Hlavní navigace

Firmy uvítaly schválení politiky územního rozvoje

Vláda ČR včera schválila návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008, který sestavilo ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tento materiál umožňuje budování dalších strategických staveb především v dopravě a energetice. Podnikatelé tento krok vlády přivítali.

Toto rozhodnutí je jednoznačně v zájmu většiny občanů a v příštích letech přinese kromě nových pracovních míst i větší konkurenceschopnost pro tuzemské podniky a bude mít velmi pozitivní dopad na české hospodářství, reagoval dnes předseda Unie malých a středních podniků ČR a poslanec David Šeich.

David Šeich dále uvedl, že firmy nesouhlasí s kritikou a argumenty různých ekologických organizací, které napadají rozhodnutí české vlády s tím, že povede ke zhoršení životní úrovně obyvatel. Jsou to právě různé ekologické organizace a sdružení, které v posledních letech svými aktivitami zásadním způsobem poškodily českou ekonomiku. V mnoha případech je pro tyto organizace důležitější ochrana drobných živočichů než kvalita života občanů, dodal Šeich.