Hlavní navigace

Dovoz zboží ze zahraničí: Na co si dát pozor?

19. 5. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Vstupem do EU se Česko stalo součástí jednotného evropského celního území. Tím "padly" pravidelné celní kontroly na hranicích. Přesto musí podnikatel při dovozu zboží dodržovat určitá pravidla. Dovoz ze zemí mimo EU se navíc řídí odlišnými pravidly.

Původ / nepůvod zboží má v Evropské unii (EU) zásadní význam. Daňový poradce Jan Molín v diskuzi na business serveru Podnikatel.cz říká: Předně je nutné rozlišit, zda budete zboží kupovat v některém z členských států EU nebo mimo EU.

Diskutujte o dovozu zboží ze zahraničí na business serveru Podnikatel.cz.

Na území EU v zásadě platí pravidla volného obchodu. Jiná je situace při obchodování se třetími zeměmi. Tam mohou být zavedena nejrůznější cla a jiné netarifní obchodní překážky – například kvóty. Podnikatel se také musí připravit na celní odbavení, zaplacení daně z přidané hodnoty a případné spotřební daně.

Zboží

Zbožím se rozumí movité věci, které jsou rozdělené a podrobně upravené v celním sazebníku. Celní sazebník EU TARIC obsahuje 21 základních tříd zboží. Jednotlivé třídy se dále dělí na kapitoly. Ty poté obsahují již jednotlivé kódy zboží. TARIC je založen na kombinované nomenklatuře, která obsahuje kolem 10 000 podpoložek a vytváří základ společného celního tarifu, slouží ke sledování statistiky zahraničního obchodu Společenství a obchodu mezi členskými státy.

Příklady:

Třída XIII TARICu: Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů
Kapitola 68 Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů
Kapitola 69 Keramické výrobky
Kapitola 70 Sklo a skleněné výrobky

V kapitole 70 se nachází třeba položka 7009 Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek. Položka 7009 se dále dělí na podpoložky 7009 10 Zpětná zrcátka pro vozidla a 7009 91 Ostatní.

Dovoz zboží v rámci EU

Na území EU platí pravidlo volného pohybu zboží. To je jedním ze čtyř pravidel volného trhu – dalšími jsou volný pohyb osob, služeb a kapitálu. Volný pohyb zboží je jedním ze základních pravidel fungování vnitřního trhu EU. Při dovozu zboží tedy podnikateli v zásadě stačí účtenky (popřípadě jiné doklady) prokazující nákup zboží.

Pozor však, aby podnikateli nevznikla povinnost zaregistrovat se jako plátce DPH, upozorňuje daňový poradce Jan Molín.

Paragraf 2 Zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, definuje jako jeden z předmětů daně i dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

Vyhazov - TIP
Kdy se podnikatel stává plátcem DPH?

Je dobré vědět, že některá území členských států Evropského společenství jsou pro účely Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vyjmuta. Jedná se o:

 • ostrov Helgoland a území Büsingen v Německu
 • oblast Ceuta, Mellila a Kanárské ostrovy ve Španělsku
 • Livigno, Campione d´Italia a italské vody jezera Lugano
 • francouzské zámořské departementy
 • horu Athos v Řecku

U některých typů zboží jsou vyžadovány další náležitosti – např. veterinární certifikáty.

Dovoz zboží ze zemí mimo EU

Na dovoz zboží ze zemí mimo EU se vztahují celní a daňové povinnosti. Při přechodu přes hranice se na zboží může vztahovat:

 • clo
 • daň z přidané hodnoty
 • spotřební daň

Podnikatel, který se rozhodne dovážet zboží třeba z Číny nebo z USA (tedy ze zemí mimo EU) může uplatnit následující postup:

 1. vyhledat prodávajícího a uzavřít s ním dohodu,
 2. nechat si zaslat fakturu od prodávajícího,
 3. nechat zaslat zboží prodávajícím na celnici,
 4. nejlépe osobně vyřídit formality na celnici,
 5. zaplatit clo, DPH a případnou spotřební daň.

Částka na faktuře musí souhlasit s pojištěnou částkou zásilky, výší celní deklarace a výší zaplacené částky.

Zboží by každopádně mělo být ze strany prodejce dobře zabalené. A to jak z důvodu bezpečnosti jeho přepravy, tak z důvodu zabránění krádeži během přepravy a celního odbavení.

MM_socky3

Mnoho užitečných informací lze najít na stránkách EU Daňová a celní unie a na webu Celní správy České republiky v rámci Ministerstva financí ČR. Celní správu České republiky tvoří Generální ředitelství cel s pozicí správního úřadu s celostátní působností, dále osm celních ředitelství a jim podřízených 54 celních úřadů s vymezenou územní působností.

Dovoz některých komodit zboží může být omezen kvótami. Např. dovoz textilu z asijských zemí.

Dovážíte zboží z ciziny?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).