Hlavní navigace

Jak získat dotaci na rekonstrukci podnikatelské nemovitosti?

10. 1. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Pokud máte v plánu rekonstrukci například výrobní haly, využijte na to dotace z programu Nemovitosti. Pospěšte si, čas se krátí.

Na rekonstrukci výrobní haly, technologického centra či přípravu podnikatelské zóny, využijte dotace EU z programu Nemovitosti, který bude pro příjem registračních žádostí otevřen od 1. března 2012

Z tohoto programu jsou podporovány především dva typy projektů: 

  • Rekonstrukce objektů
  • Příprava podnikatelské zóny

Dotaci je možné získat také na vyhotovení projektové dokumentace, o tuto aktivitu však není takový zájem jako o předchozí dvě. 

Máte-li v plánu rekonstrukci objektu, můžete v rámci projektu získat finanční podporu na rekonstrukci výrobních budov a na prostory s výrobou úzce spojené (sklady materiálu, nezbytné administrativní a sociální zázemí, apod.). Je také možné dotovat přístavby, rekonstrukce stávajícího objektu je však vždy nezbytná. Čtěte také: Dotační programy fungují také jako alternativa investičních pobídek

Aby bylo možné dotaci na rekonstrukci čerpat, je nutné splnit několik základních podmínek:

  1. Objekt musí být určen především pro výrobní účely žadatele.
  2. Žadatel o dotaci musí být vlastníkem a zároveň provozovatelem výroby v dotovaných budovách. Tuto skutečnost je nutné prokázat k první žádosti o platbu, v době podání plné žádosti stačí mít smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
  3. Dotovaný objekt musí mít po rekonstrukci podlahovou plochu minimálně 500 m2.
  4. Rekonstrukce musí být pro objekt nezbytná z důvodu napravení jejího špatného technického stavu, což v praxi znamená, že náklady na rekonstrukci musí být vyšší, než je stávající cena objektu (stanovená znaleckým posudkem).
  5. Aktivity v dotované budově musí spadat do oboru zpracovatelského průmyslu nebo technologických center a strategických služeb.

Poslední uvedená podmínka se vás bude týkat také v případě, že se rozhodnete žádat o dotace na přípravu podnikatelské zóny, tedy na úpravu pozemku pro budoucí výstavbu. V rámci této aktivity je možné dotaci získat např. na terénní úpravy, odstranění nevyužitelných staveb či výstavbu komunikací a inženýrských sítí na pozemku. Opět musíte být vlastníkem dotčených pozemků, a to v době kdy poprvé žádáte o výplatu dotace. Pokud je váš projekt schválen, zavazujete se mimo jiné, že začnete s výstavbou podnikatelského objektu na připraveném pozemku do 3 let po ukončení dotačního projektu (do 5 let u velkých podniků). Tento objekt pak musí být vámi coby příjemcem dotace vlastněn i provozován a činnosti, které v něm budou probíhat, musí opět spadat do podporovaných odvětví. Čtěte také: Jak na svůj projekt získat dotace z EU? Přečtěte si příběhy úspěšných žadatelů

Pro obě výše zmíněné aktivity platí, že žadatelé mohou být podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost. Mohou tedy žádat malé, střední i velké podniky, ale také OSVČ, pokud v době realizace projektu vedou podvojné účetnictví. 

Jak o dotaci požádat a kolik můžete získat

V rámci programu Nemovitosti můžete získat dotaci ve výši 1–20 mil. Kč, a to vždy zpětně na základě skutečně vynaložených výdajů. Malé podniky získají 60 % způsobilých výdajů, střední podniky 50 % a velké 40 %, v Jihočeském a Plzeňském kraji jsou tyto hodnoty o 10 % nižší.

Prvním krokem k získání dotace je tzv. registrační žádost, u které se hodnotí zejména soulad projektu s daným programem a finanční zdraví žadatele. Jakmile máte schválenou registrační žádost, můžete začít s realizací projektu, od tohoto momentu je možné považovat náklady na projekt za způsobilé výdaje, na které v případě úspěchu plné žádosti získáte podporu.

Plná žádost je už o něco náročnější záležitost, zejména je potřeba dát si pozor, abyste měli v pořádku všechny potřebné přílohy. Celý proces probíhá elektronickou formou prostřednictvím systému eAccount. Abyste mohli se systémem pracovat, musíte disponovat elektronickým certifikovaným podpisem. 

Jak se zařadit mezi úspěšné žadatele

Jedním z klíčových faktorů je u programu Nemovitosti především čas. Při přípravě žádosti o dotaci je důležité začít s předstihem. Nedostatečná příprava všech příloh žádosti může mít za následek nepřiznání dotace i jinak velice slibnému projektu.

Z tohoto hlediska je u registrační žádosti důležitý zejména doklad o souladu projektu s územním plánem a hrubý rozpočet připravený autorizovaným inženýrem. Pro přípravu těchto dokumentů předpokládejte alespoň 14 dní.
K plné žádosti je potřeba doložit stavební povolení, což u mnohých, zejména památkově chráněných budov, znamená dlouhodobou přípravu. Dále se k plné žádosti dokládá také výběrové řízení na dodavatele stavby, pro které je nezbytné mít zpracovaný projekt pro výběr zhotovitele. Příprava plné žádosti se tak častokrát velice prodlouží, proto je potřeba se všemi těmito aspekty počítat předem, na podání plné žádosti máte totiž od schválení žádosti registrační maximálně sedm měsíců.

Z povinných příloh plné žádosti je ještě důležité zmínit doložení financování projektu. Přestože dotaci je možné čerpat po etapách a není nutné vyčkávat s proplácením až na kolaudaci objektu, je řídícím orgánem operačního programu vyžadováno doložení zdrojů ve výši cca 60 až 70 % hodnoty projektu. Důvodem tohoto patření je, aby dotace byla přidělena pouze kvalitním subjektům, které mají reálnou šanci projekt dokončit. Zajištění finančních zdrojů před podáním plné žádosti je tedy důležitý předpoklad úspěchu celého dotačního projektu. Čtěte také: Schválili Vám dotaci? Poradíme, na co a jak se připravit

MM_socky3

Program Nemovitosti bude pro příjem registračních žádostí otevřen od 1. března 2012. Protože je o tento program velký zájem, je velmi pravděpodobné, že k uzavření příjmu žádostí dojde výrazně dřív, než je stanovený termín 30. dubna 2012. 

Autor: Michal Pácal – senior projektový manažer společnosti eNovation s.r.o., specialista na programy Nemovitosti, Školicí střediska a Inovace.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).