Hlavní navigace

Formulář žádosti o kompenzační bonus pro s. r. o. ke stažení

28. 5. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Finanční správa již zveřejnila formulář žádosti o kompenzační bonus pro společníky s. r. o. Nabízíme jej ke stažení.

Žádost obsahuje obě bonusová období a lze ji poslat i e-mailem bez elektronického podpisu. Stačí žádost vyplnit, vytisknout, ručně podepsat, vyfotit či nascanovat a poslat e-mailem na finanční úřad.

Jak žádost podat?

Žádost bude moct být podána jedním z těchto způsobů:

 • osobně na podatelně finančního úřadu,
 • podáním poštovní zásilky na poště,
 • prostřednictvím datové schránky,
 • prostřednictvím technického zařízení správce daně (EPO) za předpokladu, že daňový subjekt má elektronický podpis,
 • pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslaného na e-mailovou adresu zveřejněnou správcem.

Žádost na finanční úřad lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Finanční správa už žádosti přijímá, výplata bonusu ale začne až příští týden, až příslušná novela vyjde ve Sbírce zákonů.

Zdroj: FS ( interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější. Neotevírejte interaktivní pdf přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Doporučený SW nestačí mít jen nainstalovaný na počítači, formulář je potřeba otevírat přímo v doporučeném SW)

Finanční správa rovněž zprovoznila webovou aplikaci žádosti, která umožňuje žádost vyplnit přímo na webu, aniž byste museli cokoli stahovat do svého počítače.

Kdo může o bonus ze společníků žádat

Žadatelem o bonus může být fyzická osoba, která byla ke dni 12. března 2020 společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má

 • nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo
 • pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny a jejich podíl není představován kmenovým listem.

Na podporu nemůže dosáhnout společník, který zároveň vykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem. Na podporu též nemají nárok společníci firem, které byly mezi 12. březnem a 8. červnem v úpadku nebo v likvidaci nebo byly nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

O bonus mohou žádat i společníci firem se zaměstnanci. Firma navíc klidně na zaměstnance mohla brát podporu kvůli koronaviru, například z programu Antivirus. Jedinou výjimkou je, kdyby společník firmy byl zároveň zaměstnancem a zároveň sám na sebe jako zaměstnance podporu poskytovanou zaměstnavatelům (například z programu Antivirus) čerpal. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Kompenzační bonus pro výše uvedené společníky eseróček činí 500 Kč denně. Za období od 12. března do 8. června tak může jít o 44 500 Kč.

Podmínka omezení činnosti a minimálního obratu

Podobně jako u OSVČ mají na příspěvek na základě žádosti nárok jen ti společníci, jejichž eseróčka v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, nemohla zcela nebo zčásti vykonávat činnost nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:

 • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,
 • karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
  péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo
 • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

Aby však majitelé mohli dotaci získat, musí splnit i další podmínky. Konkrétně jde o výši obratu firmy. Nárok na dotaci mají jen ti společníci, jejichž firmy měly za rok 2019 obrat aspoň 180 000 Kč, nebo ti, kteří předpokládají, že obrat jejich firmy za první dosud neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob, po jehož celou délku tato společnost vykonává činnost, překročí částku 180 000 Kč.

Společnost musí být také daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

V případě, že je fyzická osoba společníkem více společností s ručením omezeným, posuzuje se splnění podmínek ve vztahu ke každé společnosti s ručením omezeným samostatně. Stejně tak platí, že i když někdo vlastní více firem, o příspěvek může požádat jen jednou.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).