Hlavní navigace

E-learningové vzdělávání jako cesta ke snižování nákladů?

19. 11. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Odborné kurzy i zákonná školení lze absolvovat tzv. z domu prostřednictvím speciálních studijních systémů. Stejným způsobem lze vystudovat i vysokou školu. A to řízeným samostudiem za pomoci speciálně připravených technologií.

V době, kdy nejedna firma hledá možnosti snížení firemních nákladů, se rozvíjí možnosti technologického vzdělávání. Vzdělávání zaměstnanců a firemní benefity bývají při hledání úspor zpravidla první na řadě. Nyní lze uskutečnit školení zaměstnanců přímo na pracovišti a tím výrazně ušetřit čas i náklady.

Co je e-learning?

Rozvoj informačních a komunikačních technologií přinesl změny i v oblasti vzdělávání. Jednou z nich je E-learning. Ať už e-learning nazveme jako výuku pomocí počítačové techniky či vzdělávání prostřednictvím internetu, jde o velmi efektivní a méně nákladný způsob vzdělávání. Využívá se nejen při tvorbě odborných kurzů, ale i při zákonném školení zaměstnanců. Jeho prostřednictvím si lze rozšířit nebo dokonce zvýšit kvalifikaci. Čtěte více: Dotace na vzdělávání zaměstnanců mohou pomoci v krizi

Využití e-learningu při firemním školení

E-learning je možné využívat pro jakákoliv školení zaměstnanců a v libovolné problematice. Firmy a organizace, které chtějí redukovat náklady na své zaměstnance, mohou využít tohoto způsobu vzdělávání, který umožňuje absolvovat i zákonná školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, školení řidičů, první pomoci a informační bezpečnosti. To umožňuje například systém, který nabízí společnost StringData. V našem pojetí jde o komplexní systém vzdělávání, o moderní platformu pro zadávání a sdílení výukových témat s možností samostatné i skupinové výuky, sděluje Petr Jedlička, managing partner Alperg Communications. Dodává, že tento systém přináší novou formu svobody studia, ať již podle vybraných témat, znalostí a zkušeností či aktuálního pracovního vytížení jednotlivých frekventantů. Součástí produktu je i testování znalostí a vyhodnocování výukového procesu podle požadovaných kritérií – studijního tempa, získaných znalostí, schopnosti využití informací v praxi apod. Čtěte více: Dotace na vzdělávání zaměstnanců mohou pomoci v krizi

Při tomto typu školení bývá poskytována lektorská podpora a průběžná aktualizace obsahu. Tréninky a školení jsou zaměstnancům k dispozici nepřetržitě. Zaměstnanec v průběhu školení se systémem sám komunikuje.

E-learning jako nástroj ke zvyšování kvalifikace

Neustálé zvyšování požadavků na vzdělání doložené dokladem přivádí na vysoké školy stále více „starších“ studentů. Ne každý si ale může studium z časových důvodů dovolit. To se samozřejmě netýká jen zaměstnanců. Kvalifikaci si v současné době zvyšuje i nejeden podnikatel. Není tedy žádným překvapením, že počty vysokoškolských studentů rostou. A to dokonce i studentů starších čtyřiceti let. Ve školním roce 2008/2009 jich na všech typech vysokých škol studovalo 12 107, z toho 7 085 žen. Čtěte více: Jak na daně a pojištění u podnikajících studentů starších 26 let 

Právě e-learningové studium umožňuje skloubit studium se zaměstnáním. Například Institut celoživotního vzdělávání při Filozofické fakultě univerzity Palackého v Olomouci nabízí k řádnému studiu i doplňkové služby. Součástí poplatku je poskytnutí speciálních studijních textů jako podkladů k řízenému samostudiu v multimediální nebo tištěné podobě. Dále také přístup do elektronické knihovny a přístup ke speciálně připraveným a vedeným technologiím pro kombinovanou formu studia, tzv. E-learning. Nejde tady samozřejmě o žádné „rychlostudium“. Student osobně vykonává všechny předepsané zkoušky, jen může prostřednictvím internetu komunikovat s lektory, zasílat korespondenční úkoly, seminární práce atd. Prakticky tak ušetří čas, protože díky řízenému samostudiu nemusí absolvovat všechny přednášky a tutoriály. Čtěte více: Teambuilding – účinná forma vzdělávání zaměstnanců a zvyšování týmového potenciálu 

Má e-learning ve vzdělávání budoucnost?

Pro určitou část, zejména mladších podnikatelů, bude mít tento způsob vzdělávání význam i jejich zájem. Má to vše ale jeden malý problém, a to čas strávený u počítače, míní předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků BEDŘICH DANDA.

Podobný názor sdílí i MARTIN KEŠNER, výkonný manažer Institutu rozvoje podnikání při VŠE. Význam e-learningu ve vzdělávání nejen podnikatelů roste, bezesporu šetří čas, náklady na cestování, odpadá pronájem prostor, student je nezávislý na čase či na distribuci učebních podkladů. Avšak osobně e-learning vnímám jako doplňkovou formu studia, v řadě oblastí vzdělávání považuji osobní kontakt s lektorem za nezastupitelný, dodává Kešner.

Anketa

Absolvoval/a jste někdy e-learningové vzdělávání?

Daňová uznatelnost nákladů spojených se vzděláváním

Od roku 2009 jsou u zaměstnavatelů daňově uznatelné všechny výdaje vynaložené na vzdělávání zaměstnanců, a to včetně rekvalifikací. Podmínkou je, že vzdělávání souvisí s činností zaměstnavatele a není u zaměstnance považováno za výkon práce. Jestliže se tedy jedná o překážku v práci, případně zaměstnanec absolvuje vzdělání ve svém osobním volnu, nic nebrání zahrnutí všech výdajů spojených se vzděláváním do daňově uznatelných nákladů. Čtěte více: Vzdělávání zaměstnanců jako daňově uznatelný náklad? 

U zaměstnanců je takový příjem od daně z příjmů fyzických osob osvobozen jen při nepeněžním plnění. Zjednodušeně řečeno – zaměstnavatel může zaměstnanci uhradit výdaje na školné a učební pomůcky i při zvyšování kvalifikace bakalářským nebo magisterským studiem. Jestliže se ale bude jednat o peněžní plnění, půjde na straně zaměstnance o zdanitelný příjem.

V případě zvyšování vzdělávání podnikatelů je situace složitější. Pokud by fyzická osoba hodlala daňově uplatnit výdaje na zvýšení či rozšíření vlastní kvalifikace, musela by jednoznačně prokázat, že jde o výdaj související s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).