Hlavní navigace

Formulář o tržbách ve zvláštním režimu zeštíhlil, bude stačit souhrn za kvartál

20. 2. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

První verze formuláře o tržbách ve zvláštním režimu obsahovala stovky položek a tržby se vypisovaly po jednotlivých dnech. Nově bude stačit za celé čtvrtletí.

Ministerstvo financí totiž zareagovalo na kritiku a zveřejnilo novou, značně zeštíhlenou, verzi Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu.

Jak nově vypadá oznámení o tržbách

Když finanční správa zveřejnila před několika týdny vzor Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, způsobila tím nemalý poprask. Ve formuláři, který podnikatelé evidující ve zvláštním režimu budou podávat každé čtvrtletí, by totiž bylo nutné vyplňovat počet a výši tržeb a také storen za každý jednotlivý den, a to za každou provozovnu zvlášť. Formulář tak obsahoval přes 500 kolonek.

Původní verze formuláře

Oznámení o tržbách evidovan... by Podnikatel.cz on Scribd

Finanční správa ale nakonec formulář za pár dní stáhla a ministerstvo financí uvedlo, že jej upraví. Dnes pak novou verzi formuláře vydalo a oproti první verzi skutečně značně zeštíhlil. Stále platí, že se formulář bude podávat za každou provozovnu zvlášť, ale nově bude stačit vyplnit počet a výši tržeb a storen za celé čtvrtletí.

Nová verze formuláře

Oznámení o tržbách evidovan... by Podnikatel.cz on Scribd

Jak lze oznámení podat

Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu půjde podat jen

a) na tiskopisu vydaném ministerstvem financí,
b) na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem vydaným ministerstvem financí, nebo
c) datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně

  1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
  2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo
  3. dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

Podání naopak nelze učinit například prostřednictvím poskytnutí CD-ROMu či USB flash disku, na nichž by byly údaje zaznamenány. Poplatník, který má datovou schránku, nemá zákonem uloženou povinnost podat oznámení o tržbách datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Doručování elektronicky prostřednictvím datové schránky osobami, které mají zpřístupněnu datovou schránku, je jen jednou z možností, jak oznámení podat.

Oznámení o tržbách není nutné podávat, pokud v daném konkrétním čtvrtletí nepřijmete ani jednu evidovanou tržbu a neprovedete ani jednu opravu či storno.

V čem spočívá zvláštní režim

Zvláštní režim evidence tržeb sice půjde využít až se startem posledních dvou vln EET, tedy od května 2020, požádat o něj však mohou podnikatelé již nyní. Offline režim (tzv. zvláštní režim evidence) spočívá v tom, že podnikatel, který splní určité podmínky, bude moct místo klasické EET vydávat účtenky z předtištěného bloku. Ten si vyzvedne na finančním úřadu. Kromě vydávání účtenek je třeba i uchovat stejnopis vystavené účtenky, a to až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, ke které se vztahuje (úprava lhůty pro stanovení daně je obsažena v § 148 daňového řádu).

Údaje o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek pak musí podnikatel ještě zaznamenat do zmíněného speciálního formuláře, který každé čtvrtletí, do 20 dnů od konce čtvrtletí, doručí na finanční úřad.

Čtěte více: Vše, co potřebujete vědět o zvláštním (offline) režimu EET, včetně formulářů

Kdo může o zvláštní režim požádat

Aby mohl podnikatel o offline režim požádat, musí splnit několik podmínek. Pokud nejde o poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny, musí jít o fyzickou osobu, která:

  • není plátcem daně z přidané hodnoty a
  • neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci, ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem, a
  • zároveň nesmí výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb přesáhnout za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nesmí přesáhnout 600 000 Kč.

Co musí žádost o zvláštní režim obsahovat

Žádost o povolení zvláštního režimu musí obsahovat několik náležitostí.

Skutečnosti prokazující splnění podmínek pro povolení zvláštního režimu

Splnění podmínky, že poplatník není plátcem DPH, není nutné prokazovat. Správce daně si danou skutečnost ověří sám z vlastní evidence.

Splnění podmínky počtu zaměstnanců

Zaměstnancem se rozumí zaměstnanec podle zákoníku práce, tj. fyzická osoba, která vykonává práci v pracovním poměru (na základě pracovní smlouvy) nebo na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce).

Splnění podmínky výše příjmů

Co se týče prokázání splnění výše uvedeného limitu, pro předchozí období lze využít jakékoli průkazné záznamy o příjmech poplatníka. Může se jednat např. o evidenci hotovostních příjmů dle § 97 daňového řádu. K prokázání výše předpokládaných příjmů postačí kvalifikovaný odhad poplatníka (stejně bude postupovat též poplatník, který s podnikáním začíná, u kterého je splnění limitu za předcházející období z povahy věci splněno).

Údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby

Jedná se o provozovny, které nebyly poplatníkem oznámeny správci daně prostřednictvím aplikace Elektronická evidence tržeb. Co se týče údajů o provozovně, je nutno sdělit správci daně obdobné informace jako v případě údajů o provozovnách, které se oznamují prostřednictvím webové aplikace Elektronická evidence tržeb v případě evidence tržeb v běžném či zjednodušeném režimu, zejména

Ačkoli pro samotnou žádost není žádný speciální formulář, jelikož jde o podání podle daňového řádu, které musí splňovat obecné náležitosti podání a požadavky stanovené zákonem o evidenci tržeb, finanční správa zveřejnila před několika dny vzor žádosti. Rozhodně se jej vyplatí využít, jelikož s ním má podnikatel jistotu, že na nic důležitého nezapomene. Stejně tak by podnikatel neměl zapomenout k žádosti přiložit přílohy, které dokládají jeho tvrzení.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).