Hlavní navigace

Hledáte ideálního pracovníka? Co třeba zkusit vězně?

13. 6. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Představte si situaci, kdy nemusíte zaměstnanci platit ani minimální mzdu, neposkytujete mu žádnou dovolenou a pokud onemocní, ihned jej nahradí jiný pracovník za stejných podmínek. Utopická myšlenka? Omyl. Zaměstnejte vězně!

Zákoník práce a různé další právní normy, předpisy a nařízení (např. zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců) přikazují zaměstnavatelům mnohé povinnosti, které musí vůči svým pracovníkům plnit. Ať už se jedná o minimální mzdu, nárok na dovolenou, či například nově od roku 2009 vyplácení nemocenské. Tomu všemu se může podnikatel vyhnout, pokud se rozhodne zaměstnat vězně.

Legislativní úprava

Zaměstnávání odsouzených osob řeší zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. V paragrafu 28 tohoto zákona se stanovují odsouzeným základní povinnosti. Jedna z těchto základních povinností je povinnost pracovat, pokud je odsouzenému přidělena práce a není uznán dočasně práce neschopným nebo není po dobu výkonu trestu uznán zdravotně nezpůsobilým k výkonu práce. Zaměstnávání osob ve vazbě se řídí zákonem č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby. V zákoně je stanoveno, že obviněný může být na vlastní žádost po dobu trvání vazby pracovně zařazen. Jeho pracovní zařazení se řídí Zákoníkem práce (č. 262/2006 Sb.). Odměňování odsouzených osob a hospodářská činnost Vězeňské služby ČR jsou upraveny Vyhláškami Ministerstva spravedlnosti České republiky, doplnila pro business server Podnikatel.cz Alena Votická, tisková mluvčí Vězeňské služby ČR.

Vězni – manuální pracovníci

V současnosti je u podnikatelských subjektů v České republice celkem zaměstnáno 2811 pracujících vězňů. Zařazení odsouzeného na práci k podnikatelskému subjektu se uskutečňuje na základě smlouvy o zaměstnání mezi podnikatelským subjektem a věznicí. K práci u podnikatelského subjektu musí dát odsouzený k trestu písemný souhlas, uvedla pro server Podnikatel.cz Marcela Struhalová, tisková mluvčí věznice Karviná. Celkově vězeňská služba spolupracuje s cca 200 firmami (včetně hospodářské činnosti s cca 240), průměrně zaměstnávajícími 20 odsouzených, dodala Alena Votická.

Podnikatelé zaměstnávají vězně především na pozice manuálně zaměřené a kvalifikačně méně náročné. Jedná se třeba o kompletace výrobků, balení propagačních materiálů, lepení obálek či výroba jednoduchých výrobků z oblasti sklářství nebo strojírenství. Pracovní činnost se orientuje hlavně na zámečnickou výrobu, broušení, vrtání, sváření, montáž kovových výrobků (klempířské,vzducho­technické, čerpadlové, akustické, kontejnerové dílce a sestavy), řekla pro server Podnikatel.cz Pavlína Lorenzová, tisková mluvčí věznice Horní Slavkov.

Soukromé firmy se též v současné době zajímají o možnost pracovního umístění odsouzených na svých pracovištích mimo areály věznic. I přes zájem zaměstnávat vězně na firmách je však složité tuto formu spolupráce rozšiřovat. Klesá totiž počet odsouzených, kterým může být na základě stanovených kritérií udělen volný pohyb při plnění pracovních úkolů. Navíc se také zmenšil počet vězňů, kteří mohou být zařazeni na nestřežená pracoviště mimo areál věznice.

Se zaměstnáváním vězňů se nepojí žádná bezpečnostní rizika

Zaměstnávání vězňů přináší řadu výhod, ale samozřejmě i několik negativ. Mezi hlavní přednosti zaměstnávání odsouzených patří skutečnost, že se na ně nevztahuje zákonem stanovená minimální mzda. Vězni jsou placeni jen za vykonanou práci, nedostávají žádné peníze za časové prostoje a ani jim nenáleží příplatky za soboty a neděle. Dalším důležitým prvkem je, pokud zaměstnavatel nemá zakázky pro výrobu, odsouzení nechodí do práce a nenáleží jim v tomto období žádná odměna za práci, doplnila Lenka Kunešová, tisková mluvčí věznice Nové Sedlo. Odsouzení samozřejmě nemají právo na dovolenou. Pokud pracující onemocní, je dle možností věznice nahrazen jiným pracujícím, připojila důležitou výhodu Marcela Struhalová. Podnikatel se nemusí starat ani o stravu a zdravotní péči. Vězeňská služba ČR se o to stará sama a navíc zajišťuje pořádek a klid na pracovišti a dodržování a využívání pracovní doby, vysvětlil pro server Petr Maňaska, tiskový mluvčí věznice Bělušice.

Podstatné je zmínit i nevýhody, které zaměstnávání vězňů může přinést. V oblasti bezpečnosti podle slov ze samotných věznic nic nehrozí. Protože pečlivě vybíráme vězně, které zaměstnáváme mimo areál věznice, nepředstavují pro podnikatele ani pro veřejnost zvýšené riziko, uvedl Jaroslav Hála, tiskový mluvčí vazební věznice České Budějovice. Rizika pro zaměstnavatele nejsou žádná, potvrdila Lenka Kunešová. Negativa ale existují v jiných věcech. Mezi hlavní nevýhody se řadí nižší kvalifikace odsouzených a nutnost zvláštního pojištění proti úrazu a trvalým následkům odsouzených, které musí firma uzavřít. Při zvolení nové hlavy republiky může zaměstnavatele nemile překvapit i amnestie prezidenta. Pokud odsouzení pracují mimo věznici, náklady na dopravu musí hradit podnikatel.

Výhody:

 • Na odsouzené se nevztahuje předpis o minimální mzdě.
 • Odsouzení nemají nárok na dovolenou.
 • Pokud pracující onemocní, je dle možností věznice nahrazen jiným pracujícím.
 • Pokud zaměstnavatel nemá zakázky pro výrobu, odsouzení nechodí do práce a nenáleží jim v tomto období žádná odměna za práci.
 • Odsouzený je odměňován pouze za vykonanou práci (podnikatel neproplácí prostoje, ani ty jím zaviněné).
 • Odsouzení nemají nárok na příplatky za práci o sobotách a nedělích.
 • Vězeňská služba ČR zajišťuje odsouzeným zdravotní péči a stravu.
 • Vězeňská služba ČR zajišťuje pořádek a klid na pracovišti přítomností příslušníků vězeňské služby.

Nevýhody:

 • Nižší kvalifikace odsouzených.
 • Ztráta pracovní síly při vyhlášení amnestie prezidenta republiky.
 • Odsouzené si podnikatel dopravuje na a z pracoviště na vlastní náklady.
 • Nutnost zvláštního pojištění proti úrazu a trvalým následkům odsouzených, které musí podnikatel uzavřít s některou z komerčních pojišťoven.

U zaměstnavatelů převládá spokojenost

Business serveru Podnikatel.cz se podařilo i kontaktovat některé podnikatele, kteří vězně zaměstnávají. Všichni se vesměs shodují, že s vězni nemají žádné problémy a potvrzují výhodnost tohoto kroku. Naše firma zadává zakázky (resp. kooperuje) divizi KOVO Pankrácké věznice. Z našeho pohledu je to spolupráce jako s každou jinou firmou zabývající se kovovýrobou, řekl serveru Pavel Cahyna, technicko-výrobní ředitel firmy Haki, a.s., a dodal: „V naprosté většině je dodržen předem dohodnutý termín i kvalita, kterou si ale musíme sami průběžně kontrolovat.“

Spokojenost panuje i u firem, které vězně zaměstnávají přímo na svém pracovišti. „Zajímavá je pro nás ekonomická stránka věci a určitě i jistota, že odsouzení přijdou do práce,“ uvedl Luboš Soukeník, mistr provozu podniku Agrat, s.r.o. „U odsouzených je také výhodou to, že jsou pod určitým tlakem výkonu trestu a vědí, že i v zaměstnání se musí takto chovat, aby si svoji situaci vylepšili, avšak i mezi odsouzenými se najdou lajdáci,“ podělil se dále o své zkušenosti Luboš Soukeník. Problémy většího rázu s nimi nikdo nezaznamenal. Najdou se tací, kteří by si chtěli práci zjednodušit, ale zde je to stejné jako u ostatních zaměstnanců, myslí si Luboš Soukeník.

Zaměstnat vězně není složité

Při rozhodnutí o zaměstnání odsouzených by měl podnikatel zvážit několik faktorů. Především, zda vůbec disponuje vhodnými podmínkami. Ve firmě by také mělo fungovat začlenění do pracovního kolektivu, podstatná je i dostupná vzdálenost pracoviště a místa výkonu práce. Samo zaměstnávání vězňů není složité. Podnikatel může oslovit, či je sám osloven příslušnou věznicí. Poté se dohodne na podmínkách, které jsou ve většině případů standardní a nelze je měnit. Věznice poté schválí pracoviště a pak již vše běží klasickým postupem. Jediný rozdíl oproti uzavření běžné pracovní smlouvy je ten, že smlouva se podepisuje s věznicí a ne přímo s odsouzenými.

Některým vězňům nabídnou firmy práci i po propuštění, ale jde spíše jen o okrajovou záležitost. Zaměstnali jsme po výkonu trestu tři pracovníky. Dva z nich přestali docházet do práce po prvním měsíci, jeden z nich je opět ve výkonu trestu a o druhém nemáme informace. Poslední u nás pracuje už rok bez zvláštních problémů, řekl pro server Podnikatel.cz Pavel Cahyna. Máme i malou zkušenost, kdy odsouzený po ukončení trestu nastoupil na brigádu, avšak jednalo se o přestupní stanici, nežli si vyřídil své osobní záležitosti a vydal se jinam, připojil se Luboš Soukeník a na závěr dodal: „Rozhodně máme pocit, že mu naše firma pomohla vrátit se zpátky do společnosti, přežít první tři měsíce, avšak co se bude dít dál, již není v naší moci.“

Anketa

Zaměstnali byste/zaměstnáváte vězně?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).