Hlavní navigace

Budování firemní kultury je cesta ke spokojeným zaměstnancům

22. 12. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Jste úspěšní, v podnikání se vám daří, ale přece jen to někde skřípe. Zaměřte se na budování příjemné pracovní atmosféry, zlepšete interní komunikaci v podniku a budujte firemní identitu.

Firemní kulturu lze definovat jako prezentaci firmy nejen pro okolí, ale i to, jak je firma sama vnímána uvnitř. Firemní kultura je souhrn hodnot a priorit, které podnik uznává. Je to způsob chování podniku ke svým konkurentům, obchodním partnerům, zákazníkům, ale také k vlastním zaměstnancům. Firma se stává čitelnější, hodnoty které podnik uznává, jsou jasně definované jak pro okolí, tak pro zaměstnance.

Díky budování firemní kultury můžete vytvořit příjemné pracovní prostředí a můžete získat spokojené zaměstnance. Firma se stává pro zaměstnance přitažlivější, zaměstnanci prokazují svému zaměstnavateli jakousi věrnost – loajalitu. Firemní kulturu tvoří sami zaměstnanci. Ti však firmu prezentují tak, jak si zaslouží. Čtěte více: Pravidla chování na pracovišti určuje zaměstnavatel

Bez hlubší analýzy může i nezávislý pozorovatel firmu poměrně přesně definovat. Povšimne si, zda si všichni kolegové tykají, zda je prostředí formální, jaké mají zaměstnanci oblečení, jaký je způsob jejich vyjadřování.

Firemní kultura se však projevuje ve veškerém společenském styku. Ovlivní obchodní jednání, zasáhne do telefonického a písemného styku i marketingové komunikace.

Firemní klima objektivně

Získat objektivní informace o současné firemní kultuře lze na základě průzkumu. Hodnotíme, jak zaměstnanci vzájemně spolupracují, komunikují spolu. Jak vnímají současnou situaci v podniku a celkový rozvoj firmy.

Oblasti průzkumu při hodnocení firemní kultury:

 • úroveň a styl řízení firmy,
 • vztah manažera k zaměstnancům,
 • hodnocení manažerů,
 • personální politika firmy,
 • sociální politika firmy,
 • informační systém podniku,
 • identifikace zaměstnance s firmou,
 • spolupráce mezi pracovníky a pracovními útvary společnosti.

Často se setkáváme se v podnicích se stínovou firemní kulturou. Zaměstnanci se navenek tváří, že jsou spokojeni, že je vše v pořádku, avšak, co si říkají za zády managementu a majitelů, raději neslyšet. Je přirozené, že člověk má výhrady. Je-li však nucen chovat se jinak, než cítí, není to pro firmu dobré. Ačkoli je naoko loajální, smýšlení o podniku je úplně jiné. A to se projeví v pracovní morálce a efektivnosti práce. Čtěte více: Mobbing – i to se může dít ve vaší společnosti

Přitom stačí tak málo. Mnohdy stačí jen aktivně naslouchat. Manažer by se měl snažit porozumět pocitům lidí a snažit se o komunikaci. Zaměstnanec je polichocen třeba jen tím, že si jeho šéf zapamatuje nějakou drobnost z jeho soukromí. Pro zaměstnance je to signál, že není jen jedním z mnoha, ale že se manažer opravdu o jeho život zajímá. Čtěte více: Je porada přežitkem nebo efektivním nástrojem řízení? 

Máte snahu vytvořit ve své firmě originální firemní identitu?

Firemní identita

Firemní identita (Corporate identity) je plánovanou představou, která vychází z podnikové filozofie. Často je definována i v základních vizích společnosti. Firemní identita je dána vizí společnosti a základní filozofií. Často je doplněna o identifikátor společnosti, tzv. logotyp.

Každý lídr ví, za čím jde, o co usiluje. Vize je sjednocujícím prvkem, který je zdrojem pocitu smysluplnosti veškerého úsilí. Logotypem může být značka, logo nebo grafický symbol. V praxi se často používá i corporate design, což je jednotný vizuální styl. Podnik pak například jednoznačně identifikujete podle specifické úpravy písemností. Je dán i výběrem typu, barvy a řezu písma. Nikdo nezaváhá o původci dopisu např. od firmy T-Mobile.

Nedílnou součástí firemní identity jsou i vztahy s veřejností či výběr marketingové komunikace. Podniky záměrně volí specifické formy komunikace v médiích. Některé podniky se dokonce uchýlí i k negativní reklamě. I to je znak pro zapamatování. Čtěte více: Neúspěch je možné přetvořit na úspěch

Podnik si utváří corporate image, což je celkový obraz firmy pro její okolí. Firemní identita by měla být založena na jedinečnosti a originalitě. Pomůže urychlit a zefektivnit veškerou komunikaci jak uvnitř, tak navenek firmy. Specifika jsou podporou pro propagaci firmy. Čtěte více: Sbohem, pane Vajíčko! Reklama se dnes dělá jinak

Základním stavebním kamenem firemní identity je grafická definice loga, firemní barvy a typologie. Souhrnně tak můžeme vytvořit jednotný vizuální styl. Vizuální styl může obsahovat taktéž pravidla pro použití sloganu, pravidla pro použití značky s partnerskými logy.

Co může přispět k tvorbě identity firmy:

 • logo firmy,
 • slogan,
 • firemní ikony a piktogramy,
 • propagační materiály,
 • elektronická prezentace,
 • layouty pro marketingovou komunikaci,
 • vozový park firmy,
 • jednotná grafika informačního systému,
 • reklamní a dárkové předměty.

Čtěte více: Co všechno může firma dobrovolnictvím získat a co ztratit? 

Logo je speciálním symbolem, který identifikuje společnost nebo produkt. Patří mezi základní nástroje marketingové komunikace. Piktogramem je stylizovaný obrázek, který nese určitou symboliku. Piktogram charakterizuje například určitou činnost, kategorii apod. I dopravní značky jsou piktogramem, také značení WC, grafické znázornění sportovní disciplíny nebo značky v mapách. Navíc si firmy vytváří vlastní počítačové ikony, které mohou využít ve webové grafice. Tyto ikony nahrazují text a charakterizují kategorii, na kterou na webu odkazují. Layoutem rozumíme celkový grafický návrh webové stránky– její rozvržení, barevné schéma apod. Čtěte více: Vizuální styl firmy: Komunikace na první pohled 

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).