Hlavní navigace

Hlídejte si odpracované roky. Zajistíte si tak důchod

23. 1. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Nárok na starobní důchod je od letoška až po 29 letech platby pojištění. V případě hrozby, že tato podmínka nebude splněna, může pomoci dobrovolné pojištění.

Hranice pro odchod do důchodu se rok od roku zvyšuje. Ne každý ale tyto změny eviduje a pak dochází k nepříjemným překvapením. Česká správa sociálního zabezpečení pravidelně zamítá žádosti o starobní důchod, protože žadatelé podle nových předpisů nemají splněny všechny podmínky. Nejčastěji se jedná o nízký počet odpracovaných let, přesněji počet let, ve kterých žadatelé hradili sociální pojištění. Řešením v takových případě je dobrovolné pojištění.

Co se počítá a co ne

Do doby pojištění lze zahrnout všechny doby výdělečné činnosti zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění, tedy zaměstnání i podnikání. Ovšem pozor, tato podmínka není splněna například při uzavírání dohod o provedení práce.

Tuto situaci je možné řešit tím, že se člověk přihlásí k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. To je součástí systému důchodového pojištění a přihlášku k němu je možné podat na okresních pracovištích správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu.


Isifa.com

Nárok na penzi je od letoška až po 29 letech placení důchodového pojištění. 

Minimální měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2013 činí 1812 korun, tedy 28 % ze čtvrtiny průměrné mzdy u osob, které nejsou účastny důchodového spoření (nevstoupili do druhého důchodového pilíře). U osob účastných důchodového spoření činí minimální výše pojistného 1942 korun, což je 30 % ze čtvrtiny průměrné mzdy, dodává mluvčí České správy sociálního zabezpečení, Jana Buraňová.

Nejčastější podmínky, za kterých se lze dobrovolně důchodově pojistit:

  • Vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání. Pokud po tuto dobu nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná i zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení.
  • Soustavná příprava na budoucí povolání studiem. Platí pro střední nebo vysoké školy v ČR, s výjimkou prvních 6 let studia po 18. roce věku v období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2009. Od 1. 1. 2010 lze dobrovolně důchodově pojistit kteroukoliv dobu studia po dosažení věku 18 let. Účast na pojištění je možná i zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení.
  • Výdělečná činnost v cizině. Platí pro období následující po 31. 12. 1995. Účast na pojištění je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání přihlášky.
  • Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby. Účast na pojištění je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání přihlášky, nejdříve od 1. 1. 2003.
  • Činnost v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele. Účast na pojištění je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání přihlášky; nejdříve od 1. 1. 2009.

Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění mohou podat i ti, kteří nesplňují žádnou z podmínek uvedených v §6 zákona o důchodovém pojištění. Pak jde o takzvané dobrovolné důchodové pojištění bez uvedení důvodu. Účast na pojištění je však v tomto případě možná v rozsahu nejvýše 10 let a maximálně jeden rok zpětně přede dnem podáním přihlášky.

školení účto leden 23 Kučerová

Potřebná doba pojištění se postupně prodlužuje v závislosti na důchodovém věku pojištěnce, eventuelně věku pojištěnce. Potřebná doba pro nárok na starobní důchod podle ust. § 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění činí:

Dosažení důchodového věku v roce:  Potřebná doba pojištění je: 
2013 29 let
2014 30 let
2015 31 let
2016 32 let
2017 33 let
2018 34 let
po roce 2018 35 let

Pro zjištění, kolik činí potřebná doba pojištění, je rozhodující výhradně rok dosažení důchodového věku. Pojištěnci, který ke dni dosažení důchodového věku nezískal potřebnou dobu pojištění, nemůže být starobní důchod k tomuto dni přiznán. K přiznání důchodu může případně dojít až následně od pozdějšího data, ke kterému už potřebnou dobu pojištění získal. Podrobné informace nejen o dobrovolném důchodovém pojištění nabízí okresní správy sociálního zabezpečení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).