Hlavní navigace

Firmy pozor, změnily se přílohy daňového přiznání

17. 3. 2017
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Firmy musí nově sestavovat tzv. výsledku v plném rozsahu, a to bez ohledu na to, zda sestavují Rozvahu v plném nebo zkráceném rozsahu.

V důsledku toho se mění i přílohy daňového přiznání pro právnické osoby, především pak označení jednotlivých položek ve výsledovce a rozvaze.

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

Výsledovka už jen v plném rozsahu

V loňském roce došlo ke změně ve vyhlášce pro podnikatele, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, k doplnění nového ustanovení, ve kterém je stanoven rozsah sestavování účetní závěrky. Obchodní společnosti (například společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost) mají nově povinnost sestavit Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, a to bez ohledu na to, zda sestavují Rozvahu v plném nebo zkráceném rozsahu, upozornila Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Tato novinka je zohledněná i v aplikaci EPO na Daňovém portále, kdy je možné při vyplňování elektronického formuláře daňového přiznání v oddíle „Vybrané údaje z účetnictví“ zvolit odlišný rozsah jednotlivých výkazů:

Zároveň s tím se změnil i obsah Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty oproti předcházejícím rokům. Jedná se především o nové označení jednotlivých položek. Podnikatelé by každopádně při sestavování účetní závěrky měli postupovat podle Českého účetního standardu č. 024 Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016. Připomínáme, že poplatníci mají povinnost podat přiznání k dani z příjmů za rok 2016 nejpozději do 3. dubna 2017. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daň je možné zaplatit na účet finančního úřadu buď bezhotovostně z účtu poplatníka, klasickou složenkou typu A anebo v hotovosti na pokladně úřadu, uzavřela Petlachová.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).