Hlavní navigace

Fúze podle nového zákona

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn nový Zákon číslo 125/2008, o přeměnách obchodních společností a družstev, který do českého právního řádu především zapracovává evropskou legislativu – směrnici o fúzích akciových společností, o rozdělení akciových společností a směrnici o přeshraničních fúzích kapitálových společností.

Zákon, kromě samotných mechanismů přehraničních i vnitrostátních fúzí, rozpracovává například také problematiku vedení účetnictví a ocenění majetku fúzujících společností nebo ochrany věřitelů.

Zároveň byl ve Sbírce zveřejněn související zákon č. 126/2008 o změnách některých zákonů souvisejících s předchozím předpisem. Jedná se například o změnu obchodního zákoníku, zákona o účetnictví, o daních z příjmů atd.