Hlavní navigace

Firmy tápou při uplatňování daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Pomůže návod

24. 7. 2019
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Při uplatňování daňové podpory výzkumu a vývoje firmy často neví, odkdy mohou aplikovat změny, které přinesla novela zákona o dani z příjmů.

Poplatníci mohou s účinností od roku 2005 od základu daně dle § 34 zákona o daních z příjmů odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Vzhledem k tomu, že se objevují nejistoty při aplikaci, vydává finanční správa pro poplatníky stručný návod, jak postupovat. 

V návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela ZDP“), došlo s účinností od 1. dubna 2019 k významným změnám v uplatňování odpočtu, které jsou upraveny přechodným ustanovením Čl. II, bodu č. 14 následně: Ustanovení § 34a až 34c a § 34e zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Psali jsme: Nová pravidla pro odpočet na výzkum a vývoj v roce 2019

Na projekty, jejichž řešení bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí ustanovení § 34a až 34c a § 34e zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uvádí Finanční správa ČR.

Odpočty na výzkum a vývoj byly předmětem nedávné kauzy ohledně odměn pro správce daně. Finanční správa totiž sice nejprve popírala, že úředníky motivovala odměnami, pokud firmě neuznají daňový odpočet na výzkum a vývoj, šla ale s pravdou ven. Více v článku Finanční správa přiznala barvu, za Janečka vyplácela odměny za neuznání odpočtů

Na projekty, jejichž řešení bylo zahájeno ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, která nejsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona skončena, lze použít ustanovení § 34a až 34c a § 34e zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud poplatník využije takový postup, tato ustanovení se použijí ve všech zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za které se podává daňové přiznání, ve kterých je projekt výzkumu a vývoje řešen. 

Psali jsme: Přehled změn u daně z příjmů, které přináší daňový balíček firmám a OSVČ

školení účto - duben - archivace

Poplatník si bude moci vybrat daňový režim odpočtu u projektů výzkumu a vývoje zahájených ve zdaňovacím období nebo v období, za které se podává daňové přiznání, která započala před nabytím účinnosti novely ZDP a která nebyla do data nabytí účinnosti novely ZDP ukončena. 

Pro aplikaci přechodného ustanovení je možné využít schémata, která jsou ke STAŽENÍ ZDE

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).