Hlavní navigace

Dotkne se vás v roce 2020 EET? Čtěte detailní návod, jak udělat registraci

21. 11. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Předtím než začnete elektronicky evidovat tržby, musíte provést registraci v aplikaci EET, vyplnit v ní údaje o provozovně a vygenerovat certifikát.

Přinášíme přehled povinností, které musí každý podnikatel splnit před samotným startem evidování tržeb. Přestože se řemeslníků a spol. bude EET týkat až za 5 měsíců, neměli by přípravu nechat na poslední chvíli.

Před startem EET musíte splnit určité povinnosti

Na začátku května 2020 odstartují poslední dvě vlny EET a evidence tržeb se tak dotkne i řemeslníků, lékařů, účetních, taxikářů a dalších oborů. Pokud patříte mezi ty, kteří přijímají evidované tržby (především hotovost) a nemáte možnost nebo se nechcete EET vyhnout příjímáním plateb na účet nebo zvláštním offline režimem, musíte splnit několik povinností, které se s evidencí pojí. Zdaleka jen totiž nestačí si pořídit pokladní zařízení.

Požádejte o autentizační údaje

Jestliže se vás EET týká, musíte nejprve požádat o autentizační údaje. Jedná se o přihlašovací údaje, které jsou tvořeny uživatelským jménem a heslem (pro vyšší stupeň zabezpečení je možno využít rozšíření o kód zasílaný SMS na uvedené telefonní číslo). Za pomoci těchto údajů se přihlásíte do webové aplikace Elektronické evidence tržeb na stránkách Daňového portálu.

O autentizační údaje lze požádat dvěma způsoby: 

  • Osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti věcně příslušného finančního úřadu – autentizační údaje podnikatel získá okamžitě v rámci osobního jednání v zapečetěné obálce. Pozor jen na to, že v takovém případě se lze do aplikace EET přihlásit až následující den po jejich převzetí.
  • Elektronicky prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky) – autentizační údaje budou podnikateli zaslány bez zbytečného odkladu do této datové schránky.

Jiným způsobem požádat o údaje, například přímo datovou schránkou nebo papírově, není možné. O autentizační údaje může požádat také zplnomocněný zástupce podnikatele. Plná moc pro oprávněnou osobu musí být buď generální, nebo musí obsahovat zplnomocnění k podání žádosti o autentizační údaje a k jejich převzetí. Podpisy na plné moci není nutné úředně ověřit.

Podnikatelé by též měli myslet na to, že přidělené heslo slouží pouze pro prvotní přihlášení, při kterém jsou vyzváni ke změně hesla. Platnost prvotního hesla je maximálně 90 dní od obdržení autentizačních údajů. Jestliže by do této doby nedošlo ke změně přiděleného hesla, musí podnikatelé požádat o nové autentizační údaje.

Průvodce EET

Koho a odkdy se EET týká? Jaké všechny povinnosti se s EET pojí? Jak vybrat pokladní systém? Přečtěte si našeho velkého průvodce elektronickou evidencí tržeb.

Vyplňte údaje o provozovnách

Před samotným začátkem evidence musí podnikatelé splnit i oznamovací povinnost ohledně svých provozoven a v aplikaci EET o nich vyplnit požadované údaje. Údaje o provozovnách musí podnikatel zadat ještě předtím, než si vygeneruje certifikát. Při vyplňování mějte na paměti, že pojem „provozovna“ je pro účely zákona o evidenci tržeb chápán funkčně jako místo, kde dochází k určité činnosti a přijímání evidovaných tržeb a nejedná se o provozovnu ve smyslu živnostenského zákona. Pojem „provozovna“ se tak mimo jiné vztahuje rovněž na mobilní prostory či zařízení (např. pojízdné prodejny, taxislužbu, mobilní stánky atd.) nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím poplatník nabízí své zboží či služby.

V posledních dvou vlnách se do evidence zapojí řada podnikatelů, kteří poskytují služby u zákazníka (např. malířské služby). V takovém případě musí zaevidovat v aplikaci EET provozovnu na adrese sídla podnikatele a zvolit typ stálá. Pro podnikatele – právnickou i fyzickou osobu – je pak definice sídla uvedena v § 429 občanského zákoníku. Sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. Nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště (viz § 80 občanského zákoníku).

Údaje naopak není nutné vyplňovat k provozovnám ve smyslu živnostenského zákona, kde neprobíhají evidované tržby (např. výrobní hala, sklad – místa, která formálně splňují požadavek zákona, že se jejím prostřednictvím provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, ale vyrobené zboží se v ní neprodává).

V aplikaci EET musíte o provozovnách zadat konkrétně tyto údaje:

  • Název provozovny: nepovinný údaj sloužící pro snazší identifikaci provozovny v přehledech poskytovaných poplatníkům v aplikaci EET, příp. další potřeby poplatníka
  • Typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální (výběr z číselníku)
  • Stav: aktivní/přerušená/zrušená
  • Převažující činnost provozovny: výběr z výčtu činností z číselníku
  • Lokalizační údaj podle typu provozovny: stálá: bude uvedena adresa (ulice, č.p/č.o, obec, PSČ), mobilní : registrační značka nebo jiná textová jednoznačná identifikace, virtuální: URL adresa nebo jiný odkaz, který ji jednoznačně určí (např. e-mail, telefon)

Každé provozovně bude po zadání údaje přiděleno systémem finanční správy identifikační číslo (jedinečné číslo v rámci jednoho poplatníka), které je poplatník povinen uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně v položce označení provozovny.

Pokud se změní údaje o provozovnách, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká.

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se změní pro OSVČ i zaměstnance od 1. ledna 2020? Sledujeme všechny novinky a daňové změny

Vygenerujte certifikát/y

Jakmile se přihlásíte do aplikace a vyplníte údaje o provozovnách, musíte ještě vygenerovat certifikát (nebo certifikáty), které slouží k autentizaci datových zpráv a k identifikaci podnikatele. Lze si vybrat, zda využijete jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení, nebo zda vygenerujete více certifikátů a budete mít například pro každou provozovnu nebo pro každou elektronickou pokladnu jeden certifikát. Certifikát je nutno nainstalovat tak, aby poplatník mohl evidovat tržby. Může se jednat o koncové pokladní zařízení (např. pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon…) nebo server poplatníka, ke kterému je připojeno více koncových pokladních zařízení. Není vyloučeno ani řešení pomocí zabezpečených cloudů provozovaných formou služby, doplňuje finanční správa na stránkách etrzby.cz.

Nástroje v marketingu

Platnost certifikátu je 3 roky a v těchto dnech již expirují tisícům podnikatelů z první vlny EET. Podnikatelé ovšem mohou využít službu upozornění na konec jeho platnosti. K tomu je nutné zadat v aplikaci EET do pole „Email pro upozornění“ kontaktní e-mailovou adresu. Na tu následně budou poplatníkovi zaslány postupně tři e-maily s upozorněním o blížícím se konci platnosti konkrétního pokladního certifikátu.

Lze využít slevu na dani

Před startem EET je samozřejmě nutné ještě pořídit pokladní zařízení, které umožní zasílat datové zprávy o tržbách, přijmout zpět fiskální identifikační kód (FIK) a tisknout či elektronicky posílat účtenky. Konkrétní řešení je vždy na daném podnikateli. Ať už zvolíte jakékoli řešení, pokud jste fyzický osoba, máte nárok na slevu na dani na pořízení pokladního zařízení k EET. Sleva může být nejvýše do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka, maximálně však 5000 Kč. Tuto slevu si můžete uplatnit ve zdaňovacím období, ve kterém jste poprvé zaevidovali tržbu, kterou máte podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).