Hlavní navigace

Dokončili jste studium. Musíte platit sociální a zdravotní pojištění?

17. 7. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Řada absolventů středních, vyšších a vysokých škol často tápe v tom, zda musí po ukončení studia platit sociální a zdravotní pojištění.

Odpověď na tuto otázku není univerzální a povinnost odvádět pojistné závisí na konkrétní situaci absolventa.

Sociální pojištění

To, zda musíte po absolvování školy platit sociální pojištění, záleží na konkrétní situaci. Jestliže po škole nenastoupíte do zaměstnání či nezačnete podnikat, sociální pojištění odvádět nemusíte. Rozhodujícím mezníkem pro odvod pojistného na sociální zabezpečení je totiž podle zákona zahájení výdělečné činnosti, která založí účast na pojištění. Od dovršení 18. roku má však student či absolvent možnost přihlásit se na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa bydliště k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění, pokud si chce zajistit, aby se mu tato doba v budoucnu počítala pro starobní důchod. Měsíční pojistné hrazené v roce 2018 u osoby dobrovolně důchodově pojištěné činí minimálně 2 099 Kč. Za období studia je možné si dobrovolné důchodové pojištění doplatit zpětně i kdykoliv v budoucnu, doplnila Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Za zaměstnance platí zaměstnavatel

Jestliže po absolvování školy nastoupíte do zaměstnání, sociální pojištění za vás hradí zaměstnavatel. Výjimkou jsou zaměstnání malého rozsahu, jestliže příjem nebyl sjednán ve výši alespoň 2 500 Kč za kalendářní měsíc a ani takové výše nedosáhl), a činnosti vykonávané na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč. V takovém případě zaměstnavatel neodvádí pojistné, toto období se pak nepočítá do doby potřebné pro důchod a zaměstnanec není ani účasten nemocenského pojištění.

Podnikatelé si pojistné platí sami

Pokud začnete po ukončení studia podnikat, tedy zahájíte samostatnou výdělečnou činnost, je nutné tuto skutečnost oznámit příslušné OSSZ podle místa bydliště, která vám sdělí i všechny potřebné informace, včetně údajů k placení pojistného a záloh na pojistné na důchodové pojištění. Pokud je podnikání hlavní činností, musíte zálohy na důchodové pojištění platit již v prvním roce podnikání. Minimální měsíční záloha činí pro rok 2018 celkem 2189 Kč. Je-li podnikání vedlejší činností, je povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění závislá na výši dosažených příjmů.

Při vycestování do ciziny pozor na tamní pravidla

Studenti, kteří po ukončení studia v ČR vycestují do zahraničí, kde např. absolvují stáž či dále studují, taktéž pojistné na sociální zabezpečení neplatí. Zpravidla však musí přispívat do systému toho státu, kde pracují.

Nezaměstnaní platit nemusí

V případě, že po absolvování školy skončíte jako nezaměstnaný, bez ohledu na to, zda se zaevidujete, či nezaevidujete na úřadu práce, sociální pojištění platit nemusíte. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je sice náhradní dobou důchodového pojištění, pro budoucí důchod (starobní, invalidní, pozůstalostní) se však započítává pouze v omezeném rozsahu.

Zdravotní pojištění

U zdravotního pojištění je ovšem situace odlišná. U absolventů vysoké školy platí, že zdravotní pojištění za ně platí stát ještě měsíc následující po završení vysokoškolského studia. Dnem ukončení studia je přitom den, kdy byla vykonána předepsaná závěrečná státní zkouška, případně její poslední část. Za absolventy středoškolského studia, kteří neplánují pokračovat na vysoké či vyšší odborné škole, platí stát zdravotní pojištění ještě po dobu prázdnin, tedy do 31. srpna.

WT100 tip temata

Zaměstnaní a podnikatelé to mají stejné jako u sociální pojištění

Pokud se absolvent nechá zaměstnat nebo začne podnikat, situace je obdobná jako v případě sociálního pojištění. U zaměstnání nic řešit nemusí, jelikož vše řeší zaměstnavatel, u podnikání se musí sám na pojišťovně nahlásit a platit zálohy.

Na úřadu práce se zdravotní pojištění platit nemusí

I v případě, že absolvent nezačne po studiu pracovat nebo podnikat, ale musí zdravotní pojištění řešit. Může se přihlásit na úřad práce a po dobu vedení v evidenci uchazečů o práci bude za něj pojistné i nadále platit stát. Jestliže se absolvent na úřad práce nepřihlásí a nezačne ani podnikat nebo pracovat, musí se své zdravotní pojišťovně nahlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů a hradit zdravotní pojišťovně částku 1647 Kč měsíčně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).