Hlavní navigace

Domácnosti budou platit za elektřinu a plyn v cenách bez DPH

25. 10. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock, podle licence: Rights Managed
V návaznosti na aktuální situaci na trzích s komoditami plynu a elektřiny a jejich prudké zvýšení cen došlo k rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v důsledku mimořádné události.

Zákon o DPH upravuje, kdo a kdy je povinen přiznat daň z přidané hodnoty. Dani z přidané hodnoty tak podléhá i dodání plynu a elektřiny, a to při jejich dodání nebo z přijaté úplaty, která byla uskutečněna před dodáním těchto komodit. V návaznosti na mimořádné události, konkrétně potom rapidní zvýšení ceny elektřiny a plynu, došlo k prominutí daně z přidané hodnoty.

Zákon o DPH a dodání elektřiny a plynu

Zákonná úprava zdanění dodání plynu a elektřiny je zakotvena v zákonu o DPH. Zákon o DPH potom definuje, kdy vzniká povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby. V zákoně je uvedeno, že povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Pokud by však byla přijata úplata ještě před dnem uskutečnění zdanitelného plnění, vzniká povinnost přiznat daň a daň zaplatit ke dni přijetí úplaty. Aby bylo možné DPH z přijaté úplaty odvést, musí být plnění, na které je úplata přijata, známé dostatečně určitě

Povinnost přiznat daň z přidané hodnoty při dodání plynu nebo elektřiny vzniká i v případě, kdy se jedná o uskutečněné plnění osobou neusazenou v tuzemsku nebo pokud se jedná o uskutečněné plnění z jiného členského státu

Ceny energií aktuálně

 V návaznosti na aktuální ceny plynu a elektřiny vydalo Ministerstvo financí ČR tzv. Finanční zpravodaj (č. 34/2021), ve kterém v důvodové části rekapituluje současnou situaci na trhu energií. Obecně došlo k rapidnímu zdražení cen energií. 

Ve Finančním zpravodaji je pak znázorněno skokové navýšení cen na průměrných cenách plynu a elektřiny na spotovém trhu, kdy v říjnu loňského roku, tedy v říjnu 2020, byla cena 383 Kč/MWh, zatímco aktuální průměrná cena je 2296 Kč/MWh. Stejně to platí i v případě ceny elektřiny, kdy loni se cena pohybovala kolem 893 Kč/MWh, zatímco dnes se za stejné množství zaplatí 4464 Kč/MWh.

Důsledkem vzrůstu cen těchto komodit jsou negativní dopady na všechny podniky a domácnosti. Pokud některé domácnosti nemají fixaci cen, může se jim cena za energie zněkolikanásobit. 

Některé subjekty mohou být zajištěny proti růstu cen energií jejich smluvní fixací. Někteří dodavatelé všech ukončili dodávky energií i přes smluvenou fixaci ceny. Nárůst cen energií se tak promítá do všech výstupů ekonomiky.

Rozhodnutí o prominutí daně 

Důsledkem aktuální situace na trhu rozhodlo Ministerstvo financí ČR o prominutí daně z přidané hodnoty v důsledku mimořádné události. Ministryně financí pak rozhodla, že osobám povinným přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty promíjí daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu. 

Musí se však jednat o zdanitelné plnění, které se uskutečnilo, anebo úplatu, u které byla povinnost přiznat daň, byla přijata v období od 1. listopadu do 31. prosince 2021

Prominutí daně z přidané hodnoty se však vztahuje na ty osoby, které si nemohou nárokovat odpočet daně z dodané elektřiny nebo plynu. Typicky se jedná tedy hlavně o domácnosti. Prominutí daně se však projeví i u malých podnikatelů, kteří nejsou plátci DPH, nebo u neziskových organizací, škol a dalších subjektů, které si neuplatňují nárok na odpočet daně.

V rámci rozhodnutí o prominutí daně se nerozlišuje způsob použití plynu nebo elektřiny, a to z důvodu snížení administrativní náročnosti spojené s vydáním tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí o prominutí je vydáno na předem ohraničenou dobu dvou kalendářních měsíců, a to na listopad a prosinec roku 2021. 

Prominutí daně se týká daně na výstupu, která se vypočte ze základu daně podle zákona o DPH, a to vč. vedlejších výdajů, které souvisí s dodáním elektřiny a plynu a zahrnují se do základu daně.

Prominutí daně v daňovém řádu

Možnost prominout daň vychází z daňového řádu. Zákon stanovuje pravomoc orgánu veřejné moci zcela nebo částečně prominout daň a její příslušenství, a to buď z moci úřední, nebo na základě žádosti daňového subjektu. K prominutí daně pak může dojít ode dne vzniku daňové povinnosti až do doby uplynutí pro placení daně, a to i poté, kdy došlo k její úhradě.

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Daňový řád dále stanovuje, že ministr financí může z moci úřední částečně nebo zcela prominout daň a její příslušenství, a to buď z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů nebo z důvodů mimořádné události. Musí se však jednat o daně, které jsou spravovány jím řízenými správními orgány.

Je otázkou, jestli násobné zvýšení cen energií je mimořádnou událostí, podle odborníků se totiž o mimořádnou událost nejedná. Nicméně v případě mimořádné události je možné prominout daň nebo její příslušenství všem daňovým subjektům, kterých se důvod prominutí týká. Prominutí daně se potom vyhlašuje ve Finančním zpravodaji, který vydává Ministerstvo financí ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).