Hlavní navigace

Firmy, třeste se. Od ledna jste trestně odpovědné

8. 12. 2011
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Autor: 258398
Poslanecká sněmovna přehlasovala před dvěma dny veto prezidenta a definitivně schválila zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Poslanecká sněmovna přehlasovala před dvěma dny veto prezidenta a definitivně schválila zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Od 1. ledna 2012, kdy zákon nabývá účinnosti, tak budou firmy již trestně odpovědné. Odborníci se však k legislativní novince staví odměřeně, mají k ní výhrady a upozorňují, že zákon byl prosazen především kvůli mezinárodním závazkům.

Podle právníků zůstává otázka, jak vážně bude brán a aplikován. Žádné obavy z jeho přijetí ze strany firem zatím nezaznamenáváme. Znění zákona ve vazbě na trestní zákon navíc vyvolává řadu otázek, takže soudy boudou nuceny v konkrétních kauzách improvizovat a dikci zákona dotvářet, domnívá se Jan Spáčil, partner advokátní kanceláře Deloitte Legal/Ambruz & Dark.

Právnické osoby budou odpovědné za trestné činy spáchané jejich jménem, v jejich zájmu nebo v rámci jejich činnosti. Trestní odpovědnost na ně bude dopadat v případě, že byl trestný čin spáchán jejími jednateli, členy představenstva, osobou oprávněnou vykonávat řídící či kontrolní činnost nebo i zaměstnancem této společnosti a jiné osoby v obdobném postavení, která by trestný čin spáchala na základě rozhodnutí, schválení nebo pokynu výše zmíněných osob nebo z důvodu, že tyto osoby neprovedly náležitá opatření či náležitou kontrolu, kterou jim ukládá zákon nebo po nich může být spravedlivě požadována.

Pro uplatnění trestní odpovědnosti společnosti postačí prokázat, že ke spáchání trestného činu došlo například na základě rozhodnutí představenstva, nebo kvůli špatné kontrole. Může jít tak třeba i o zaměstnance, který jednal na podkladě pokynů odpovědné osoby, která jeho činnosti dostatečně neohlídala. Čtěte více: Zavede se trestní odpovědnost firem. Jde o návrat k principu kolektivní viny?

Nová norma konkrétně říká, za které činy bude právnická osoba trestně odpovědná. Výčet obsahuje přes 70 položek. Jde například o neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, podplacení, nepřímé úplatkářství či o zasahování do nezávislosti soudu.

Aby příslušná firma snížila riziko trestní odpovědnosti na minimum, měla by vymezit pravidla etického a právního chování své společnosti a jejích zaměstnanců. Tento kodex by se neměl týkat jen obchodních vztahů firmy, ale měl by zasahovat i do dalších oblastí její činnosti a existence.

Účelem vymezení těchto korporátních standardizovaných pravidel chování, přijímaných formou závazného vnitřního předpisu společnosti a zpravidla označovaných jako tzv. Compliance Program, je především jednoznačné a výslovné deklarování „korporátního závazku“ (navenek i dovnitř společnosti). Čtěte více: Víme, jak eliminovat riziko trestní odpovědnosti firmy na minimum 

Firma by se měl zavázat chovat se v obchodních a dalších souvisejících vztazích v plném souladu se všemi etickými a právními pravidly hospodářské soutěže, finanční a daňové integrity, ochrany životního prostředí a zaměstnaneckých vztahů včetně zajištění rovných příležitostí. Pravidla by se měla týkat řízení i kontroly, vysvětlila již dříve pro server Podnikatel.cz Eva Dvořáková, Trainee Solicitor z Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).