Hlavní navigace

Generální inspektor vydal pokyn ke kontrolám nelegální práce. Známe jeho obsah

13. 4. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Pracovníci inspektorátu musí při kontrolách švarcsystému a práce na černo postupovat jednotně a v souladu s metodickým pokynem. Ukecat se nedají.

Státní úřad inspekce práce vydal metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při provádění kontrol nelegálního zaměstnání. Pracovníci inspektorátu se pokynem povinně řídí od 1. dubna 2012. Čtěte také: Švarcsystém v roce 2012. Detailní pohled právničky 

Pracovní smlouvy dodatečně nepředložíte

Zákon o zaměstnanosti nařizuje v paragrafu 136 uchovávat v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů, které se týkají zaměstnávání cizinců. Inspektoři a další kontrolující osoby jsou metodickým pokynem zavázáni vyhodnotit nepředložení dokladů přímo při kontrole a na pracovišti jako nelegální práci. Dodatečné předložení dokladů nemá na hodnocení nelegální práce vliv. Nepřípustná je pro mne praxe, kdy se doklady mohou kontrole předávat zpětně, někdy i s prodlevou dnů či týdnů. Takový postup dával pochopitelně prostor pro případné machinace a například vytváření dosud neexistujících smluv či dohod, uvedl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Čtěte také: Sedm znaků, které prokazují švarcsystém

Podle ministra je metodický pokyn je vydán mimo jiné proto, aby v této zásadní věci postupovali všichni kontroloři a pověřené úřední osoby ve správním řízení jednotně. Dodal, že správní úřady a jejich zaměstnanci nejsou povoláni k tomu, aby příslušná ustanovení zákona o zaměstnanosti aplikovali způsobem, který je ovlivněn jejich postoji, aby hledali nebo realizovali odlišná výkladová stanoviska. Důsledky tohoto postoje, tedy uložení sankce za správní delikt v souladu s § 140 odst. 1 písm. c zákona o zaměstnanosti v minimální výši 250 tisíc korun je plně v souladu se záměrem zákonodárce. Čtěte také: Pracujete venku nebo na stavbě? Musíte mít v montérkách pracovní smlouvu 

Kopie dokladů musí být i na odloučeném pracovišti

Zaměstnavatel tedy musí mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících legálnost práce Jedná se o pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo jiné smlouvy. Doklady prokazující oprávněnost pobytu cizinců je zaměstnavatel povinen uchovávat po celou dobu trvání zaměstnání. Pro rychlejší průběh kontroly má mít jejich kopie v místě pracoviště cizince. Čtěte také: Pracujete z domova? Zjistili jme, zda i tam vám může inspekce kontrolovat 

Zaměstnavatel je tedy povinen předložit uvedené doklady na pracovišti, kde se koná kontrola a v průběhu této kontroly v listinné podobě. Pokud má více pracovišť s malým počtem zaměstnanců nebo to vyžaduje zvláštní povaha jeho činnosti, je za splnění této povinnosti považováno předložení kopií pracovních smluv či dohod uložených v elektronické podobě. Mohou to být naskenované originální smlouvy např. ve formátu pdf na paměťových médiích, např. CD, DVD, flash discích aj. prostředcích výpočetní techniky s možností vytisknutí pro potřeby doložení výsledků kontroly. Splnění těchto povinností vyhodnotí kontrolní pracovník, tj. inspektor při prováděné kontrole. Čtěte také: Známe plán mimořádných kontrol švarcsystému a práce na černo 

Nepředložení dokumentů zaměstnavatelem přímo v průběhu kontroly na daném pracovišti je inspektor povinen zaznamenat do protokolu o výsledcích kontroly jako výkon nelegální práce podle § 5 písmena e zákona o zaměstnanosti. Dodatečné předložení dokladů už nebude mít na hodnocení žádný vliv.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).