Hlavní navigace

Elektronická komunikace s berňákem. Týká si povinně i vás?

14. 1. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Kdo všechno musí s Finanční správou komunikovat elektronicky? Od ledna tohoto roku nově také ti, kteří vlastní datovou schránku.

Generální finanční ředitelství přináší informace k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2015.

Povinnost se týká podávání:

 • daňového přiznání, 
 • dodatečného daňového přiznání a hlášení, a to včetně jejich příloh,
 • přihlášky k registraci k DPH
 • oznámení o změně registračních údajů, 
 • žádost o zrušení registrace

Podání v souladu se zákonem o DPH má podle § 101a zákona o DPH povinnost činit elektronicky:

 1. právnická osoba – plátce,
 2. fyzická osoba – plátce, která přesáhne zákonem pro tento účel stanovený obrat 6 000 000,– Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
 3. fyzická osoba – plátce, který má zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky (tj. mj. i podle § 72 odst. 4 daňového řádu) a identifikovaná osoba při splnění podmínky stanovené § 72 odst. 4 daňového řádu.
Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

1. Právnická osoba

Týká se to všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro účely DPH považují bez rozdílů. Shodně se pak týká i všech skupin, coby samostatné kategorie plátců registrovaných podle zákona o DPH.

Čtěte také: Babiš chce zdesetinásobit pokuty pro ty, kteří nesplní povinnosti vůči berňáku

Příklady

Může se jednat o daňové přiznání za zdaňovací období prosinec 2013, resp. za 4. čtvrtletí 2013, případně i za dřívější zdaňovací období, pokud do 31. 12. 2013 nebylo podáno a je podáváno po 1. 1. 2014 nebo se může jednat o dodatečné daňové přiznání za kterékoliv zdaňovací období před 1. 1. 2014, které je podávané po tomto datu.

Právnická osoba má po 1. 1. 2014 povinnost v elektronické formě podávat i případnou přihlášku k registraci za plátce DPH nebo oznámení o změně registračních údajů.

2. Fyzická osoba, která překročila obrat 6 000 000 korun

Fyzická osoba, která překročila zákonem pro tento účel stanovený obrat 6 000 000,– Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, má povinnost činit podání elektronicky, a to od zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, ve kterém byl obrat překročen. U přihlášky k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů má fyzická osoba z titulu překročení stanoveného obratu povinnost podat tato podání elektronicky tehdy, pokud dosáhla zmíněný obrat 6 mil. Kč v okamžiku jejich podání. 

3. Plátce, který má povinnost činit podání elektronicky

Pokud má daňový subjekt (fyzická osoba – plátce, identifikovaná osoba – u této s ohledem na § 72 odst. 4 Daňového řádu) vůči správci daně podle zákona povinnost činit podání elektronicky, pak má povinnost činit elektronicky i podání podle § 101a zákona o DPH. 

Již dříve jsem psali: Kdo má datovou schránku, bude muset daně řešit elektronicky. Jinak hrozí pokuta

Příklady

Pokud fyzické osobě (plátci) vznikla povinnost podat výpis z evidence pro daňové účely za leden 2014 v únoru 2014, má tento plátce povinnost činit od 1. února 2014 všechna podání podle § 101a zákona o DPH elektronicky, a to bez ohledu na zdaňovací období plátce. 

Vznikla-li fyzické osobě (plátci) povinnost podat souhrnné hlášení podle § 102 zákona o DPH nebo podle § 92a zákona o DPH výpis z evidence pro daňové účely za prosinec 2013, tak již od 1. ledna 2014 má tento plátce povinnost činit všechna podání podle § 101a zákona o DPH elektronicky, a to bez ohledu na zdaňovací období plátce.

Způsoby elektronického podávání 

 • Datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu (http://adisepo.mfcr.cz); datová zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, 
 • Datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu, pokud je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno písemně nebo ústně do protokolu, u podání souhrnného hlášení podle § 102 odst. 3 zákona o DPH potvrzeno ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení. 
 • Datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, 
 •  Datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky

Zdroj: www.financnisprava.cz

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).