Hlavní navigace

Exekutor ponechá podnikateli věci nezbytné pro výdělečnou činnost. Co je ale pro podnikání nezbytné?

8. 9. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Exekucí přibývá a nevyhýbají se ani podnikatelům. Co mohou exekutoři zabavit a kdo posoudí, co konkrétní podnikatel ke své činnosti nutně potřebuje? Má vůbec exekuovaný možnost odvolání proti zabavení konkrétních věcí?

Počet exekucí v prvním pololetí roku 2010 dokazuje, že zadlužování a následná neschopnost splácet dluhy nadále roste. A podle připravovaných změn mají být exekuce od roku 2011 dokonce přeneseny ze soudů na soukromé exekutory.

Exekuce postihla a zřejmě ještě postihne nejednoho podnikatele. Co vše může exekutor při výkonu rozhodnutí zabavit? Má ponechat podnikateli věci nezbytné k jeho výdělečné činnosti. Ale kdo určí, co konkrétní podnikatel ke své činnosti nutně potřebuje a co už není nezbytné?

Jestliže padlo rozhodnutí, exekuci se nevyhnete

Podle odborníků souvisí příčiny nárůstů exekuovaných občanů s ekonomickou recesí. To ale není jediný důvod. Dlouhodobě je největším problémem dlužníků jejich až asociální lehkomyslnost a nedostatečná finanční gramotnost, míní soudní exekutor Tomáš VránaExekutorského úřadu Přerov. Nereagování na upomínky, výzvy nebo nedostavení se k soudnímu jednání exekuci neoddálí. Rozjetý vlak nejde zastavit. A exekutor dlužníka na svůj příchod předem nepřipraví. Odstavený majetek, zablokované konto a parta stěhováků za dveřmi jistě není nic příjemného. Čtěte více: Ministerstvo plete bič na exekutory a chce rychlejší exekuce

V poslední době se rozmáhají tzv. exekutorské zápisy. Má to své opodstatnění i pro dlužníka: Když už si musím půjčit, mám alespoň jasno, o jaký majetek v případě nesplacení přijdu. Mnoho lidí i firem se v době krize začalo při půjčování peněz jistit sepsáním exekutorského zápisu, který v případě nesplácení pohledávky slouží jako titul pro nařízení exekuce. Celý proces vymožení se tak výrazně zkrátí, uvádí exekutor Vrána.

Exekutorský zápis: Jde o listinné prohlášení, kterým soudní exekutor osvědčí formou zápisu splnění dluhu. Prakticky se jedná o dohodu mezi dlužníkem a věřitelem. Účastník se zavazuje splnit pohledávku věřitele vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí. Samozřejmě pouze v případě, že svou povinnost řádně a včas nesplní.

Co vše může exekutor zabavit?

Exekutor může zabavit vše, s výjimkou věcí, které podle § 322 občanského soudního řádu nepodléhají výkonu rozhodnutí. Jsou to věci potřebné k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, nebo věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Zejména se jedná o:

  • běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti (běžným vybavením domácnosti se jistě nemyslí spotřební elektronika, myčka, sušička nebo televize),
  • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
  • zdravotnické potřeby,
  • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce.

Pro podnikatele je zde důležité ustanovení, že výkon rozhodnutí se nemůže týkat těch věcí, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. To neplatí, jestliže je na těchto věcech zástavní právo a pokud jde o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna. Čtěte více: Hádka exekutorů. Nedokážou se shodnout, zda má zabavovat věci tzv. místní exekutor

školení červen 22 - tip do článku

Věci potřebné k podnikání posuzuje exekutor

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Jana Tvrdková, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4, jestliže se provádí exekuce zabavováním movitých věcí povinného, je v první řadě na vykonavateli, aby posoudil, jaké věci povinného sepíše, popř. zajistí (odveze). Pokud povinný, tj. podnikatel, při provádění tohoto úkonu nepřesvědčí vykonavatele, že věc nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti, může do 15 dnů podat u soudního exekutora návrh na zastavení tohoto způsobu provedení exekuce prodejem této konkrétní věci, říká Tvrdíková. Dodává, že takovému návrhu soudní exekutor vyhoví, pokud povinný nejen tvrdí, že věc potřebuje ke svému podnikání, ale rovněž doloží, že je podnikatelem, že věc má ve svém obchodním majetku a že zabavením této věci by mu bylo znemožněno podnikání v tom, co je jeho předmětem činnosti. V případě, že soudní exekutor nevyhoví, postoupí návrh do 30 dnů k rozhodnutí exekučnímu soudu. S konečnou platností tedy rozhoduje soud. Čtěte více: Novela exekučního řádu nahrává dlužníkům na úkor věřitele

Výkladové pravidlo k této problematice vyplývá z judikatury:

  • k výkonu své podnikatelské činnosti, vymezené předmětem podnikání, nezbytně nutně potřebuje povinný, který je podnikatelem, jen takové věci, které mu alespoň v minimálním rozsahu umožní pokračovat v podnikání. Případné obtíže povinného vyplývající z omezení v důsledku zabavení jeho věcí, nejsou významné.

Jak uzavírá Jana Tvrdíková: Prakticky si to lze představit tak, že má-li malíř dvoje štafle, jedny mu mohou být zabaveny. Má-li bagrista, který má v předmětu podnikání pouze bagrování, jeden bagr, tento by neměl být zabaven. Má-li švadlena počítač, jedná se o věc, kterou nepotřebuje nutně ke svému podnikání, může být zabaven i přesto, že v něm eviduje své zakázky, popř. vede účetnictví. Pokud však má švadlena jediný šicí stroj, tento by zabaven být neměl. Těžko lze po švadleně spravedlivě požadovat, aby šila v ruce.

O rozsahu věcí, které budou podnikateli při exekuci zabaveny, rozhoduje vykonavatel, který úkon provádí. Nemohou být zabaveny věci nezbytně potřebné k výkonu podnikatelské činnosti. Jestliže se zabavením podnikatel nesouhlasí, může podat do 15 dnů návrh na zastavení exekuce prodejem konkrétní věci. V případě, že soudní exekutor nevyhoví, rozhodne s konečnou platností soud.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).