Hlavní navigace

Důležité daňové změny připravované na rok 2015

11. 6. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
V připomínkovém řízení je novela daňových zákonů, které by měly platit od roku 2015. Připravili jsme výčet některých z nich. A že jich nebude málo.

Ministerstvo financí předložilo dnem 13. května 2014 do připomínkového řízení novelu daňových zákonů od roku 2015. V současné době ji diskutuje i koaliční rada. Termínem pro ukončení připomínkového řízení je 10. června 2014. Poté bude novela předložena vládě.

Návrh novely daňových zákonů

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Pro rok 2015 bude potřeba nastudovat řadu nových změn. 

Že se jedná o další velmi rozsáhlý návrh změn, nikoho zřejmě nepřekvapí. Návrh novely daňových zákonů aktuálně obsahuje 244 novelizujících bodů, rozdělených do 16 částí (16 novel souvisejících zákonů). Novela navazuje na letošní rozsáhlé změny po rekodifikaci v oblasti soukromého práva, která se dotkla tří základních zákonů, a to občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacíchzákona o mezinárodním právu soukromém. Další zákony byly rekodifikací novelizovány a řada z nich dokonce zcela zrušena. Již dnes je jasné, že se řada opatření „nepovedla“, případně je třeba je doplnit a upřesnit. Součástí změn v souvislosti s rekodifikací bylo i posunutí účinnosti některých opatření, která byla původně plánována až od roku 2015 zavedením zákona o jednom inkasním místě.

Aktuálně navrženou novelou daňových zákonů tedy byly zpracovány některé záměry vyplývající z Programového prohlášení vlády, jenž je konkretizováno uzavřenou Koaliční smlouvou, a to směrem k zákonu o daních z příjmů a o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.

Výběr navržených důležitých změn od roku 2015

Oblast zákona o daních z příjmů zasáhne novela velmi zásadně. A to i přestože se prozatím nenavrhuje změna sazeb ani zrušení superhrubé mzdy či solidárního zvýšení daně. Zde je pouhý výběr navržených změn:

 • znovuzavedení možnosti uplatnit slevu na poplatníka u důchodců (očekává se, že samostatný návrh zákona předložený ODS, který má tuto slevu důchodcům obnovit s číslem sněmovního tisku 184, bude zamítnut, je již součástí změn daňových zákonů. O jeho osudu se rozhoduje, je ale zřejmé, že změna nemůže zůstat ve dvou sněmovních tiscích).
 • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě. V návrhu zákona je daňové zvýhodnění na druhé a další dítě zvýšeno o 1200 korun, tj. na 14 604 Kč ročně. Ovšem Koalice 27. května 2014 rozhodla, že daňové zvýhodnění na první dítě zůstane na 13 404 korunách, částky na druhé a další děti se zvýší. Zvýhodnění na druhé dítě má činit 15 804 korun a na třetí a každé další dokonce 17 004 korun. V dalších letech by se tyto částky měly dále zvyšovat. Čtěte více: Zvýší se zvýhodnění na druhé a další děti, půjde o tisíce korun ročně 
 • zavedení nové slevy „za umístění dítěte“ do zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy (nové ustanovení § 35 bb). Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem v daném zdaňovacím období za péči o dítě v předškolním zařízení, maximálně však do výše minimální mzdy (aktuálně 8500 korun). Slevu na dítě bude moci uplatnit samozřejmě pouze jeden z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti. 
 • omezení výdajů uplatňovaných u příjmů ze živnosti ve výši 60 % příjmů částkou 1 200 000 Kč (u příjmů z řemeslné živnosti bylo původně navrženo zachovat možnost uplatnit 80 % příjmů bez hodnotového omezení, ale koaliční rada nakonec rozhodla i u tohoto druhu příjmů o omezení na limitu výdajů 1 600 000 Kč), u výdajů uplatňovaných z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku ve výši 30 % zůstává omezení částkou 600 000 korun a u jiných výdajů uplatňovaných z příjmů ze samostatné činnosti ve výši 40 % maximálně částkou 800 000 korun (diskutovaný návrh omezující uplatnění základní slevy na poplatníka u OSVČ a pronajímatelů uplatňujících výdaje procentem z příjmů realizován nebude, v roce 2015 se zřejmě zachová možnost uplatnění slevy na poplatníka a současně stávající nemožnost uplatnit slevu na manželku bez vlastních příjmů (s nízkými příjmy) a daňové zvýhodnění na dítě v případě uplatnění výdajů procentem z příjmů. Po jednání koaliční rady, které proběhlo dne 21. května 2014, bylo použití všech paušálních výdajů ze živností zastropováno na úrovni příjmů ve výši 2 milionů korun. 
 • navrhuje se, aby bezúplatné příjmy ze zápůjček, výpros a výpůjček již nebyly vyjmuty z předmětu daně z příjmů fyzických nebo právnických osob. Budou osvobozeny pod podmínkou, že úhrn těchto bezúplatných příjmů za zdaňovací období plynoucí od jedné osoby nepřesáhne 100 tis. korun (návrat k předchozí právní úpravě).
 • pro osvobozené příjmy přesahující 5 mil. korun se navrhuje povinnost podávat daňové přiznání (ustanovení § 38v) se sankcí až 15 % neoznámeného příjmu (ustanovení § 38w).
 • v případě solidárního zvýšení by měla být (již za rok 2014) zrušena povinnost podávat daňové přiznání, jestliže poplatník nedosáhl maximální roční výše sociálního pojištění (v letošním roce 1 245 216 korun). V takovém případě může žádat u zaměstnavatele o roční zúčtování.
 • v souvislosti se zachováním některých změn zákona o jednom inkasním místě bude zrušena nezdanitelná část základu daně dle ustanovení § 15 odst. 7 (členské příspěvky odborům) a ustanovení § 15 odst. 8 zákona o daních z příjmů (úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání).
 • částka osvobozeného nepeněžního plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě: 1. použití zdravotních, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení, 2. poskytnutí rekreace a zájezdů, 3. použití závodní knihovny, tělovýchovných nebo sportovních zařízení, nebo 4. příspěvku na kulturní pořady nebo sportovní akce se navrhuje do úhrnné výše 10 000 korun za kalendářní rok.
 • ruší se osvobození zvýhodnění poskytované zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek a současně také osvobození od daně při ubytování na pracovní cestě poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnancům při pracovní cestě poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec není shodná s místem bydliště zaměstnance až do 3500 korun. 
 • bude osvobozeno nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníku z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě použití zařízení péče o děti předškolního věku (bez omezení maximální částkou).

Samozřejmě se může konečná podoba zákona o daních z příjmů a jednotlivé navržené změny změnit. Stále se jedná o novelu zákona v připomínkovém řízení. Server Podnikatel.cz se bude jednotlivým změnám v dalších článcích podrobně věnovat a průběžně informovat o probíhajícím schvalovacím řízení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).