Hlavní navigace

Finanční správa přichází s upozorněním ohledně tiskopisů pro rok 2019

30. 7. 2019
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Upozornění berňáku se týká těch poplatníků daně z příjmů, kteří podávají daňové přiznání za část zdaňovacího období roku 2019.

Poplatníci, kterým vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2019 již v průběhu roku 2019, nejpozději však do 31. prosince 2019, tak mohou učinit na tiskopise daňového přiznání pro zdaňovací období 2018. 

Jak upřesňuje finanční správa, jde o tiskopisy č. 25 5405 MFin 5405 – vzor č. 25 a souvisejících přílohách nebo na tiskopise č. 25 5405/D MFin 5405/D – vzor č. 2.

V aplikaci Elektronické podání pro finanční správu (EPO) není zveřejněna struktura pro podání daňových přiznání za části zdaňovacích období a tedy nelze pomocí aplikace EPO učinit podání těchto daňových přiznání, doplňuje finanční správa.

Pozor i na další odchylky v daňovém přiznání za zdaňovací období 2019

Základní část daňového přiznání

ř. 59 (ř. 34) Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona:

Pro rok 2019 je 48násobek průměrné mzdy podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb. ve výši 1 569 552 Kč.

ř. 69a (ř. 43) Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení:

Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení lze uplatnit za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti maximálně do výše minimální mzdy, tj. do výše 13 350 Kč.

Změny u limitů výdajových paušálů

Začátkem letošního dubna nabyl účinnosti zákon, kterým došlo mimo jiné k novelizaci ustanovení § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou byl zvýšen limit výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek stavu platného pro zdaňovací období 2018.

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Jak se pro OSVČ změní zákony v roce 2019?

Zatímco pro zdaňovací období 2018 byl maximální limit výdajů, které si podnikatel mohl uplatnit paušálem, vypočítáván z částky 1 mil. Kč, nově se bude jednat o 2 mil. Kč. Maximální limity výdajových paušálů se tak zdvojnásobily.

Velikost uplatnitelných paušálů v procentuálním vyjádření v rozmezí 40 % – 80 % dle jednotlivých profesí zůstává nezměněná. Navýšení těchto limitů na 2 mil. Kč je použitelné za zdaňovací období roku 2019 popř. za části zdaňovacího období roku 2019.

Výdajové paušály
Uplatňují výdaje procentem z příjmů Maximální částka uplatnitelného výdaje pro zdaňovací období 2018 Maximální částka uplatnitelného výdaje pro zdaňovací období 2019
Podnikatelé v zemědělské výrobě, lesním a vodním hospodářství a řemeslné živnosti 80 % 800 tis. Kč 1,6 mil. Kč
Ostatní živnostníci 60 % 600 tis. Kč
1,2 mil. Kč
Podnikatelé s jinými příjmy ze samostatné činnosti 40 % 400 tis. Kč
800 tis. Kč
Poplatníci s příjmy z nájmu 30 % 300 tis. Kč
600 tis. Kč
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).