“  

V jakém případě je nezbytné v dohodě o provedení práce uvádět rozvržení směn? Jedná se o zaměstnance, který vykonává pracovní úkol pro zaměstnavatele, ale je činný pouze v případě, kdy mu k tomu dá zaměstnavatel pokyn. 

Rozvrh směn je z důvodu případné náhrady odměny nezbytný. Můžete využít tzv. fiktivní rozvrh směn, stanovený pro účely náhrady odměny. Skutečnost bude dle dosavadních zvyklostí „dle potřeby“. Doporučujeme stanovit rozvrh směn přímo v dohodě o provedení práce. Například ve znění: Při vzniku dočasné pracovní neschopnosti a nároku na náhradu odměny při dočasné pracovní neschopnosti bude poskytnuta náhrada odměny podle fiktivního harmonogramu směn. Je stanoven takto: … O fiktivním rozvrhu více: Jak na náhradu mzdy u dohod o provedení práce od roku 2012 

Nové povinnosti spojené s dohodami o provedení práce

S dohodami o provedení práce jsou od roku 2012 spojeny zcela nové povinnosti. Týkají se zejména vystavení zápočtového listu při ukončení zaměstnání, potvrzování příjmu pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti a vedení evidenčních listů důchodového pojištění. Čtěte také: Zápočťák i u dohod. Nový zákoník práce přinese vrásky účetním 

Dohoda se tedy úpravou práce přiblížila sjednání „klasického“ pracovního poměru. Zákoník práce současně v § 77 odst. 2 vyjmenovává, ve kterých případech se na práci konanou na dohody úprava pro výkon práce nevztahuje. Jedná se o:

 • převedení na jinou práci a přeložení,
 • dočasné přidělení (nové ustanovení § 43 zákoníku práce),
 • odstupné,
 • pracovní dobu a dobu odpočinku (výkon práce však nově nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích),
 • překážky v práci na straně zaměstnance,
 • dovolenou,
 • skončení pracovního poměru,
 • odměňování (s výjimkou dodržení minimální mzdy),
 • cestovní náhrady (je možné sjednat dle § 155 zákoníku práce).

Zpojistnění dohod se týká všech dohod. Bez výjimky

Dohody se zúčtovanou odměnou zakládají účast na nemocenském (tím i důchodovém a zdravotním pojištění). Musí se jednat o odměnu v daném měsíci skutečně zúčtovanou, nikoli sjednanou nebo předpokládanou. Například dohoda o provedení práce se zúčtovaným příjmem 12 000 korun v lednu 2012 a vyplaceným v následujícím měsíci, tj. v únoru, založí účast na nemocenském za měsíc leden. Čtěte také: Dohodu o provedení práce musíte registrovat na sociálko a zdravotko

Dotazy k odvodům sociálního a zdravotního z dohod:

Dohoda o provedení práce a důchod

Jak to bude nadále s důchodci, kteří z těchto dohod neplatili sociální a zdravotní pojištění? 

Pro důchodce nebyla v roce 2011 stanovena žádná výjimka a není stanovena ani od roku 2012. Nově platí při překročení částky 10 000 Kč sociální a zdravotní pojištění všichni, tedy i důchodci.

Dohoda o provedení práce a studenti  

Jsem studentem VŠ a pobírám sirotčí důchod. Při dotazu na ČSSZ za jakých podmínek mohu při studiu jako příjemce sirotčího důchodu pracovat, mi bylo sděleno, že pouze na dohody, které nepodléhají odvodu pojistného. Platí i v takovém případě platí platová hranice 10 000 korun? 

Hranice skutečně platí pro všechny. Řešením je více uzavřených dohod u několika zaměstnavatelů vždy v maximální odměně 10 000 Kč měsíčně, tak aby činnost nezaložila účast na důchodovém pojištění.

Dohoda o provedení práce při zaměstnání 

Týká se i mne povinnost odvést pojistné. Jsem zaměstnaná na celý úvazek, ale v lednu 2012 budu navíc pracovat pro jinou organizaci na dohodu o provedení práce.  V návrhu DPP, který jsem od druhého zaměstnavatele dostala, je napsáno, že se ze sjednané mzdy pojistné platit nebude. 

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Zaměstnavatel nemůže v návrhu ani v dohodě určit, že se pojistné platit nebude. Nezáleží ani, zda jste nebo nejste současně zaměstnaná. Od roku 2012 se ze všech uzavřených dohod s měsíční odměnou vyšší než 10 000 Kč odvádí pojistné.

Více dohod u jednoho zaměstnavatele 

Pracuji na brigádách u více firem zároveň. Daná hranice 10 000 Kč od roku 2012 platí celkem, anebo jako příjem od jednoho zaměstnavatele?

školení účto leden 23 Kučerová

Od roku 2012 můžete odpracovat vždy maximálně 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Měsíční limit pro odvod pojistného od 10 001 korun se hlídá taktéž u jednoho zaměstnavatele. V případě, že by byly zúčtovány v jednom měsíci dohody dvě, pro účely pojištění se sečtou. Je tedy možné pracovat u více zaměstnavatelů, vždy v maximálním rozsahu 300 hodin ročně u každého z nich. Při nepřekročení stanoveného měsíčního limitu odměny u jednotlivých zaměstnavatelů, nebudou dohody podléhat sociálnímu ani zdravotnímu pojištění.   

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).