Hlavní navigace

Hlas veřejnosti má při přípravě zákonů váhu, o jakou si řekne

16. 9. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Počet veřejných konzultací zákonů a důležitých dokumentů v Česku narůstá. Podnikatelská i širší veřejnost však o ně jeví stále poměrně malý zájem. Přitom čím více podnětů, tím reálnější je šance, že veřejnost výsledek ovlivní.

V lednu letošního roku uveřejnil business server Podnikatel.cz článek týkající se vládního pilotního projektu veřejných konzultací zákonů a vládních dokumentů. Těžce zrozený pilotní projekt tehdy nevypadal moc úspěšně. Na vládních a ministerských webech byly informace o projektu spíše skryté, než aby bily do očí, takže nebylo divu, že se veřejných konzultací zúčastnily spíše jen jednotky, maximálně desítky zájemců. Zdá se ale, že v mezidobí se přece jen situace zlepšila. Minimálně na straně státní správy. Čtěte více: Občane, máš smůlu. Veřejná diskuse ke znění zákonů není pro každého

Některá ministerstva předkládají své klíčové materiály nebo návrhy zákonů veřejnosti k diskuzi nebo konzultaci pravidelně, bez ohledu na pilotní projekt. Jde především o Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo spravedlnosti, ale také o Ministerstvo vnitra. Veřejné konzultace umožňují každému vyjádřit své názory na danou problematiku, a to bez ohledu na to, jedná-li se o odborníka nebo o laika. Do přípravy zákonů a jiných důležitých materiálů se tak mohou zapojit také jednotliví podnikatelé (podnikatelská sdružení se většinou účastní standardních připomínkových řízení).

Ministerstvo financí například letos postoupilo veřejné konzultaci návrh Reformy daňového systému 2010. Čtěte více: MF: Diskutujte o Reformě daňového systému 2010

Stejně tak jako návrh nového herního zákona. Čtěte více: Veřejnost bude mít slovo při vzniku nového herního zákona

Anketa

Využijete možnosti veřejných konzultací?

Do konce srpna probíhala veřejná konzultace návrhu nového občanského zákoníku, kterou pořádalo Ministerstvo spravedlnosti. Čtěte více: Občanský zákoník se dotkne podnikatelů. Nejdříve v roce 2012

Ministerstvo vnitra zase organizovalo veřejnou konzultaci k návrhu novely Zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Čtěte více: Ministerstvo vnitra odstartovalo veřejnou diskuzi

Do konce září může veřejnost diskutovat o problematice mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu, a to také přes web Ministerstva financí. Čtěte více: Ministerstvo chce posílit práva spotřebitelů na trhu finančních služeb

V průběhu září je nebo bylo možné diskutovat také například o:

Web Ministerstva vnitra soustředí informace

Nejvíce informací týkajících se veřejných diskuzí a související problematiky najde zájemce na internetových stránkách Ministerstva vnitra v rubrice O nás – Veřejná správa – Modernizace veřejné správy.

Občan je klientem veřejné správy, tak je na něj třeba nahlížet – co možná nejvíce mu usnadnit styk s úřady a co možná nejméně mu znepříjemňovat život nadbytečnou regulací. Zároveň je třeba veřejnou správu v maximální možné míře pro občana zprůhlednit, učinit ji otevřenou a umožnit tak občanům participovat na jejích rozhodnutích.

(Daniel Trnka, Ministerstvo vnitra, zdroj: www.mvcr.cz)

Pilotní projekt veřejných konzultací

Pilotní projekt veřejných konzultací se chýlí ke konci. Národní akční plán boje proti terorismu, který k veřejné konzultaci předložilo Ministerstvo vnitra, schválila vláda 11. února 2008. Ministerstvo financí poslalo věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem do vlády v červenci. A zákon o sčítání domů a bytů 2011, který připravil ke konzultaci Český statistický úřad, schválila vláda na své schůzi 10. září.

Pilotní fáze skončí v prosinci 2008. O jejím průběhu a výsledcích bude vláda informována prostřednictvím hodnotící zprávy. Pro zprávu budou využity i další veřejné diskuze k jiným materiálům, které probíhají, či jsou plánovány dalšími resorty, informuje Ministerstvo vnitra.

Vize rok 2015: Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně. Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, flexibilně reagují na jejich potřeby a fungují hospodárně. Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschop­nosti české ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatel ČR.

(Zdroj: Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby. Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015)

Vyhodnocení diskuzí v rámci pilotního projektu

V rámci veřejné diskuze k Národnímu akčnímu plánu boje proti terorizmu Ministerstvo vnitra obdrželo a vypořádalo 24 reakcí, a to od právnických i fyzických osob. Celé téma boje proti terorismu je obecně relativně emocionální a vzbuzuje kontroverzní názory. Dokument Národní akční plán boje proti terorismu: Aktualizované znění pro léta 2007–2009 je proto možné označit za dokument, u kterého je podrobení veřejné diskusi poněkud problematické, uzavírá překvapivě informace o výsledcích veřejné diskuze ministerstvo.

Proč byl tedy vůbec dokument veřejně diskutován, když není k diskuzi vhodný? Podle Vladimíra Řepky z Ministerstva vnitra České republiky zkrátka proto, že ho pro veřejnou konzultaci vytipovala vláda v srpnu 2007. Národní akční plán boje proti terorismu byl vybrán na základě rozhodnutí vlády zapojit veřejnost do tvorby právních předpisů, jehož cílem je přispět k větší transparentnosti veřejné správy. Cílem bylo, aby veřejnost byla zapojována do tvorby strategických dokumentů, tvrdí pro business server Podnikatel.cz Řepka.

Větší zájem byl o konzultaci zákona o dohledu nad finančním trhem, kterou připravilo Ministerstvo financí ve dvou fázích. Ke sčítání se vyjádřilo 275 osob a 18 institucí, jež celkem doručily Českému statistickému úřadu (ČSÚ) 307 podnětů. ČSÚ některé připomínky zohlednil už v zákoně, jiné uplatní v rámci přípravy prováděcího předpisu.

Jak se zapojujete do přípravy vládních dokumentů?

Ministerstvo vnitra (konkrétně Odbor reformy regulace a kvality veřejné správy) zjišťovalo od března do června 2008 prostřed­nictvím online ankety, jak se veřejnost zapojuje do přípravy vládních dokumentů. Čtěte více: Jak se zapojujete do přípravy vládních dokumentů, ptá se ministerstvo

Na deset zaškrtávacích otázek, ke kterým bylo možné připojit vlastní komentář, odpovědělo podle informací ministerstva 78 respondentů, a to z řad právnických i fyzických osob. Anketa je součástí pilotního projektu a poslouží při jeho vyhodnocování.

Z ankety například vyplývá, že 24 procent právnických a 12 procent fyzických osob již se někdy zapojilo do přípravy vládních materiálů. K zapojení do veřejné diskuze přitom vedl 6 procent právnických osob osobní zájem, 24 procent profesní zájem a 1 procento akademický zájem. 9 % fyzických osob se zapojilo z osobního, 7 % z profesního a 4 procenta z akademického zájmu. Nejvíce (18 %) právnických osob bylo ke vstupu do diskuze přímo osloveno, naopak nejméně (5 %) fyzických osob se o diskuzi dozvědělo z internetu. 28 % všech respondentů považuje materiály předkládané k veřejné diskuzi za srozumitelně formulované.

Za nejpalčivější problém procesu zapojování se do tvorby vládních dokumentů považují dotázaní nízkou informovanost o možnostech participace. Naopak přehlednost internetových stránek zveřejňujících materiály nebo srozumitelnost překládaných dokumentů hodnotí dotázaní vesměs kladně, shrnuje Ministerstvo vnitra výsledky ankety.

Tip do článku - EBF spíkři 1

Zapojit se do diskuzí lze i na evropské úrovni

Veřejné konzultace probíhají také na evropské úrovni. Otevřené i uzavřené konzultace může zájemce najít na internetových stránkách Evropské komise Your Voice in Europe, případně na portálu Euroskop.cz.

Možností, jak se zapojit do přípravy zákonů nebo jiných důležitých dokumentů a koncepcí mají podnikatelé tedy na první pohled již poměrně hodně (a připravovanou legislativu shromažďuje vládní elektronická knihovna přístupná online). Je však na nich, aby se o veřejné konzultace zajímali, sledovali jejich vyhlášení na internetových stránkách ministerstev a aktivně se do nich zapojovali. Počet připomínek totiž nemusí dosáhnout několika stovek, ale klidně tisíců a hlas (nejen) podnikatelské veřejnosti tak může zesílit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).