Hlavní navigace

EET je teď nepovinná. Jak je to s možností uplatnit slevu na evidenci tržeb?

29. 1. 2021
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pandemie zastavila povinnost elektronicky evidovat tržby. Jak se to promítlo do možnosti podnikatelů uplatnit si slevu na evidenci tržeb?

Elektronická evidence tržeb je kvůli pandemii koronaviru do 31. prosince 2022 pozastavena. Cílem je usnadnit nelehkou situaci podnikatelům, kteří jsou povinni tržby evidovat. Odklad evidenční povinnosti do konce roku 2022 se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb

Jak se tento fakt promítá do možnosti poplatníků daně z příjmů fyzických osob uplatnit slevu na evidenci tržeb za zdaňovací období let 2020 – 2022?

Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob je umožněno uplatnit jednorázovou slevu na evidenci tržeb, a to nejvýše do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Maximálně však 5 000 Kč. Sleva na evidenci tržeb může být uplatněna pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Slevu lze uplatnit za určitých podmínek

Finanční správa upozorňuje poplatníky, že při posouzení nároku na uplatnění slevy na evidenci tržeb je rozhodující, zda měl poplatník dle zákona o evidenci tržeb povinnost tržbu v příslušném zdaňovacím období evidovat, a zda fakticky sám evidenci tržeb také vykonával. Obě podmínky musí být splněny současně.

Pro posouzení nároku na uplatnění slevy na evidenci tržeb není podstatné, zda poplatník v rámci příprav na evidenci tržeb již vynaložil určité náklady (např. nakoupil pokladní zařízení, aktualizoval stávající pokladní systém, zaškolil zaměstnance apod.), či zda eviduje tržby dobrovolně i přes to, že mu evidenční povinnost vznikne k datu 1. 1. 2023.

ZMĚNY V ROCE 2021

Co se všechno změní v roce 2021 pro podnikatele? Změny zákonů na jednom místě

Odsun evidenční povinnosti z roku 2020 na rok 2023 se dotýká zejména poplatníků ze třetí a čtvrté fáze evidence tržeb, kteří měli začít evidovat své tržby od 1. 5. 2020 a na základě novelizace právní úpravy jim vznikne povinnost evidovat tržby k datu 1. 1. 2023. Tito poplatníci budou moci uplatnit nárok na slevu na evidenci tržeb až za zdaňovací období 2023, kdy jim vznikne povinnost evidovat tržby a také reálně tržby zaevidují. Uvedené platí i pro poplatníky, kteří v době pozastavení evidenční povinnosti evidují tržby na dobrovolné bázi.

školení-leden22-molín

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

U poplatníků, kteří spadají do prvních dvou vln evidence tržeb (tedy stravovací a ubytovací služby, velkoobchod a maloobchod) a poprvé zaevidovali tržbu v roce 2020, je nutné rozlišit, v jakém časovém okamžiku tržbu zaevidovali. Tedy, zda tržbu zaevidovali v době, kdy měli podle zákona povinnost tržbu evidovat, nebo v době, kdy již byla povinnost evidovat tržby pozastavena.

Poplatníci, kteří zaevidovali první tržbu od 1. 1. 2020 do 26. 3. 2020, mají nárok na uplatnění slevy na evidenci tržeb za zdaňovací období roku 2020.
Poplatníci, kteří zaevidovali první tržbu v období od 27. 3. 2020 do 31. 12. 2022, nemohou uplatnit nárok na slevu na evidenci tržeb za zdaňovací období let 2020 – 2022 (v období od 27. 3. 2020 do 31. 12. 2022 nevznikla povinnost evidovat tržby). Nárok na slevu na evidenci tržeb si budou moci tito poplatníci uplatnit za zdaňovací období roku 2023, kdy jim vznikne povinnost evidovat tržby a tržby reálně zaevidují. Opět se toto týká i poplatníků, kteří po dobu pozastavení evidenční povinnosti evidují tržby dobrovolně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).