Hlavní navigace

Home office se vám vyplatí, ale jděte na něj opatrně (komentář)

18. 3. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 631791
Chtějí po vás zaměstnanci zavést home office? Nebraňte se mu, má řadu výhod. Ale chce to nastavit pevné mantinely.

Už před časem z průzkumu společnosti KPMG Česká republika vyplynulo, že Češi stojí o širší nabídku alternativních pracovních úvazků. Například možnost pracovat z domova dnes využívá jen 12 procent zaměstnanců, uvítalo by ji ale 76 procent z nich. Když už firmy nabízí home office, tak jen jako jeden ze zaměstnaneckých benefitů. Jenže zkušenosti ukazují, že home office by neměl být benefitem, ale součástí firemní kultury. Samozřejmě se nedá aplikovat plošně, ale u obchodníků, grafiků, účetních nebo administrátorů internetových obchodů se práce z domova doslova nabízí. Pokud takové lidi zaměstnáváte, a ti už se vás na možnost home officu ptali, nebo přemýšlíte o jeho přínosu pro firmu vy sami, nejprve si položte otázku, zda jste na tuto formu spolupráce připraveni. Home office totiž není pro každého, je to specifická forma spolupráce založená na vzájemné důvěře a respektu a zvládnou jí jen vyspělí jedinci. Pokud jimi jste, pak byste měli zvládnout překážky, které se tak jako tak vyskytnou, ale hlavně se těšit z pozitivního dopadu home officu.

Mohlo by vás zajímat: Digitální nomádství: Batoh, notebook a jede se

Klady a zápory home officu pro zaměstnavatele

+ Úspora nákladů – zaměstnavatel může ušetřit nemalé peníze za kancelářské plochy a samozřejmě služby spojené s jejich chodem. Pro občasná společná setkání se zaměstnanci se dají využít například coworkingová centra.

+ Větší možnost výběru zaměstnanců – ne každý si může dovolit práci na plný úvazek a odvádět ji v daném čase a prostoru. Home office vám dá možnost zaměstnat například lidi se změněnou pracovní schopností nebo matky na rodičovské dovolené. I v tomto případě se dá ušetřit, protože není potřeba při rodičovských povinnostech nabírat nové zaměstnance, zaučovat je a školit, což znamená další náklady a navíc i dočasnou ztrátu výkonu.

+ Zvýšení motivace a produktivity zaměstnanců – home office je vnímán jako výrazný benefit a zaměstnanci si ho váží, což se pak odráží na jejich vysokém výkonu a loajalitě k zaměstnavateli. Někteří zaměstnanci doma dokonce udělají víc práce než v kanceláři, kde jsou od práce vyrušováni například kolegy. Navíc si většina lidí uvědomuje, že doma musí být zodpovědnější a rozvíjí schopnost sebeorganizace. Po určitém čase v režimu home office lidé takto dokážou pracovat i v kanceláři, takže zaměstnanec se zkušenostmi s prací z domova bývá pro firmu přínosem.

+ Budování důvěry – zaměstnavatel musí mít v zaměstnanci na home officu velkou dávku důvěry. Pracuje tedy i na svém vlastním lidském rozvoji. Jako velkou překážku zaměstnavatelé často uvádějí, že nemají důvěru k lidem, kteří nejsou v jejich těsné blízkosti a tedy pod možným dohledem. Pravdou ale je, že mnoho zaměstnavatelů neví, co jejich lidé v danou chvíli dělají, ani když pracují ve vedlejší místnosti.

+ Posílení firmy – home office je vnímán jako moderní přístup k práci a vaši firmu zviditelní. Díky tomu se o vás bude více mluvit a budete mít větší výběr z potenciálních zaměstnanců, které tato možnost spolupráce přiláká.

Dále čtěte: Zaměstnanci o stravenky nestojí. Chtějí si do práce chodit, jak se jim to hodí

- Menší možnost kontroly a vzájemné komunikace – toto je jeden z největších nedostatků. Home office vyžaduje jasné stanovení úkolů a cílů, aby zaměstnavatel nemusel denně kontrolovat jejich plnění a případné odchylky. Je proto potřeba nastavit pravidla komunikace, která by měla být velmi otevřená. Dnes se dají vedle telefonu využít i videokonference a tak dále, ale někdy je potřeba kolegům například nápady ilustrovat náčrtky, což se po internetu nedělá snadno.

- Ochrana firemních informací – zabezpečení dat, ale i ochrana obchodního tajemství a důvěrných informací představují problém i ve chvíli, kdy zaměstnanec svou práci odvádí v sídle firmy, natož pak mimo ni. Vyřešit to může třeba dohoda o mlčenlivosti nebo ochraně důvěrných informací, která má psychologický efekt a v případě problémů pak poslouží jako důkaz u soudu.

- Odpovědnost za bezpečnost práce – pokud je práce vykonávána mimo pracoviště zaměstnavatele, není zaměstnavatel povinen zajišťovat podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ovšem obecně za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců stále odpovídá. I zaměstnanci v režimu home office proto musí projít náležitým školením.

- Vyšší administrativní zátěž – týká se především výpočtů pracovněprávních nároků zaměstnanců pracujících z domova. Na druhou stranu nemají zaměstnanci na home officu nárok na náhradní volno za práci přesčas, na mzdové zvýhodnění za práci v noci nebo ve zdraví škodlivém pracovním prostředí a je jim omezeno i poskytování náhrady mzdy z důvodů důležitých osobních překážek v práci.

Kladů a záporů je ještě mnohem víc, například se snižuje nemocnost, ale dlouhodobé odloučení taky může snižovat pocit sounáležitosti s firmou. Nutno dodat, že většinu rizik je možné odstranit vhodným proškolením.

Co na to zákoník práce? 

Zákoník práce se práci z domova věnuje velmi stručně v § 317. V něm se píše:

Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje tento zákon s tím, že

a) se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,

b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak (§ 199 odst. 2) nebo jde-li o náhradu mzdy nebo platu podle § 192; pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle § 192 platí pro tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit,

c) mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy, anebo příplatek za práci ve svátek.

Home office ve firmě zavádějte opatrně a vymezte mantinely


Autor: 631791

Ilustrační obrázek. 

Zavádění home officu by ve vlastním zájmu zaměstnavatele mělo být plynulé a nenásilné s dobře propracovanými pravidly. Není žádoucí zavést práci z domova okamžitě a v plné míře. Lépe je tento model aplikovat postupně a umožnit zaměstnancům pracovat z domova nejprve jeden nebo dva dny v týdnu a tuto dobu postupně prodlužovat v závislosti na tom, jak se home office osvědčí. Obě strany tak dostanou šanci vyzkoušet si nový systém spolupráce na vlastní kůži a doladit během toho detaily vzájemné dohody.

Pravidla fungování jsou základem úspěšné spolupráce na dálku. Ačkoli je home office založen na tom, že si zaměstnanci sami rozvrhují pracovní dobu a rozhodují o tom, kdy budou práci pro zaměstnavatele vykonávat, ze začátku není přísnější disciplína na škodu. Lze například stanovit dobu, kdy bude zaměstnanec k dispozici pro telefonické konzultace, případně kdy se musí dostavovat na pracoviště ke konzultacím nebo předání své práce. Nejčastějším modelem bývá kombinace práce z domova a na pracovišti zaměstnavatele. Je to praktické hlavně z důvodu pracovněprávních nároků zaměstnance. Zaměstnavatel má přehled o celých odpracovaných směnách. Nebojte se ani pevného stanovení míst, na kterých bude zaměstnanec svou činnost vykonávat. Všechny tyto body je dobré zanést do vnitřních předpisů a zaměstnance s nimi seznámit. Výhodou vnitřních předpisů je to, že zaměstnavatel je může měnit podle svých potřeb i bez souhlasu zaměstnance. Fungování firmy, v tomto případě režimu home office, lze proto zcela flexibilně upravit podle aktuálních provozních potřeb. Home office neznamená, že si zaměstnanec může dělat, co se mu zlíbí. Musí respektovat zadání a termíny stanovené zaměstnavatelem.

Nezapomínejte ale na to, že home office skutečně spočívá v tom, že si zaměstnanec sám rozvrhuje pracovní dobu a rozhoduje o tom, kdy bude práci pro zaměstnavatele vykonávat. Lidé nepracují z domova proto, aby ráno vstali, zasedli k práci a skončili úderem šesté večerní. Důvodem žádosti o home office jsou často například děti. Zaměstnanec se pak práci může věnovat zejména v době, kdy se o ně nemusí tolik starat. To bývá zpravidla ráno, v poledne a večer, kdy už děti spí. Zaměstnanci na home officu mají pružné pracovní doby, které podřizují svým osobním potřebám. Mimochodem se na ně nevztahují ustanovení zákoníku práce o prostojích nebo přerušení práce z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů. Pracovní doba je i pro práci z domova stanovena maximálně v rozsahu 40 hodin v týdnu. Při rodičovské dovolené samozřejmě zákoník práce umožňuje požádat o úpravu nebo zkrácení pracovní doby.

školení-leden22-molín

Jste odborník na oblasti, které se týkají byznysu? Registrujte se do databáze odborníků serveru Podnikatel.cz a podílejte se tak na zkvalitňování obsahu serveru Podnikatel.cz. Registrovat

Nastavte si systémy, které umožní komunikaci a přehled o plnění úkolů. Vedle chytrých mobilních telefonů jsou to videokonference na internetu, chaty, sdílené pracovní plochy počítačů, vzdálené přístupy, sdílené online kalendáře, dokumenty a tak dále.

Home office nepovolujte novým zaměstnancům, kteří ještě nejsou zapracovaní a mohli by při vlastním rozhodování udělat chybu. Nepodléhejte ani žádostem mladých absolventů škol, kteří do prvních zaměstnání přichází s přehnanými nároky a nemají ještě zažité pracovní návyky. Home office není pro každého, vhodný je u lidí s historií a dobrou pracovní morálkou. I ty ale pravidelně kontrolujte a buďte s nimi ve spojení. Ne kvůli kontrole jako takové, ale také kvůli udržení pocitu sounáležitosti. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).