Hlavní navigace

E-shopy čekají největší legislativní změny za poslední dekádu. Tady je jejich přehled

21. 12. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Na e-shopy se první týden v lednu navalí řada legislativních změn. Zatímco některé jsou pozitivní, jiné provozovatelům online obchodů spíše nadělají vrásky.

Změny se dotknou například slev, recenzí, reklamací či informačních povinností. Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, která na začátku prosince vyšla ve Sbírce zákonů ČR, nabyde účinnosti 6. ledna 2023.

Slevy budou mít zákonem daná pravidla

6. ledna 2023 nabydou účinnosti změny zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, kterými vláda implementovala evropskou směrnici “Omnibus”. Řada novinek se týká fungování e-shopů a on-line platforem. Podrobný přehled změn pro e-shopy sestavila například Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Jednou z oblastí, na které se novela zaměřila, je uvádění slev. Pravidla, která zavádí, mají pomoci odstranit umělé navyšování cen před slevou. Obchodníci budou muset nově veškerá oznámení o slevě uvádět z nejnižší ceny, za kterou zboží prodávali v rozmezí 30 dnů před poskytnutím slevy. 

Pokud obchodník bude cenu postupně zvyšovat, může ji uvádět z ceny v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy. Ke zvyšování slevy musí však docházet kontinuálně bez přerušení, a to po vymezenou dobu. Opět platí, že rozhodným obdobím je 30 dnů. Pokud by ve sledovaném období došlo ke snížení ceny, následně k jejímu vrácení na původní hodnotu před slevou a opětovnému snížení ceny, pak by musela být sleva uváděna z prvního snížení ceny.

Pravidla pro slevy budou platit jak pro kamenné obchody, tak pro e-shopy. Nová úprava se též vztahuje na všechna sdělení, v nichž prodávající oznamuje měřitelnou slevu z prodejní ceny výrobku.

Obchody a e-shopy už nebudou moct „čarovat“ se slevami. Jaká budou nová pravidla? Přečtěte si také:

Obchody a e-shopy už nebudou moct „čarovat“ se slevami. Jaká budou nová pravidla?

Nové informační povinnosti pro online tržiště

Novela dále zavádí novou definici online tržiště, kterým se rozumí služba umožňující spotřebiteli uzavírat distančním způsobem smlouvu s prodávajícím nebo jinou osobou za využití softwaru zahrnujícího internetovou stránku, část internetové stránky nebo aplikaci, provozovaného podnikatelem nebo jeho jménem.

Online tržiště (čili samotné e-shopy či různé platformy sdružující vice prodejců) budou muset plnit některé nové informační povinnosti. Půjde například o informace o tom, zda je třetí strana nabízející výrobek nebo službu prodávajícím či nikoliv. Online obchody budou muset dále informovat, na základě jakých parametrů jsou řazeny nabídky v případě vyhledávání. 

Součástí informace musí být i informace o relativní váze (poměru) těchto parametrů ve vztahu k ostatním parametrům. Za nekalou obchodní praktiku bude považováno jednání, kdy poskytovatel online tržiště umístí na přední pozice seznamu výsledků vyhledávání produkt, který tam umístil za úplatu, a zákazníka na placenou reklamu neupozorní.

Falešné recenze budou nekalou praktikou

Stejně tak bude zakázáno zveřejňovat falešné nebo zkreslené recenze a prodejci budou muset kontrolovat, že hodnocení udělili skutečně lidé, kteří si výrobek zakoupili nebo ho užili. E-shopy budou muset rovněž uvádět informace o tom, zda a jak zajišťují, aby jimi zveřejněné recenze pocházely od spotřebitelů, kteří si výrobek nebo službu skutečně pořídili. APEK proto doporučuje k recenzím přidat informaci, že e-shop zajišťuje, že zveřejněná recenze pochází od spotřebitele, který výrobek nebo službu skutečně zakoupil, doplněnou o hypertextový odkaz na podrobnější informace, jakým způsobem je e-shop zajišťuje.

Spotřebitel navíc získá právo odstoupit od smlouvy, bylo-li jeho právo dotčeno nekalou obchodní praktikou, případně bude mít právo na náhradu škody nebo slevu z kupní ceny. Jak upozornila na svém webu Asociace pro elektronickou komerci, rovněž se rozroste „blacklist“ nekalých obchodních praktik.

Změn doznají i reklamace

Nově má být stanovena hierarchie práv z vadného plnění. Primárním způsobem bude stanovené odstranění vady, které však bude mít dvě podoby, a to buď dodání nové věci bez vady, nebo opravu věci. Nicméně prodávající bude moci odstranění vady zboží těmito dvěma způsoby odmítnout, bude-li takové odstranění vady „nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.“ Pokud dojde k takovému odmítnutí odstranění vady obchodníkem, kupující bude oprávněn „požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy“, upřesňuje APEK.

Prodávající bude mít odpovědnost i za vady věci způsobené při montáži či instalaci kupujícím, pokud kupující postupoval podle chybného návodu, který e-shop dodal se zbožím. Zákonná domněnka vady zboží se prodlužuje na dvojnásobek, a to ze 6 měsíců na 1 rok. Podle této domněnky se má za to, že zboží bylo vadné již při převzetí spotřebitelem. V tomto období se uplatňuje obrácené důkazní břemeno – je na obchodníkovi, aby prokázal, že zboží bylo v době dodání v pořádku. Lhůta pro vytknutí vady zboží zůstává 24 měsíců. U použitého zboží může být dohodou zkrácena na 12 měsíců, dodává APEK.

Jak dále upozorňuje APEK, dochází k dalšímu upřesnění povinností při vydávání písemného potvrzení o přijetí zboží do reklamačního řízení. Prodávající bude muset vydat písemné potvrzení:

  • kdy spotřebitel právo uplatnil,
  • co je obsahem reklamace,
  • způsob vyřízení reklamace požadovaný spotřebitelem,
  • kontaktní údaje spotřebitele pro jeho informování o vyřízení reklamace.

Novinky se dotkly i požadavků na způsob vyřízení reklamace:

  • Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů,
  • prodávající se spotřebitelem se můžou nadále dohodnout na delší lhůtě,
  • prodávající je povinen informovat spotřebitele o vyřízení reklamace,
  • na závěr reklamačního řízení vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Tlačítko na závěr nákupu bude muset být jasně popsáno

Na závěr nákupu spotřebitel odklikává tlačítko na dokončení nákupního procesu. Nově bude muset mít toto tlačítko označení lehce čitelným nápisem „objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací. Podle APEK je tak možné samotné tlačítko označit i jako „koupit“, „kupte nyní“, „zaplaťte nyní“ nebo „potvrďte nákup“. Pokud by e-shop toto pravidlo nedodržel, bude smlouva neplatná.

Souhlasíte s novými pravidly pro stanovování slev?

Z e-shopů si už nepůjde dělat půjčovny

Novela v neposlední řadě po 9 letech napravuje chybnou transpozici směrnice, která umožňovala zákazníkům dělat si z e-shopů půjčovny. Do § 1833 občanského zákoníku se totiž dostala tato formulace: Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

BRAND23 Workshop

Jak ovšem upozorňovali už před lety odborníci, správně měl zákon stanovovat, že spotřebitel si může vyzkoušet vlastnosti zboží, tedy jej použít, ale neměl by ho používat. Až teď po 9 letech dochází k nápravě a slova „nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti“ nahradí slova „k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží".

Česko chybně převedlo směrnici EU u e-shopů, nápravu zvládlo za „pouhých“ 9 let Přečtěte si také:

Česko chybně převedlo směrnici EU u e-shopů, nápravu zvládlo za „pouhých“ 9 let

Prodej po telefonu bude nutné potvrdit písemně

Návrh zavádí i novinky, které se netýkají e-shopů, a to dokonce nad rámec směrnice. Nově například nebude stačit pro uzavření smlouvy pouhý telefonát. Novela zavádí, že aby byla smlouva platná, podnikatel bude muset spotřebiteli svou telefonickou nabídku potvrdit v textové podobě, tj. např. e-mailem, a spotřebitel bude muset svou vůli smlouvu uzavřít potvrdit také v textové podobě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).