Hlavní navigace

Finanční správa vs. Unie daňových poplatníků u podání e-mailem. Kdo vyhrává?

20. 6. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Unie daňových poplatníků obvinila Finanční správu, že zcela ignoruje podání e-mailem. Finanční správa se však ohrazuje a odkazuje se na daňový řád.

Unie daňových poplatníků minulý týden zveřejnila tiskovou zprávu, podle které Finanční správa zcela ignoruje podání e-mailem s elektronickým podpisem. Unie se přitom odkazuje na vyhlášku ministerstva vnitra. Finanční správa však tvrdí, že vyhláška nemá přednost zákonem.

Zákon má vždy přednost před vyhláškou

Posílání či neposílat podání e-mailem? Unie daňových poplatníků tvrdí ano, Finanční správa ne, alespoň částečně ne. Finanční správa se v otázce příjmu podání musí řídit primárně právním předpisem, v tomto případě se podle Finanční správy jedná o daňový řád. Vyhláška ministerstva vnitra proto nemá vliv na jiné způsoby podání, protože podle Finanční správy má zákon aplikační přednost před podzákonnými právními předpisy, kam se řadí i vyhlášky ministerstev, řekla serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí Finanční správy.

Daňový řád ve svém ust. § 73 odst. 2 specifikuje způsob přijetí podání učiněného datovou zprávou s využitím dálkového přístupu takto:

Podání, které je učiněno prostřednictvím datové zprávy s využitím dálkového přístupu, se přijímá na technickém zařízení správce daně nebo prostřednictvím datové schránky správce daně.

Společným technickým zařízením správců daně je v tomto případě aplikace EPO (aplikace Elektronické podání pro Finanční správu), dostupná na adrese www.daneelektronicky.cz.

Na internetových stránkách Finanční správy České republiky www.financnisprava.cz je na úředních deskách finančních úřadů v souladu s § 56 daňového řádu zveřejněna adresa elektronické podatelny: www.daneelektronicky.cz  a je zveřejněna také e-mailová adresa ve tvaru podatelnaXXYY@fs.mfcr.cz, u které je však v souladu se zákonem uvedeno, že tato emailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech. To, že podání učiněné e-mailem není podáním ve smyslu § 71 daňového řádu, bylo konstatováno i Nejvyšším správním soudem, např. v rozsudku čj. 1 Ans 8/2008 – 105, který je dále citován v několika dalších judikátech, uvedla Petra Petlachová.

Jenže Unie daňových poplatníků upozorňuje, že Finanční správa se nemůže řídit pouze daňovým řádem, ale také zákonem o archivnictví, který byl doplněn výše uvedenou vyhláškou ministerstva vnitra. A vnitro podle Unie uvedlo jasně: úřady musejí komunikovat a přijímat dokumenty prostřednictvím e-mailu.

§ 2 Příjem dokumentů 

(3) Veřejnoprávní původce s výjimkou veřejnoprávního původce, u něhož to neumožňuje zvláštní povaha jeho působnosti, zveřejní na své úřední desce, a nezřizuje-li ji, na svých internetových stránkách, informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů s tím, že alespoň uvede:

(…)
c) elektronickou adresu podatelny, kterou je adresa elektronické pošty

Finanční správa však přijímání dokumentů e-mailem nerozporuje, i když na úřední desce píše, že e-mailová adresa není určena pro podání. Finační správa tím jasně říká, pošlete si, co chcete, my to hodíme do koše a zabývat se tím nebudeme, říká Ondřej Lichnovský, předseda Unie daňových poplatníků ČR. Přitom Finační správa ve své obhajobě přiznává, že pokud poplatník podání e-mailem pošle, přímým sankcím se u způsobu elektronického podání nevystavuje: Na základě podání učiněného emailem neukládá správce daně daňovému subjektu pokutu za nedodržení elektronické formy podání dle § 247a odst. 2, ani odst. 4 daňového řádu, říká Petra Petlachová.

Finanční správa veřejně lže, tvrdí Unie daňových poplatníků

Zároveň však dodává, že poplatník se posláním podání e-mailem může vystavit jiným sankcím, protože podání nemusí být účinné: Nebude mít předpokládané účinky, neboť nedodržel všechny podmínky. Podatel se tak vystavuje riziku jiných sankcí, plynoucích z toho, že účinně nepodal daňové tvrzení apod. Proto doporučujeme k činění podání využívat aplikaci EPO, doplnila Petlachová.

Tady jste najednou v přímém přenosu svědky toho, že Finanční správa je ochotná slevovat. Sama dobře ví, že způsoby přijímání podání nemůže zužovat, jak svévolně činí. Veřejně lže, pokud tvrdí, že e-mail není určen pro podání, ostře reaguje na prohlášení Finanční správy Ondřej Lichnovský.

Jenže za Finanční správou stojí i ministerstvo financí. To se také odvolává na přednost zákona před vyhláškou: Ačkoliv se Unie daňových poplatníků zaštiťuje vyhláškou k zákonu o archivnictví, obecně má daňový řád jako předpis se silou zákona přednost před vyhláškou, která je podzákonným právním předpisem. Postup finančních úřadů je tedy v souladu se zákonem a Ministerstvo financí ČR odmítá tvrzení o omezování elektronické komunikace, uzavřel pro server Podnikatel.cz Filip Běhal, mluvčí ministerstva financí.

Počet podnikatelů, kteří komunikují s Finanční správou elektronicky, roste

Od nového roku musí všichni plátci DPH podávat přiznání k DPH elektronicky. Od května navíc platí, že podání, které bude učiněno jinak, je neúčinné.

Počet podnikatelů, kteří musí s finanční správou komunikovat elektronicky, se letos rozšířil. Od ledna mají za povinnost podávat přiznání k DPH elektronicky i plátci DPH – fyzické osoby s obratem do 6 milionů korun za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Do konce roku 2015 přitom měli výjimku a mohli přiznání podávat i v papírově podobě.

V souvislosti s doprovodným zákonem k zákonu o evidenci tržeb navíc platí od května novinka, která se týká ustanovení § 101a zákona o DPH o elektronické formě podání. Nově je v odstavci 4 zakotvena speciální úprava ohledně neúčinnosti podání. Datová zpráva, kterou je podání činěno, musí mít odpovídající formát a strukturu. Pokud ji mít nebude, považuje se podání nově za neúčinné. Na takovou datovou zprávu bude tedy pohlíženo, jako by nebyla vůbec učiněna, a to se všemi právními důsledky z toho plynoucími. 

Plátcům DPH tak už nehrozí jen pokuta 2000 Kč za nedodržení elektronické formy, ale nově také penále z prodlení a další sankce, které se pojí s nedodržením případného včasného podání.

Autor článku

Šéfredaktor Podnikatel.cz a BusinessCenter. Napište mu přes LinkedIn.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).