Hlavní navigace

Důležité změny ve zdravotním pojištění pro rok 2021

4. 12. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Minimální výše zálohy pro OSVČ, vyměřovací základ pro zaměstnance, státní pojištěnce a započitatelný příjem. Zkrátka vše ze zdravotního pojištění pro rok 2021.

V oblasti zdravotního pojištění dochází od roku 2021 především k parametrickým změnám. U některých jde pouze o mírné navýšení (záloha pro OSVČ), u jiných (vyměřovací základ pro platbu pojistného státem) je nárůst razantnější. Zaměstnavatele zaměstnávající invalidní důchodce nižší odvod zdravotního pojištění bezesporu potěší.

Minimální záloha na zdravotní pojištění

Nařízením vlády s číslem 381/2020 Sb., jsou s účinností od 1. ledna 2021 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2021. Z těchto údajů se vychází také při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Průměrná mzda pro rok 2021 činí 35 441 Kč. Od roku 2021 se záloha pro OSVČ zvyšuje z částky 2 352 Kč na 2 393 Kč. Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění je polovinou průměrné mzdy pro rok 2021.

Zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2021

Rok 2020 2021
Minimální vyměřovací základ 17 417,50 Kč 17 720,50 Kč
Minimální měsíční záloha 2 352 Kč 2 393 Kč

Částku minima v nové výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného, nikoli až po podání přehledu OSVČ za rok 2020. Vyšší minimální zálohu tedy musí osoby samostatně výdělečně činné odvést nejpozději do pátku 8. února 2021.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem

Ne všichni pojištěnci odvádí na zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Za některé je plátcem pojistného stát. Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění stanoví vyměřovací základ pro platbu pojistného státem. Novelou uvedeného zákona byl s účinností od 1. 6. 2020 stanoven vyměřovací základ pro platbu pojistného státem na 11 607 Kč (pojistné z této částky je 1 567 Kč), s účinností od 1. 1. 2021 pak na 13 088 Kč (pojistné činí 1 767 Kč).

Tato částka ovlivní rovněž odvod zdravotního pojištění u zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením. Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění bude v roce 2021 rozdíl mezi skutečným výdělkem a částkou 13 088 Kč. Musí se však jednat o poživatele invalidního důchodu (starobního důchodu se uvedená úleva na zdravotním pojištění netýká).

Minimální vyměřovací základ zaměstnanců a OBZP

U zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) se minimální vyměřovací základ odvíjí od aktuální minimální mzdy. Novela nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí již byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 487/2020. Minimální mzda činí 15 200 Kč. Minimálním vyměřovacím základem pro rok 2021 bude právě tato částka a minimální pojistné odpovídá pojistnému 2 052 Kč.

Minimální vyměřovací základ ve výši aktuální minimální mzdy se nevztahuje na zaměstnance, za které platí zdravotní pojištění i stát (důchodci, nezaopatřené děti, osoby na mateřské a rodičovské dovolené, příjemci rodičovského příspěvku a další). V jejich případě zaměstnavatel vypočítá pojistné na zdravotní pojištění ze skutečného vyměřovacího základu, bez ohledu na jeho výši, tj. bez doplatku do minimálního vyměřovacího základu. Samozřejmě pouze v případech, kdy z pohledu zdravotního pojištění vznikne zaměstnání. Nevzniká například při sjednání dohody o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč měsíčně. Zde zaměstnavatel tyto osoby ke zdravotnímu pojištění nepřihlašuje a zdravotní pojištění neodvádí. Obdobně například u dohody o pracovní činnosti do úhrnného měsíčního započitatelného příjmu. Právě tento limit se od roku 2021 zvyšuje.

Vyšší započitatelný příjem

Zvýšení příjmu, který založí účast na nemocenském pojištění, se projeví i v oblasti zdravotního pojištění. Od 1. ledna 2021 se mění započitatelný (rozhodný) příjem z částky 3 000 Kč na částku 3 500 Kč. Započitatelný (rozhodný) příjem v systému veřejného zdravotního pojištění se používá pro určení výjimky, kdy daná osoba není zaměstnancem. Osoba, která je uvedena ve výjimce v zákoně o veřejném zdravotním pojištění a je pod hranicí započitatelného příjmu (tedy od 1. 1. 2021 méně než 3 500 Kč), nebude považována za zaměstnance ve smyslu tohoto zákona.

Výjimky se taxativně týkají pouze:

  • člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu (tj. maximálně do částky 3 499 Kč),
  • osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila, 
  • dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu.

Anketa

Většinu informací o legislativních změnách pro rok 2021

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).