Hlavní navigace

Dokdy a jak musíte vyřídit přehledy a pojistné? Čtěte náš souhrn

7. 4. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Daňové přiznání byste již měli mít podané. Povinnosti tím však nekončí. Musíte ještě vyplnit přehledy a případně doplatit zdravotní a sociální pojištění.

Termín pro podání daňového přiznání již vypršel a nyní přichází na řadu přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Přečtěte si náš souhrn, dokdy a jak lze přehledy podat a dokdy je třeba případně doplatit pojistné. 

Na přehledy je čas do začátku května

Jak pro přehled pro zdravotní pojišťovnu, tak i pro ČSSZ platí stejná lhůta. Oba přehledy musíte odevzdat nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy jste měli podat daňové přiznání. OSVČ bez daňového poradce tak musí přehledy odevzdat nejpozději první pracovní den v květnu. Vzhledem k tomu, že 1. května je svátek a pátek, mají OSVČ čas do pondělí 4. května. Pokud OSVČ použijí služeb daňového poradce, mají za povinnost přehledy podat do pondělí 3. srpna. Do konce dubna ale musíte tuto skutečnost doložit místní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Na přehledy by neměli zapomenout ani ti podnikatelé, kteří nepodávali daňové přiznání. V případě, že pojištěnec v daném roce, za který se přehled podává, neměl žádné příjmy a nemusí tedy podat daňové přiznání, musí podat tzv. nulový přehled o příjmech a výdajích. Přehled pro ČSSZ je povinné podat do pátku 31. července a přehled pro zdravotní pojišťovnu dokonce již do zítra, tedy do středy 8. dubna.

Elektronické podání existuje, má to ale háček

Za den podání se považuje den, kdy pojišťovna nebo ČSSZ přehled obdrží. Přehled můžete podat jak v papírové podobě, tak i elektronicky. Pokud chcete podat přehled zdravotním pojišťovnám elektronicky, nepotřebujete k tomu u většiny pojišťoven datovou schránku ani elektronický podpis, musíte se však předem registrovat do systému pojišťovny. Také ČSSZ umožňuje podat přehled elektronicky, musíte tak však učinit skrze datovou schránku či podání podepsat elektronickým podpisem. Místo interaktivního PDF se nově formulář vyplňuje přímo na stránkách ČSSZ. Vyplnění formuláře však vyžaduje nainstalování doplňku do prohlížeče. Jak otestoval server Podnikatel.cz, nejlépe se formulář vyplňuje v prohlížeči Chrome, který automaticky vybídne k instalaci doplňku.

Pokud přehled nepodáte ve stanoveném termínu, nemusíte se hned obávat sankcí. ČSSZ i zdravotní pojišťovny opozdilce nejprve upozorní, že přehled zapomněli podat. Pokud byste ale výzvy ignorovali a přehled nepodali, můžete dostat pokutu až v řádu desetitisíců korun. Zdravotní pojišťovna může udělit pokutu až do výše 50 000 korun a ČSSZ až 20 000 korun (při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 korun). 

Jak na daň z příjmů?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z příjmů věcí krok za krokem.

 

Na doplatek je 8 dní od přehledu

Co se týče doplatku pojistného, dříve platily odlišné termíny pro zdravotní a sociální pojištění. Nějaký ten rok ale již platí stejné lhůty. Jak zdravotní, tak i sociální pojištění je nutné doplatit do 8 dnů od reálného podání přehledu. V případě, že by termín pro doplatek vyšel na víkend nebo na svátek, počítá se nejbližší pracovní den. Za den splatnosti se bere den, kdy sociálka či zdravotní pojišťovna obdrží peníze. V případě platby složenkou nebo bezhotovostním převodem si proto nechte časovou rezervu.

Myslete též na to, že u platby složenkou či přes internetové bankovnictví se liší podmínky u ČSSZ a zdravotních pojišťoven. U ČSSZ je třeba pojistné zaslat na příslušné územní pracoviště, kde je podnikatel hlášen. Seznam kontaktů a příslušných bankovních účtů naleznete na stránkách ČSSZ. Při doplatku pak hlavně správně vyplňte variabilní symbol. Zatímco u zdravotních pojišťoven se jako variabilní symbol vyplňuje rodné číslo, u ČSSZ jde o číslo, které vám sociálka přidělila již při registraci a které vždy uvádí v korespondenci s vámi.

Kdo se opozdí s doplacením, začnou mu nabíhat penále. Ty činí u ČSSZ i u zdravotních pojišťoven 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. Penále se počítá ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Zároveň ale platí, že pokuta se nepředepíše, pokud nedosáhne za daný rok alespoň 100 korun. Jestliže vám v přehledu vyjde přeplatek, můžete si vybrat, jak s ním chcete naložit. Můžete si ho nechat vrátit na účet, poslat složenkou nebo ho použít na úhradu záloh na pojistné na další měsíce. Ať už si vyberete jakoukoli možnost, nezapomeňte zaškrtnout svůj výběr a především doplnit číslo účtu nebo vaši adresu.

Změňte též zálohy

Jakmile podáte přehledy a případně doplatíte pojistné, nezapomeňte ještě změnit výši záloh na letošní rok. U sociálního pojištění se nová záloha platí poprvé za měsíc, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích. Jestliže tedy podáte přehled v dubnu, novou zálohu zaplatíte prvně za duben, tedy od 1. do 20. května. Pokud pro vás platí minimální vyměřovací základ a vyšla vám záloha nižší než minimální, platíte právě minimální. Ta pro letošek činí 1943 korun

U zdravotního pojištění může nastat situace, že změníte zálohy dvakrát. Jestliže jste totiž loni platili minimální zálohy, museli jste je už zvýšit v platbě za leden. Pokud by vám pak vyšla v přehledu vyšší záloha, musíte její výši opětovně změnit. Nové zálohy se stejně jako u sociálního pojištění platí poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích. Minimální zálohy pro rok 2015 činí 1797 korun

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).