Hlavní navigace

E-commerce je pro stát důležitější než banky a zemědělství

Autor: www.isifa.com
Redakce

Internet a celá e-commerce se stává čím dál tím důležitější složkou národní politiky. Bohužel je tato oblast ale také nesmyslně regulována. Proto vzniká PIE.

Doba čtení: 2 minuty

Dnes začala fungovat Platformu pro internetovou ekonomiku. Chce se zabývat internetovou ekonomikou a podnikáním na internetu, protože e-commerce se stává stále důležitější oblastí moderního hospodářství. Na českém hrubém domácím produktu se internet podílí 3,6 %, což je více než třeba bankovnictví nebo zemědělství. Stále více lidí získává díky e-commerce práci a internetové podnikání zvyšuje konkurenceschopnost České republiky.

Platforma pro internetovou ekonomiku (PIE) založili velcí internetoví hráči AT&T, Allegro Group, Facebook, Google, MasterCard a UPS. Všichni mají společný cíl, a to internetovou ekonomiku dál rozvíjet a hlavně o tom vést dialog se státní správou. Digitální ekonomika a jednotný digitální trh jsou nedílnou součástí růstu a zvyšují konkurenceschopnost země. Rozsah, ve kterém Evropa může mít prospěch z internetu, je určen především tím, jak budou jednotlivé sektory ekonomiky internet a ICT využívat, komentuje zahájení činnosti PIE Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Internet už je pro českou ekonomiku zásadnější než bankovnictví nebo zemědělství.   

Zakladatelé platformy budou hlavně lobbovat u státních institucí. Dynamické prostředí internetu je totiž podle nich neustále ohrožováno zbytečnou regulací, která může zbrzdit inovace a omezit nabídku pro spotřebitele. Formy regulace by měly být efektivní a chránit spotřebitele, ale nepotlačovat obchod. Internet a informační technologie vůbec významným způsobem usnadňují podnikání a komunikaci jak podnikatelů se zákazníkem a se státem, tak v segmentu B2B. Dynamické prostředí internetu je neustále ohrožováno zbytečnou regulací, která může zbrzdit inovace a omezit nabídku pro spotřebitele. Proto vítám tuto platformu pro dialog i o těchto problémech, k nimž má ekonomická věda co říci, vysvětluje Milan Damborský z Katedry hospodářské a sociální politiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Potenciál pro další rozvoj internetové ekonomiky je podle PIE ohromný, musí ale být náležitě využit. Špatně nastavená regulace trhu nebo přílišná podpora nějakého dílčího odvětví na úkor jiných může vést k útlumu. Přitom v tak dynamické oblasti jako je internet a ICT není obtížné udělat chybu. Složitá legislativa dotýkající se technických parametrů plateb, podpory startupů, ochrany osobních údajů, či elektronizace státní správy, představuje nepřeberné množství rizik, které sice s dobrým úmyslem, ale špatným nastavením či legislativní chybou mohou přinést negativní následky nejen pro internetovou ekonomiku, ale Českou republiku jako takovou.

Daň z nemovitosti tip Podnikatel.cz

A jaké jsou tedy navrhované cesty rozvoje?

1. Dialogem se státní správou o nastavení nejlepšího možného prostředí pro rozvoj odvětví
2. Úzká spolupráce technologických a internetových firem, neziskových organizací a akademické sféry na společných projektech
3. Podpora vzdělanosti, inovací a podnikatelského ducha