Hlavní navigace

Finanční správa letos daňově vystěhovala už stovku firem, následovat mají tisíce

4. 6. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Finanční správa začala uplatňovat institut delegace a letos už daňově vystěhovala okolo stovky firem. Celkově úřady počítají s tím, že vystěhují tisíce firem.

Od letošního roku se podnikatelé nemohou odvolat proti tzv. delegaci, tedy daňovému „vystěhování“. Finanční správa sice hrozila, že prověří přes 53 tisíc firem, zatím jich však zvládla prošetřit o dva řády méně. Šetření jsou momentálně hotová u 700 firem a o přemístění zatím bylo rozhodnuto přibližně ve sto případech. Vyplynulo to z informací, které serveru Podnikatel.cz poskytlo Generální finanční ředitelství (GFŘ). To ale zároveň ujistilo, že chystá šetření několika dalších stovek podnikatelů a analyzuje naplnění podmínek pro delegaci několika dalších tisíc subjektů.

Čtěte také: Tisíce pražských firem bude daňově “vystěhováno”, a to bez šance na odvolání

Zatím byla vystěhována stovka firem

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Už na konci loňského roku finanční správa uvedla, že si hodlá posvítit na 53 tisíc firem, které sídlí na virtuálních adresách nebo v office-housech. Plných 43 tisíc z nich se nachází v Praze. Pokud u nich zjistí, že je hospodárné a účelné delegovat místní příslušnost správy daní na jiného správce daně, finanční správa tak učiní a firmy daňově vystěhuje. Finanční správě to umožnil institut delegace. Ten sice byl v zákoně obsažen již dříve, o roku 2015 však nejsou proti rozhodnutí o delegaci přípustné opravné prostředky. Jak na konci roku 2014 upřesnila serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství, daňové “vystěhování” se podle odhadů GFŘ dotkne tisíců společností.

Od zrušení odvolání proti delegaci uplynulo pět měsíců a GFŘ už má „první zářezy na pažbě“. Akce delegování místní příslušnosti byla odstartována letos, ale podklady sbírali pracovníci finančních úřadů už v průběhu loňského roku. Vzhledem k nesmírné rozsáhlosti je celá akce rozdělena do několika fází. První fáze akce se podle GFŘ však už blíží ke konci. V současné době se nacházíme ve fázi, kdy u více než 700 daňových subjektů jsou hotová potřebná šetření a zjišťování a spisy jsou odesílány na Odvolací finanční ředitelství (OFŘ), které jako jediné o delegaci subjektů definitivně rozhoduje. S konečnou platností už bylo takto rozhodnuto o přemístění cca 100 daňových subjektů, které nově daňově spravuje „nepražský“ FÚ, uvedla serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová

Ve zbývajících případech nyní OFŘ oslovuje daňové subjekty, aby se vyjádřily k podkladům, které má tento orgán k dispozici. Po zhodnocení vyjádření firem a případném došetření dalších skutečností ve vazbě na uplatněné připomínky vydá OFŘ rozhodnutí o delegaci.

Čtěte také: Vyplatí se mít sídlo v Praze? Zeptali jsme se na výhody a nevýhody odborníků

Chystá se už další fáze kontrol 

Zároveň s končící první fází už GFŘ připravuje další fázi akce. Z dostupných databází vybralo skupinu asi 300 subjektů, u kterých je evidentní, že v Praze mají sídlo na virtuální adrese a mimo Prahu provozovny či jiné zázemí. U těchto daňových subjektů bude nyní probíhat šetření, na základě jehož výsledků se zhodnotí, zda bude podán podnět na delegaci. Současně také analyzujeme naplnění podmínek pro delegaci dalších několika tisíc subjektů. Šetření jsou prováděna nejen u daňových subjektů, ale i u provozovatelů virtuálních kanceláří, vysvětlila Petlachová. 

Cílem akce nemusí být pouze samotná delegace. Ve vazbě na podaný podnět již v některých případech došlo k tomu, že sama firma změnila své sídlo z Prahy – tedy do míst, kde je její skutečné vedení, kanceláře, provozovny atd.

Čtěte také: Z virtuálního sídla může finanční úřad nechat společnost „deportovat“

Co je delegace

Institut delegace znamená změnu místní příslušnosti správce daně z virtuální adresy nebo office-housu do místa skutečné ekonomické činnosti firmy. Institut delegace ale neznamená, že dojde doslova k fyzickému vystěhování firmy z virtuálního sídla. Nemění se tím adresa sídla firmy, zapsaná např. v obchodním rejstříku, mění se finanční úřad spravující daně této firmy. Takže pokud je skutečným zájmem firmy mít právě pražskou adresu, například z důvodu prestiže u zahraničních obchodních partnerů, tak tu firma neztratí. Nově ale bude platit daně tam, kde má skutečný reálný provoz. Tam také bude finančními úředníky kontrolována, vysvětlila serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová.

Jaký je zákonem stanovený postup procesu delegace?

Institut delegace upravuje § 18 daňového řádu a lze jím změnit místní příslušnost k výkonu správy daní na jiný finanční úřad oproti obecným pravidlům. Delegaci lze provádět buď na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední. Delegace se provádí, jestliže je účelné, aby se správa daně vykonávala u jiného než původně místně příslušného správce daně. Delegace může být provedena pro všechny daně (většinou kromě daně z nemovitých věcí, kde se místní příslušnost určuje podle toho, kde je umístěna nemovitá věc), anebo (což se děje spíše výjimečně) pouze pro některé vybrané daně.

Proces delegace místní příslušnosti probíhá tak, že správce daně provede u subjektu, který například sídlí na virtuální adrese v Praze, šetření, kde si ověří, jestli zde probíhá jeho skutečná ekonomická činnost. Pokud zjistí, že zde ekonomická činnost neprobíhá, ale subjekt deklaruje, že má provozovnu, zaměstnance, vedoucí pracovníky, účetnictví apod. například v Táboře, spojí se pražský správce daně s jihočeským správcem daně.

Podnět podává většinou jeden z dotčených finančních úřadů, přičemž druhý dotčený finanční úřad k tomu zpracovává své stanovisko. Celé šetření probíhá v úzké spolupráci s daňovým subjektem. V nastíněném případě by delegaci navrhoval buď pražský, nebo jihočeský finanční úřad (případně i oba najednou) s tím, že by se místní příslušnost měla přesunout k jihočeskému správci daně.

Podnět na delegaci a stanoviska od obou finančních úřadů jakožto správců daně směřují k Odvolacímu finančnímu ředitelství, které posoudí oprávněnost delegace. V případě, že delegaci shledá důvodnou, vydá rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti. V tomto rozhodnutí je stanoven den, od kdy přebírá výkon správy daní správce daně v místě skutečné ekonomické činnosti subjektu.

Od ledna 2015 sice proti rozhodnutím o delegaci místní příslušnosti nejsou přípustné opravné prostředky, podnikatelé však mohou podat žalobu ke správnímu soudu.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).