Hlavní navigace

Finanční správa porušuje u kontrolních hlášení zákon, tvrdí daňový poradce

29. 3. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Berňáky by měly v případě nesrovnalostí u kontrolních hlášení poslat výzvu. Místo toho úřady telefonují a dokonce zahajují postup k odstranění pochybností.

Řada plátců DPH musela podat své druhé kontrolní hlášení k DPH a finanční správa již také eviduje první nesrovnalosti v hlášeních. Ty se mají dle zákona o DPH řešit zasláním výzvy do datové schránky nebo na e-mail podnikatele. Plátce daně je na základě této výzvy povinen do pěti dnů podat následné kontrolní hlášení, jinak se vystavuje postihu ve formě sankce ve výši minimálně 30 tisíc korun.

Čtěte také: Každá 6. firma nepodala kontrolní hlášení. Jak to bude skutečně s těmi sankcemi?

Finanční úřady však zatím volí jiný postup, a to dle daňového řádu. V některých případech jde o postup k odstranění pochybností, který podnikatelům může značně zkomplikovat život. To je však podle daňového poradce Tomáš Goláňa v rozporu se zákonem.

Finanční správa postupuje hlavně dle daňového řádu

Ilustrační obrázek.
Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Finanční správa už registruje první nesrovnalosti v kontrolních hlášeních a oslovuje podnikatele, aby doložili příslušné doklady. Podle Generálního finančního ředitelství existuje několik způsobů, jak mohou úřady vše prošetřit. Prvním z nich je postup podle zákona o DPH. Ten uvádí, že správce daně zasílá plátcům výzvu k prověření nesrovnalostí, na kterou musí plátci do 5 dní zareagovat, jinak dostanou pokutu ve výši minimálně 30 tisíc korun. Druhou možností je postup podle daňového řádu, kdy správce daně telefonicky nebo emailem kontaktuje plátce s požadavkem na doložení dokladů k transakci, u které byly zjištěny nesrovnalosti. V odůvodněných případech může být plátci zaslána i výzva v rámci postupu k odstranění pochybností. Oba tyto způsoby prošetřování (jak podle zákona o DPH, tak podle daňového řádu) jsou zcela legitimní a v souladu s platnou legislativou, tvrdí na svém webu finanční správa.

Finanční správa každopádně nyní volí především druhý způsob upozornění na nesrovnalosti. Aby nedocházelo k enormnímu zatěžování plátců výzvami k podávání následných kontrolních hlášení s případnými sankcemi, upřednostňuje finanční správa v prvních měsících po účinnosti kontrolního hlášení méně formální a také méně pro plátce zatěžující postup prověřování podle daňového řádu, doplňuje finanční správa.

Finanční správa porušuje zákon, tvrdí daňový poradce

S přípustností postupu podle daňového řádu však nesouhlasí někteří odborníci. Podle daňového poradce Tomáše Goláně je postup finanční správy v rozporu se zákonem a má navíc na podnikatele nepříjemné dopady. Finanční správa tak vědomě veřejnost mystifikovala tím, že kontrolní hlášení nikoho nezatíží, nerespektuje zákon a nevydává výzvy dle § 101g odst. 2, ale rovnou zahajuje postup k odstranění pochybností, což je postup zdlouhavý, navíc zabraňující rychlému vrácení nadměrného odpočtu a rovněž i nová cesta pro finanční úřady k dalšímu dlouhodobému nezákonnému zadržování odpočtů DPH, vysvětlil na svém FB profilu Tomáš Goláň.

Čtěte také: Nesrozumitelný, pomalý a nenasytný finanční úřad – lze se nějak bránit?

Příspěvek daňového poradce Tomáše Goláně na Facebooku

Systém kontrolního hlášení nefunguje a mnohonásobně více zatěžuje poplatníky, než bylo proklamováno Generálním finančním ředitelstvím!!!!! Předkládáme konkrétní důkazy!!!!

Ve sdělovacích prostředcích a v letácích byla veřejnost ujišťována, že principy kontrolního hlášení směřují pouze proti daňovým únikům, že kontrolní hlášení nezvýší zátěž podnikatelů a že vše je hlavně založeno na automatickém zpracování. Po podání prvního kontrolního hlášení se v územní působnosti Finančního úřadu pro Zlínský kraj začaly množit případy, kdy na základě chyb z kontrolního hlášení začaly pracovnice obtěžovat poplatníky telefonáty, kdy vyžadují po poplatnících i po naší společnosti evidenci přijatých a uskutečněných plnění dle § 100 ZDPH, naskenování konkrétních dokladů, u kterých se objevily nesrovnalosti a další důkazní prostředky, kterými lze prokázat, že je kontrolní hlášení vyplněno správně. Dokonce došlo i k takovému excesu ze strany kontrolního oddělení FÚ pro Zlínský kraj (viz příloha), že na základě těchto nesrovnalostí byla vydána zcela nezákonná výzva, kterou bylo zahájeno ve smyslu ust. § 89 daňového řádu řízení ve věci postupu k odstranění pochybností, ve kterém požaduje tento úřad příslušné doklady, evidenci pro účely DPH dle § 100 a další důkazní prostředky, přitom správně měla být vydána výzva pouze pro kontrolní hlášení ve smyslu ust. § 101g odst. 2 ZDPH.

FÚ na základě podaného kontrolního hlášení tak zpochybňuje samotné přiznání k DPH namísto toho, aby zpochybňoval kontrolního hlášení, přitom dle ZDPH § 101g odst. 2 má vydat FÚ výzvu, na kterou je možno reagovat pouze dvojím způsobem, tzv. zrychlenou odpovědí, která nikoho nezatíží, a to buď potvrzením původního KH nebo podáním následného KH. To je jediný možný zákonný postup, neboť nesoulad vznikl v kontrolním hlášení, nikoliv v daňovém přiznání. Takový postup finanční správy velmi závažným způsobem zatíží všechny daňového subjekty, které se dostávají do této situace bez vlastního zavinění.

Školili jsme několikrát veřejnost, abychom ji připravili na kontrolní hlášení, zejména jsme vysvětlovali princip KH, systém vyplnění a podání a rovněž i způsoby rychlé reakce na výzvu dle § 101g odst. 2 ZDPH. Naši klienti, případně i širší veřejnost jsme na všechny eventuality řádně připravili. Jak je vidno, byla naše snaha zbytečná, neboť Finanční úřad nepostupuje podle zákona. Generální finanční ředitelství na své horké telefonní lince se tváří, že o tom neví, akorát jedna pracovnice FÚ nám po telefonu sdělila, že to prostě nefunguje, takže nás musí otravovat. Jak by se asi tvářila finanční správa, která na nás nastražila množství pokut v řádech desetitisíců, kdybychom jí sdělili, že nám kontrolní hlášení nefunguje, protože jsme se na něj nedokázali připravit??? Zcela jistě by je to nezajímalo.

Finanční správa tak vědomě veřejnost mystifikovala tím, že kontrolní hlášení nikoho nezatíží, nerespektuje zákon a nevydává výzvy dle § 101g odst. 2, ale rovnou zahajuje postup k odstranění pochybností, což je postup zdlouhavý, navíc zabraňující rychlému vrácení nadměrného odpočtu a rovněž i nová cesta pro finanční úřady k dalšímu dlouhodobému nezákonnému zadržování odpočtů DPH.

Pro zajímavost nám bylo sděleno, že máme chybně zapsané číslo faktury, neboť tam jednou máme a podruhé nemáme lomítko. Ale sama finanční správa zveřejnila, že v čísle dokladu budou znaky jako je lomítko, pomlčka a další speciální znaky ignorovány, takže je jedno, zda je tam napíšete či ne.

Citujeme přímo ze stránek finanční správy:
II. Evidenční číslo daňového dokladu
„Evidenční číslo daňového dokladu je pro potřeby kontrolního hlášení nutno zachytit co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně však musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. Vámi uváděné číslo daňového dokladu by mělo být tedy v kontrolním hlášení vyplněno buď v plném formátu tj. FV-256/16j anebo s vynecháním speciálních znaků, ale ve správném pořadí tj. FV25616j.“

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).