Hlavní navigace

Finanční správa vydala informaci k placení záloh na silniční daň

4. 7. 2022
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V rámci novely zákona o silniční dani došlo k významnému zúžení předmětu daně. Zatímco v minulých letech bylo předmětem daně skoro každé vozidlo využívané k podnikání, nyní jsou předmětem daně pouze nákladní vozidla a jejich přípojná vozidla.

V návaznosti na novelu zákona o silniční dani došlo k výraznému zúžení předmětu daně, a to s účinností od 1. 7. 2022

Dle přechodných ustanovení se však novela aplikuje za celé zdaňovací období roku 2022, tedy se zpětnou účinností od 1. 1. 2022. Zatímco do minulého roku vozidlo v podnikání téměř vždy znamenalo, že budete platit silniční daň, nově je tomu jinak.

Informace k placení záloh

Na webových stránkách finanční správy vyšla informace k placení záloh na silniční daň. Dle novely zákona jsou zálohy na daň silniční zrušeny, a to se zpětnou účinností od 1. 1. 2022. Daň je tak nově splatná jednou částkou, a to ve lhůtě pro podání daňového přiznání k silniční dani – tedy do 31. ledna následujícího roku za uplynulé zdaňovací období.

Dle informací finanční správy je doporučováno poplatníkům, aby si ověřili, zda se jich týká povinnost úhrady silniční daně v roce 2022, a zároveň aby zkontrolovali své bankovní účty a příkazy k úhradě záloh daně. Novelou zákona došlo ke zrušení všech záloh na silniční daň. Finanční správa dále doporučuje neplatit zálohu, která je splatná k 15. červenci 2022, ani další zálohy splatné v průběhu zdaňovacího období.

Předmětem daně jsou zdanitelná vozidla

Dle novely zákona o silniční dani budou předmětem daně pouze nákladní vozidla – tedy vozidla kategorie N2 a N3 nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla spadající do kategorie O3 a 04. Výše daně se stanoví pro vymezená nákladní vozidla s povolenou hmotností 12 tun a více – to samé platí i pro přípojná vozidla.

Za předmět daně je považováno zdanitelné vozidlo, kterým se dle zákona o silniční dani rozumí silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie 03 nebo 04. Zároveň musí platit, že tato vozidla jsou registrována v České republice v registru silničních vozidel.

Ve vydané informaci finanční správa udává, že dopad pro praxi bude takový, že „daň silniční se bude platit až za vybraná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více“.

Kdo je považován za poplatníka daně?

Novela zákona nepřináší zásadní změny v osobě poplatníka. Poplatníkem silniční daně je ta osoba, která je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla. Za poplatníka je považována ale i ta osoba, která zdanitelné vozidlo užívá, a v jehož technickém průkazu je jako provozovatel zapsána osoba, která zemřela, zanikla nebo bylo zrušena. Pokud je u zdanitelného vozidla více poplatníků, platí silniční daň společně a nerozdílně.

Nově se za poplatníka daně nepovažuje zaměstnavatel, a to z toho důvodu, že osobní automobily nejsou od roku 2022 předmětem daně silniční.

Která vozidla se uvádí v daňovém přiznání?

Poplatníkovi silniční daně vzniká povinnost podávat přiznání k silniční dani. To platí v případě, že se v daňovém přiznání uvede alespoň jedno zdanitelné vozidlo. Lhůta pro podání přiznání k silniční dani zůstala zachovaná. Poplatníci daně tak musí přiznání podat nejpozději do 31. ledna následujícího po zdaňovacím období, za které se přiznání podává.

Do daňového přiznání se tak uvádí zdanitelné vozidlo, za které je daň vyšší než 0 Kč, nebo zdanitelné vozidlo, za které se uplatňuje sleva na dani. Do přiznání se uvede i to zdanitelné vozidlo, které je od daně osvobozeno, pokud by jinak byla daň za toto vozidlo vyšší než 0 Kč. Ostatní osvobozená vozidla se v daňovém přiznání neuvádí. Od roku 2025 bude také nově povinnost podávat přiznání pouze elektronicky.

Zrušení registrace k silniční dani

Novelou zákona došlo i ke změně registrační povinnosti k silniční dani. Pokud poplatníkovi vznikla registrační povinnost ještě před nabytím novely, tato registrační povinnost zaniká. Dle vydané informace finanční správy „poplatník nemusí za účelem zrušení registrace činit žádné úkony. Rozhodnutí o zrušení registrace se v takovém případě nevydává.

školení - konsolidační balíček

Jak zažádat o vrácení zaplacené zálohy?

Ti poplatníci, kteří zaplatili v roce 2022 zálohu na silniční daň, mohou požádat finanční úřad o její vrácení. Žádat mohou poplatníci standardním způsobem – tedy prostřednictvím žádosti

Pokud poplatník nemá u finančního úřadu nedoplatek na jiné dani nebo příslušenství daně, vratitelný přeplatek bude na základě podané žádosti poukázán na bankovní účet poplatníka. V opačném případě může dojít k převedení přeplatku na silniční dani na nedoplatek u jiného daňového osobního účtu.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).