Hlavní navigace

Firmy mohou být trestány za lichvu i sexuální delikty

4. 8. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Od srpna platí novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Čtěte, za co může být firma stíhána.

Od srpna platí novely zákona, kterými se mění trestní řád, trestní zákoníkzákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Důležitou změnou je možnost trestního postihu právnických osob za trestný čin lichvy.


Autor: www.isifa.com

Od srpna mohou být za lichvu i prohřešky sexuálního charakteru trestány celé firmy. 

Lichva a její postihování jsou v zákoně popisovány následovně: Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Lichva je tedy obecně závazek nepřiměřený k zisku závazkem získanému a věnuje se jí i nový občanský zákoník. Lichvářské mohou být i nepřiměřeně vysoké úroky, a to v případě, že je takovými shledá soud. Žádná norma toho, co ještě je a co už není přiměřené, ale neexistuje. Skutečnosti prokazující lichvu tak musí označit sama strana, která se neplatnosti smlouvy dovolává. Obecně se má za to, že běžné úroky se pohybují do 20 %. Co je výrazně vyšší, může být lichvou.

Čtěte více: Jak posoudit výhodný úvěr? Máme pár dobrých tipů 

Podle nového občanského zákoníku může být lichevní smlouva označena za neplatnou. Nemusí se ale nutně rušit celá smlouva. Soud jen může nařídit snížení úroku na běžnou výši, což provádí na požádání spotřebitele.

Právnická osoba může být stíhána i za přístup k dětské pornografii

Zároveň od srpna došlo k zavedení trestnosti jednání, které spočívá v úmyslném získávání přístupu k dětské pornografii prostřednictvím informační nebo komunikační technologie. Nové paragrafy v trestním zákoníku obsahují dvě nové skutkové podstaty trestných činů, a to účast na pornografickém představení a navazování nedovolených kontaktů s dítětem.  Trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem se podle novely zákona dopustí ten, kdo navrhne dítěti mladšímu 15 let setkání v úmyslu spáchat sexuálně motivovaný  trestný čin. Trestného činu účast na pornografickém představení pak ten, kdo se účastní pornografického představení nebo jiného obdobného vystoupení, ve kterém účinkuje osoba mladší 18 let. Za tyto trestné činy je od tohoto měsíce možné postihnout i právnickou osobu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).