Hlavní navigace

Evropská komise poskytuje nástroje usnadňující vývoz do třetích zemí

Evropská komise podporuje své vývozce. K odstranění překážek vývozu do třetích zemí vytvořila nástroje, jež podnikatelům mohou pomoci překonávat bariéry uplatňované třetími zeměmi.

Myšlenka důraznějšího tlaku na odstraňování překážek obchodu, které uplatňují třetí země, vznikla již v roce 1996, kdy Evropská komise poprvé představila Strategii pro přístup na trh (Market Access Strategy-MAS). Jejím nástrojem jsou tzv. týmy pro přístup na trh, které se zakládají na spolupráci Evropské komise, zastupitelských úřadů členských států a podnikatelských subjektů. Ta má za cíl eliminovat tržní překážky třetích zemí třeba už ve fázi přípravy legislativy.

Na MAS navazuje Databáze pro přístup na trh (Market Access Database — MADB). Tato databáze, která je určena podnikatelům, je informuje o podmínkách přístupu na trh jednotlivých zemí mimo Evropskou unii. Nabízí například údaje o celních sazbách nebo průvodce dovozními formalitami pro exportéry, kde podnikatel najde výčet formulářů, certifikátů a dalších povinností, které je v souvislosti s dovozem do dané země splnit. Dále obsahuje statistiky o výsledcích obchodní výměny mezi EU a zadanou zemí a odkaz na samostatnou databázi přijatých opatření těmito zeměmi. Databáze je schopna vyhledat obchodní překážky dle různých zadaných kritérií, jako je země, odvětví nebo skupiny uplatňovaných překážek a umožňuje zaslat stížnost na překážku obchodu, kterou pak pracovník komise diskutuje přímo se stěžovatelem.

Mezi hlavní překážky, kterým musí vývozci často čelit patří vysoká cla, obtížné celní postupy, nerovná daňová pravidla či přísné technické předpisy. Země se v rámci bariér také snaží omezit přístup k surovinám různými daněmi, jež zvyšují ceny produktů. Dostatečně zde nefunguje ani ochrana práv duševního vlastnictví, v některých zemích jsou zas nastaveny limity na podíl zahraničních vlastníků, povinnost zakládání společných podniků či diskriminační zacházení. Země často neumožňují účast na veřejných zakázkách a nespravedlivě dělí i státní podporu a jiné subvence tak, aby přístupu na trh zabránily v co nejvyšší míře. Čtěte více: Povinnosti u pohybu zboží v EU se přenášejí na podnikatele

Díky vyjednávání Evropské komise se už podařilo některé překážky odstranit například v Japonsku, Argentině, Rusku či Indii. Podrobnější informace spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.