Hlavní navigace

Finanční správa vychází vstříc, na kontrolní hlášení upozorňuje SMSkou a e-maily

20. 11. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Finanční správa začala aktivně informovat plátce DPH o nové povinnosti – kontrolním hlášení. Statisíce z nich oslovuje pomocí SMS, e-mailů či datových schránek.

Finanční správa rozjela informační kampaň ke kontrolním hlášením, která budou muset plátci DPH podávat od roku 2016. Včera přišla více než 100 tisícům plátců DPH od úřadů SMS, která je na tuto novou povinnost upozorňuje. Jak navíc zjistil server Podnikatel.cz, finanční správa plánuje ještě rozeslat informační leták a informace do dalších statisíců datových a e-mailových schránek plátců. Připomeňte si, zda se vás kontrolní hlášení týkají a co v tom případě musíte splnit.

SMS přišla statisícům plátců

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Plátci DPH, kterých se to týká, budou muset podat do 25. února 2016 (tedy za leden) první kontrolní hlášení. Opoziční ODS sice předložila novelu zákona o DPH, která by tuto novinku odsunula až na rok 2017, nedá se však očekávat, že by získala podporu v parlamentu. Jednou z věcí, kterou ODS v návrhu zákona argumentovala, byla nízká informovanost podnikatelů ze strany finanční správy. Právě informovanost o kontrolních hlášeních se však v těchto dnech snaží finanční správa zlepšit, a to nejen pasivní formou (zveřejňováním informací na webu a finančních úřadech), ale i aktivní, za pomoci SMS, e-mailů či zpráv od datových schránek.

Čtěte také: ODS navrhuje, aby se kontrolní hlášení podávala až od roku 2017

Jak serveru Podnikatel.cz potvrdila Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství, již včera rozeslala finanční správa SMS 110 tisícům plátců DPH. Její znění bylo: Nova povinnost pro platce DPH od 1.1.2016: KONTROLNI HLASENI. Vice info na www.financnisprava.cz/kon­trolnihlaseni. Od 1.1.2016 podani k DPH pouze elektronicky. To však není vše, v dalších dnech budou následovat informace zasílané do datových schránek plátců, konkrétně do 252 tisíců schránek, a také do e-mailů 31 tisíců plátců.

E-mail bude mít toto znění:

Předmět:

Finanční správa upozorňuje plátce DPH na novou povinnost: kontrolní hlášení

Tělo zprávy:

Dobrý den,
dovolujeme si Vám zaslat základní informace o kontrolním hlášení.
Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vzniká s účinností od 1. ledna 2016 plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Tento nový druh daňového tvrzení obsahuje vybrané údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání k DPH.

Kontrolní hlášení je založeno z velké části na údajích ze současné evidence pro účely DPH.

Jedná se o zcela zásadní nástroj, který Finanční správa využije v boji proti rozsáhlým daňovým (zejména karuselovým) podvodům na DPH. Předpokládá se, že po zavedení kontrolního hlášení dojde ke zvýšení daňových příjmů v řádech miliard korun ročně.
Kontrolní hlášení obecně podávají osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně. Obdobím, za které se podává první kontrolní hlášení, bude leden 2016, respektive 1. čtvrtletí 2016. První kontrolní hlášení budou tedy podávána do 25. února 2016 (všechny právnické osoby a některé fyzické osoby – měsíční plátci DPH), respektive do 25. dubna 2016 (fyzické osoby – čtvrtletní plátci DPH).

Podání kontrolního hlášení musí být učiněno výhradně elektronickou formou. Za nepodání kontrolního hlášení hrozí sankce.

Doporučujeme přednostně způsob elektronického podání prostřednictvím Daňového portálu (aplikace EPO na www.daneelektronicky.cz).

Navštivte webové stránky Finanční správy, kde o kontrolním hlášení naleznete souhrnné informace: www.financnisprava.cz/kon­trolnihlaseni.

Dále upozorňujeme, že od 1. ledna 2016 budou mít i fyzické osoby s obratem menším než 6 milionů korun povinnost podávat většinu ostatních podání v souvislosti s DPH pouze elektronicky.

Do datové schránky pak přijde leták, který před několika dny zveřejnila finanční správa i na svém webu. Zda bude mít tato informační kampaň další kola, není jisté. Zatím neumím říci, zda to budeme opakovat. Vyhodnotíme a uvidíme, uvedla serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová.

Kdo podává kontrolní hlášení

Povinnost podávat kontrolní hlášení začíná platit v lednu roku 2016. Obecně se dá říci, že kontrolní hlášení budou muset odevzdávat plátci DPH. Nezáleží přitom, zda jde o českého nebo zahraničního podnikatele. Kontrolní hlášení se totiž týká těch, kteří jsou v Česku registrováni jako plátci daně. Za skupinu spojených osob podává kontrolní hlášení zastupující člen skupiny a za společnost („dříve sdružení bez právní subjektivity“) určený společník, který vede evidenci pro účely DPH za společnost.

Čtěte více: Víme, kdo všechno musí od roku 2016 řešit kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení bude muset podávat každý plátce DPH, pokud:

  • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 1, 2 nebo 25 daňového přiznání k DPH),
  • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 40, 41 nebo 10 a 11 daňového přiznání k DPH) nebo přijetí plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c), a to z řádků 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 daňového přiznání k DPH),
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.

Hlášení se naopak nebude týkat:

Existují navíc ale i plátci DPH, kteří kontrolní hlášení nebudou muset podávat. Kontrolní hlášení nebude muset vyplňovat a odesílat plátce, který například

  • uskuteční pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51, nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63,
  • neuskutečnil za zdaňovací období žádná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a nepořídil zboží z jiného členského státu.

Čtěte také: Chystejte se na změny DPH v roce 2016, nebude jich zrovna málo

Kdo se s hlášením opozdí, dostane pokutu

Jestliže se vás ale povinnost podávat kontrolní hlášení týká a vy jej nepodáte, připravte se na pokutu. Pokud nepodáte kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vznikne vám povinnost uhradit pokutu ve výši

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Finanční úřad může navíc těm podnikatelům, kteří nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžují nebo maří správu daní, udělit pokutu až do výše 500 000 Kč. Sankce ve výši až 500 tisíc Kč se uplatní pouze pokud je naplněna vyžadovaná společenská nebezpečnost.

Čtěte více: S kontrolním hlášením se nesmíte opozdit, zapomeňte navíc na papírové podání

školení červen - novinky

Kdy podat kontrolní hlášení

Termín pro podání kontrolního hlášení se odvíjí od druhu podnikatele. Pro právnické osoby je sledovaným obdobím kalendářní měsíc, u fyzických osob se sledované období odvíjí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH. Plátci – právnické osoby tak musí kontrolní hlášení podávat vždy za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Nezáleží přitom na zdaňovacím období, plátci – právnické osoby, měsíční i čtvrtletní plátci musí kontrolní hlášení podat ve stejném termínu.

U plátců – fyzických osob je ale situace rozdílná. Fyzické osoby totiž budou kontrolní hlášení podávat ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Pokud tedy mají měsíční zdaňovací období, budou hlášení podávat každý měsíc, pokud se jich týká čtvrtletní zdaňovací období, hlášení vyplní a pošlou jednou za tři měsíce. Počáteční období, za které se podává kontrolní hlášení, je leden 2016 nebo 1. čtvrtletí 2016. První hlášení tedy bude nutné dodat do čtvrtka 25. února 2016 a do pondělí 25. dubna 2016.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).