Hlavní navigace

Formulář o tržbách ve zvláštním režimu zeštíhlil, bude stačit souhrn za kvartál

Daniel Morávek

První verze formuláře o tržbách ve zvláštním režimu obsahovala stovky položek a tržby se vypisovaly po jednotlivých dnech. Nově bude stačit za celé čtvrtletí.

Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ministerstvo financí totiž zareagovalo na kritiku a zveřejnilo novou, značně zeštíhlenou, verzi Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu.

Jak nově vypadá oznámení o tržbách

Když finanční správa zveřejnila před několika týdny vzor Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, způsobila tím nemalý poprask. Ve formuláři, který podnikatelé evidující ve zvláštním režimu budou podávat každé čtvrtletí, by totiž bylo nutné vyplňovat počet a výši tržeb a také storen za každý jednotlivý den, a to za každou provozovnu zvlášť. Formulář tak obsahoval přes 500 kolonek.

Původní verze formuláře

Oznámení o tržbách evidovan... by Podnikatel.cz on Scribd

Finanční správa ale nakonec formulář za pár dní stáhla a ministerstvo financí uvedlo, že jej upraví. Dnes pak novou verzi formuláře vydalo a oproti první verzi skutečně značně zeštíhlil. Stále platí, že se formulář bude podávat za každou provozovnu zvlášť, ale nově bude stačit vyplnit počet a výši tržeb a storen za celé čtvrtletí.

Nová verze formuláře

Oznámení o tržbách evidovan... by Podnikatel.cz on Scribd

Jak lze oznámení podat

Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu půjde podat jen

a) na tiskopisu vydaném ministerstvem financí,
b) na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem vydaným ministerstvem financí, nebo
c) datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně

  1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
  2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo
  3. dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

Podání naopak nelze učinit například prostřednictvím poskytnutí CD-ROMu či USB flash disku, na nichž by byly údaje zaznamenány. Poplatník, který má datovou schránku, nemá zákonem uloženou povinnost podat oznámení o tržbách datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Doručování elektronicky prostřednictvím datové schránky osobami, které mají zpřístupněnu datovou schránku, je jen jednou z možností, jak oznámení podat.

Oznámení o tržbách není nutné podávat, pokud v daném konkrétním čtvrtletí nepřijmete ani jednu evidovanou tržbu a neprovedete ani jednu opravu či storno.

V čem spočívá zvláštní režim

Zvláštní režim evidence tržeb sice půjde využít až se startem posledních dvou vln EET, tedy od května 2020, požádat o něj však mohou podnikatelé již nyní. Offline režim (tzv. zvláštní režim evidence) spočívá v tom, že podnikatel, který splní určité podmínky, bude moct místo klasické EET vydávat účtenky z předtištěného bloku. Ten si vyzvedne na finančním úřadu. Kromě vydávání účtenek je třeba i uchovat stejnopis vystavené účtenky, a to až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, ke které se vztahuje (úprava lhůty pro stanovení daně je obsažena v § 148 daňového řádu).

Údaje o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek pak musí podnikatel ještě zaznamenat do zmíněného speciálního formuláře, který každé čtvrtletí, do 20 dnů od konce čtvrtletí, doručí na finanční úřad.

Čtěte více: Vše, co potřebujete vědět o zvláštním (offline) režimu EET, včetně formulářů

Kdo může o zvláštní režim požádat

Aby mohl podnikatel o offline režim požádat, musí splnit několik podmínek. Pokud nejde o poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny, musí jít o fyzickou osobu, která:

  • není plátcem daně z přidané hodnoty a
  • neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci, ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem, a
  • zároveň nesmí výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb přesáhnout za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nesmí přesáhnout 600 000 Kč.

Co musí žádost o zvláštní režim obsahovat

Žádost o povolení zvláštního režimu musí obsahovat několik náležitostí.

Tip-onlineucto

Skutečnosti prokazující splnění podmínek pro povolení zvláštního režimu

Splnění podmínky, že poplatník není plátcem DPH, není nutné prokazovat. Správce daně si danou skutečnost ověří sám z vlastní evidence.

Splnění podmínky počtu zaměstnanců

Zaměstnancem se rozumí zaměstnanec podle zákoníku práce, tj. fyzická osoba, která vykonává práci v pracovním poměru (na základě pracovní smlouvy) nebo na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce).

Splnění podmínky výše příjmů

Co se týče prokázání splnění výše uvedeného limitu, pro předchozí období lze využít jakékoli průkazné záznamy o příjmech poplatníka. Může se jednat např. o evidenci hotovostních příjmů dle § 97 daňového řádu. K prokázání výše předpokládaných příjmů postačí kvalifikovaný odhad poplatníka (stejně bude postupovat též poplatník, který s podnikáním začíná, u kterého je splnění limitu za předcházející období z povahy věci splněno).

Údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby

Jedná se o provozovny, které nebyly poplatníkem oznámeny správci daně prostřednictvím aplikace Elektronická evidence tržeb. Co se týče údajů o provozovně, je nutno sdělit správci daně obdobné informace jako v případě údajů o provozovnách, které se oznamují prostřednictvím webové aplikace Elektronická evidence tržeb v případě evidence tržeb v běžném či zjednodušeném režimu, zejména

Ačkoli pro samotnou žádost není žádný speciální formulář, jelikož jde o podání podle daňového řádu, které musí splňovat obecné náležitosti podání a požadavky stanovené zákonem o evidenci tržeb, finanční správa zveřejnila před několika dny vzor žádosti. Rozhodně se jej vyplatí využít, jelikož s ním má podnikatel jistotu, že na nic důležitého nezapomene. Stejně tak by podnikatel neměl zapomenout k žádosti přiložit přílohy, které dokládají jeho tvrzení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).