Hlavní navigace

Doménoví podvodníci stále útočí. Čtěte co dělat, když vás nachytají

2. 5. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Společnost Registrace internetových domén stále balamutí podnikatele s předraženými doménami. Poškození se však spojili a podali trestní oznámení.

Takřka před dvěma roky přinesl server Podnikatel.cz zprávu o tom, jak se doménoví vykukové pod značkou firmy Registrace internetových domén (REGID) snaží podnikatelům prodat předražené domény. Nejen, že společnost působí dále, ale další stovky podnikatelů mezitím nachytala na svůj trik. S jídlem roste chuť a nedávno se tak objevily informace, že podvodníci volají dokonce i obcím. Některým postiženým ale už došla trpělivost a podali na společnost Registraci trestní oznámení. Zároveň tito podnikatelé vyzývají ostatní, které firma Registrace internetových domén obalamutila, aby se k trestnímu oznámení přidali.

Podvod REGIDu funguje už několik let

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Pozor na podvodníky, kteří nabízejí předražené domény.

Na začátek si připomeňme, jak vše “funguje”. Do firmy zavolá zaměstnanec společnosti Registrace internetových domén, který volanou firmu upozorní, že někdo chce koupit stejnou doménu, jako má ona, jen s jinou koncovkou. Registrace internetových domén je ale tak “hodná”, že nejprve zavolala vám, abyste si doménu mohli zaregistrovat jako první. Samozřejmě vše doplněno tlakem na rychlé vyjádření. Kdo s registrací souhlasí, brzy mu přijde faktura za nákup domény na cca 4000 Kč a k tomu udržovací poplatek v hodnotě přesahující 600 Kč. Běžná cena domény s koncovkou .eu a .com, kterou si firmy nejčastěji “pořídí, se přitom pohybuje v řádu několika stovek korun. Že nikdo doménu firem s jinou koncovkou ve skutečnosti nechtěl, asi není třeba dodávat. Vzhledem k tomu, že firma Registrace internetových domén už nějaký ten rok na trhu působí, počty podvedených dosahují stovek až tisíců.

Čtěte více: Vypátrali jsme: Podvodníci se vás snaží nachytat s předraženými doménami

Pokud se podnikatel rozhodne fakturu ignorovat, přijde mu po několika měsících dopis o postoupení pohledávky firmě Altea Europe. Ta v případě odmítnutí zkusí snížit cenu na polovinu a dohodnout se. Jestliže ani poté firma nic nezaplatí, může dojít k soudu. Zkušenosti podnikatelů s firmou Altea Europe u soudu pak nejsou zrovna pozitivní. Podle informací, které má server Podnikatel.cz k dispozici, se v současnosti Altea Europe do soudních sporů, kvůli velkému počtu případů, nehrne a vystačuje si s vyhrůžným dopisem. Rozhodně by se ale poškození neměli na tuto skutečnost spoléhat.

Skočili jste na telefon? Když budete rychlí, máte šanci

Jestliže někdo na telefonát skočí a včas si svoji chybu uvědomí, má stále šanci se předraženému nákupu vyhnout. Stačí, když si domény zaregistruje u jiné doménové firmy za klasickou cenu několika stokorun. Smlouva s REGIDem pak pozbývá platnosti, jelikož začíná platit, až když REGID domény registruje.

Uvedení v omyl musíte dokázat

Co se týče postupu firmy REGID, podle oslovených právníků by uzavřená smlouva o nákupu domény neměla platit. Jak totiž uvádí § 49a občanského zákoníku, právní úkon je neplatný, jestliže jej jednající osoba učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen, tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět. Právní úkon je rovněž neplatný, jestliže omyl byl touto osobou vyvolán úmyslně. Jedná se však o relativní neplatnost, takže postižený subjekt se této neplatnosti musí aktivně domáhat. Poškozené společnosti uzavíraly smlouvy v omylu. Vycházely totiž z toho, že někdo chce koupit stejnou doménu jako má jejich firma, jen s jinou koncovkou. Tento omyl byl pro ně rozhodující, jinak by danou smlouvu neuzavřely. Společnost REGID tento omyl také úmyslně vyvolala, uvedl serveru Podnikatel.cz advokát Petr DobešTaylorWessing enwc Advokáti.

Jak však jedním dechem Dobeš dodává, problémem zůstává otázka důkazního břemene. Společnost REGID musí dokázat, že došlo k uzavření ústní smlouvy. Tuto skutečnost dokládá nahrávkou telefonátu, REGID však předkládá pouze část nahrávky, kde lež o zájmu třetích stran na koupi domény není zachycena. Je tak na poškozených, aby dokázali, že jednali v omylu. Celou nahrávkou však zřejmě žádný postižený nedisponuje.

Patříte mezi poškozené? Připojte se k trestnímu oznámení

I proto podalo několik desítek poškozených trestní oznámení a vyzývají další podvedené, aby se k němu přidali. “Podle zkušeností telefonické hovory používané jako důkaz nebudou obsahovat usvědčující úvodní lživou pasáž. Toto lze podle mého dokázat jen prohlášením většího množství svědků, kteří jsou připraveni svědčit (resp. sepsat průběh hovoru a podepsat ho),” uvedl právník, který zastupuje jednu z podvedených firem na blogu Nic.cz. Právě tento právník, jehož totožnost server Podnikatel.cz zná, avšak dotyčný si nepřál být jmenován, podal trestní oznámení a stojí za výzvami, aby se k němu připojili i další podvedení. 

Trestní řízení se podařilo sloučit a aktuálně ho řeší policejní oddělení ve Vršovicích. Kdo se chce připojit, má kontaktovat policii na adrese p4mopvrs@mvcr.cz a do předmětu e-mailu pak uvést jméno: „nprap. Pleva“ a č.j.: „ORIV-62257/TČ-2012–001419“. Do těla e-mailu by poškození měli uvést přibližně toto:

  • 
oznámení a žádost o uznání postavení poškozeného ve věci ORIV-62257/TČ-2012–001419 (Registrace internetových domén).

  • společnost/fyzická osoba – 
kontaktní osoba v této věci (jméno, tel. č., e-mail, funkce ve společnosti)
  • kdy došlo k telefonátu/uzavření smlouvy s REGIDem
  • způsobená škoda (výše faktury od REGIDu)
  • 
krátký popis okolností, jak ke všemu došlo
  • 
pokud již dotyčný podal trestní oznámení, tak uvést č.j.

Upozorňuji, že toto je důležité udělat především pro nasčítání výše škody. Poškození nemusí mít obavu z toho, že by se museli osobně účastnit nějakých jednání či výslechů. Samozřejmě je nutno počítat s tím, že policie se může dotazovat, upozornil právník.

Nebojte se vyrazit do protiútoku

Jak velkou šanci na úspěch trestní oznámení má, lze jen těžko odhadnout. Vše závisí na tom, zda se orgánům činným v trestním řízení podaří nashromáždit dostatek důkazů. Teoreticky se dá tento skutek kvalifikovat jako podvod, který je v § 209 odst. trestního zákoníku definován následovně: Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5000 Kč. Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který nabyl účinnosti 1. ledna 2012, je možné za tento skutek stíhat i samotnou společnost REGID, dodal Petr Dobeš z TaylorWessing enwc Advokáti. Sama Policie ČR se vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechce k celému případu vyjadřovat.

Podle advokáta Petra Dobeše by poškození mohli též podat nekalosoutěžní žalobu, protože jednání společnosti REGID představuje podle jeho názoru i porušení pravidel hospodářské soutěže. Konkrétně jde o nekalosoutěžní jednání ve smyslu § 44 a násl. Obchodního zákoníku, přičemž dle § 54 odst. 1 obchodního zákoníku platí: Právo, aby se rušitel protiprávního jednání zdržel a aby odstranil závadný stav, může mimo případy uvedené v § 48 až 51 uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů.  Odpovídající rozsudek by v případě vítězství velmi usnadnil pozici poškozených v řízeních o zaplacení požadovaných částek. Taková obrana by možná byla účinnější, než podávání trestních oznámení, která bývají, velmi často z důvodu přetížení policie, odkládána, vysvětlil Dobeš. 

Každopádně všem, kterým přijde dopis a faktura od REGIDu a doménu nechtějí, Dobeš doporučuje “protiútok”. Tedy napsat sdělení, že poškozený odmítá objednávku, popírá uzavření jakékoliv smlouvy, a pokud by bylo možné dovodit jeho souhlas s uzavřením smlouvy z obsahu telefonického rozhovoru, jedná se o úkon učiněný v omylu. Zároveň se hodí doplnit, že vše je poškozený připraven řešit s pomocí advokáta v občanskoprávním či trestním řízení.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).