Hlavní navigace

E-shopy zbystřete, finanční správa vydala další metodiku k dobírce u #EET

24. 2. 2017
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Už jen několik dní zbývá do startu druhé vlny EET a finanční správa připravila dvojí metodické upřesnění. Jedno se týká vývojářů, druhé pak hlavně e-shopů.

Opakuje se tak situace z konce listopadu, kdy ministerstvo financí přišlo týden před startem EET s návrhem výjimek z evidence.

Vývojaři musí zapracovat změny

Týden před startem druhé vlny EET zveřejnila finanční správa metodické upřesnění, jak ve vzorových situacích správně vyplnit položky datové zprávy, aby splňovaly požadavky zákona o evidenci tržeb, dokumentu Formát a struktura údajů o evidované tržbě a popis datového rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb a dokumentu Popis položek datové zprávy a příklady situací při evidenci tržeb. Uvedené příklady pouze aplikují principy popsané ve výše uvedených dokumentech na konkrétní vzorové situace a tržby. Informace jsou určeny především pro vývojáře a dodavatele pokladních zařízení a software, upřesnila finanční správa na webu etrzby.cz.

Jak evidovat dobírku u e-shopů

Ten samý den navíc finanční správa vydala další metodický pokyn. Ten se týká podnikatelů, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích služeb dopravců. Jedná se tedy především o e-shopy. Pro posouzení, zda je poplatník povinen tržby přijaté prostřednictvím dopravce evidovat, resp. kdy nejpozději mu taková povinnost vzniká, je nutné určit, na základě jakého smluvního ujednání dopravce poplatníkovi své služby poskytuje, konkrétně z jakého titulu přijímá dopravce platby od zákazníků.

V případě nepřímého zastoupení (např. na základě komisionářské či jiné smlouvy obsahující smluvní vztah postavený na nepřímém zastoupení) musí být evidenční povinnost splněna nejpozději k okamžiku uskutečnění tržby mezi dopravcem (zastupujícím/komisionářem) a zákazníkem. Evidenční povinnost nelze plnit později (tedy např. až po návratu dopravce do provozovny). Dopravce (zastupující) musí zajistit splnění této povinnosti sám bez součinnosti poplatníka (zastoupeného).

Čtěte také: E-commerce a #EET? Totální průšvih, úřady netuší, která u e-commerce bije

U přímého zastoupení (např. na základě mandátní či jiné smlouvy obsahující smluvní vztah postavený na přímém zastoupení) musí být evidenční povinnost splněna rovněž nejpozději k okamžiku uskutečnění tržby mezi dopravcem a zákazníkem. Poplatník (zastoupený) je ale povinen zajistit splnění evidenční povinnosti sám (v praxi lze zajistit ještě před samotnou expedicí zboží) nebo prostřednictvím dopravce (zastupujícího), jehož může vybavit potřebným zařízením a jemuž může svěřit svůj certifikát (tímto se však nezbavuje povinnosti zacházet s autentizačními údaji a certifikátem tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, viz § 16 ZoET).

účto únor klímová

V případě, kdy mezi poplatníkem a dopravcem není vztah, který by byl založen na bázi přímého či nepřímého zastoupení, dopravce nevystupuje v roli zastupujícího, nýbrž zastává roli tzv. „prostředníka“. V takovém případě je platba zákazníka ve prospěch poplatníka uskutečněna až v okamžiku převzetí této platby poplatníkem od poskytovatele této služby (dopravce). Ke stejnému okamžiku je tedy třeba sledovat naplnění formálních a materiálních náležitostí evidované tržby. Pokud dopravce (prostředník) převede platbu poplatníkovi přímo z účtu na účet, nebude poplatník povinen takovou platbu evidovat (nejsou splněny formální znaky evidované tržby). Pokud ale dopravce předá poplatníkovi platbu v hotovosti (resp. obdobnými formami), poplatník má povinnost takovou tržbu evidovat, a to nejpozději k okamžiku uskutečnění platby dopravcem (tedy i kdykoli dříve, např. při provedení objednávky).

Prostředníkem jsou převážně provozovatelé poštovních služeb, je-li přeprava realizována jako poštovní služba s doplňkově sjednanou poštovní službou dobírky. Oprávnění k podnikání v oblasti poštovních služeb vzniká dnem doručení písemného oznámení podnikání Českému telekomunikačnímu úřadu. Seznam provozovatelů, kteří splnili oznamovací povinnost dle zákona o poštovních službách, je k dispozici na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu. Kromě České pošty jde o známé dopravce typu DPD, GLS, Geis, PPL apod.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).