Hlavní navigace

Jak financovat své podnikání z fondů EU?

22. 6. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
I malí a střední podnikatelé mají se svou žádostí o dotace šanci, zejména v ekonomicky slabých regionech. Úspěch závisí na výběru dotačního programu, ale především na samotném zpracování projektu.

Dotace jsou nenávratně poskytnuté peněžní prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtu samosprávních celků, státních a ostatních fondů. Většinou si ale spojujeme pojem dotace s Evropskou unií a ESF, tj. s evropskými strukturálními fon­dy.

Pro podporu rozvoje podnikatelského prostředí byl vyhlášen operační program Podnikání a inovace. Program je financován z Evropského fondu regionální rozvoje. O podporu může požádat i drobný podnikatel. Řídícím orgánem tohoto operačního programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Operační program podporuje rozvoj již existujících firem, ale také vznik úplně nových podnikatelských subjektů. Operační program Podnikání a inovace patří mezi tematické operační programy vypsané pro období 2007 až 2013. Na tento program je vyčleněno z fondů Evropské unie více než 3 miliardy eur.

Najděte si dotaci na serveru eDotace.cz

Na co lze získat z programu Podnikání a inovace peníze?

Program byl schválen Evropskou komisí v prosinci 2007. Celkově obsahuje 7 prioritních os, které vymezují oblast podpory. Je zde určeno, jaké typy projektů mohou být v rámci každé jedné prioritní osy podpořeny.

Oblasti podpory (prioritní osy):
 1. Vznik firem
 2. Rozvoj firem
 3. Efektivní energie
 4. Inovace
 5. Prostředí pro podnikání a inovace
 6. Služby pro rozvoj podnikání
 7. Technická pomoc
Fondy EU

Jak si vyřídit dotaci?

V rámci již daných oblastí podpory jsou vypisovány výzvy programů podpory. Aktuální tabulku přehledu o stavu výzev jednotlivých programů poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. V tabulce najdete informace o konkrétních programech podpory, o termínech příjmu registrační i plné žádosti. Jsou zde zveřejněny konkrétní termíny zahájení a ukončení příjmů žádostí o dotaci.

Záměr, na který chcete získat dotace se zpracuje do projektu. Projekt zahrnuje žádost o dotaci, podnikatelský záměr, rozpočet a finanční analýzu a personální zajištění projektu.

Anketa

Čerpáte dotace z EU?

Cesta k získání prostředků z EU není úplně snadná, proto nezbývá než doporučit, pokud žádáte poprvé, v rámci zvýšení pravděpodobnosti získání dotace obrátit se na odborníka nebo se alespoň poradit s někým, kdo už má se zpracování projektu zkušenosti.

Využijte dotační poradenství Hospodářské komory České republiky.

Při zpracování projektu pro získání financí z dotačního programu je nezbytný soulad mezi zpracovanou žádosti a specifickými cíli dotačního programu. Každý dotační program má definován konkrétní problém či oblast, kterou chce řešit. Vámi zpracovaný projekt musí maximálně odpovídat vypsanému dotačnímu programu.

Součástí hodnocení projektu žadatele je i samotné prověření žadatele z hlediska finančního hospodaření. Je to obdobné, jako když si žádáte o úvěr. Banka si prověřuje bonitu budoucího klienta, kterému možná půjčí peníze. Podobně se prověřuje při podání žádosti o dotaci, jak je velké riziko možného úpadku žadatele. Posuzují se základní ukazatele finanční analýzy jako je likvidita, stabilita či rentabilita. Žadatel je známkován – přidělují se ratingové stupně. Podle hodnocení finančních ukazatelů hospodaření může být žádost o dotaci podniku z daného programu vyloučena. Čtěte více: Fondy EU nabízí kromě dotací i bezúročné úvěry

Předkládaný projekt je velmi komplexní. Zpracování projektu nebude zřejmě ani otázka jediného člověka. Ve většině případů se jedná o týmovou práci. Zpracování projektu je časově náročná záležitost. Již samotné nastudování metodických pokynů zabere i několik hodin. Při žádosti o dotaci je nezbytné bezchybně vyplnit žádost, propočítat finance a doložit všechny požadované přílohy.

MM červen tip 1

Doporučený tým pro zpracování projektu:
 • Manažer projektu – řídí a koordinuje celý tým, je hlavním iniciátorem veškerých činností.
 • Projektový manažer technický – řeší odborné technické otázky.
 • Projektový manažer ekonomický – zpracuje ekonomickou část, řeší otázky financování.
 • Partner – u mnoha projektů je vyžadován spolupracující subjekt a to z ČR nebo různých států EU nebo i jiných zemí.
 • Administrativní pracovník – zajistí jazykovou správnost, kompletaci, formální správnost, úpravu, kopírování.

Čas jsou peníze

Zpracování projektu vlastními silami bude jistě velmi časově náročné. Obrátíte-li se na odborníka, nebude to rozhodně zadarmo. Proto si prověřte, komu projekt zadáváte. Při výběru nezapomínejte, co se říká: „Nejsme tak bohatí, abychom kupovali laciné věci“, ve smyslu, cena za služby nemá být rozhodujícím faktorem výběru. Rozhodně při výběru firmy pro zpracování žádejte reference, posuzujte kvalitu i komplexnost služeb a v neposlední řadě obchodní podmínky firmy. Cena může být totiž stanovena v závislosti na schválení projektu. Není nic neobvyklého, že v případě úspěchu zaplatíte více.

Čtěte více: Jak být úspěšný při získávání dotace EU

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).