Hlavní navigace

Hospody, kadeřnictví či hotely: Kdo všechno další musí používat aplikaci čTečka?

12. 1. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Restaurace, kadeřnictví, ale třeba i hotely. Všude tam musí provozovatelé kontrolovat za pomoci aplikace čTečka, zda zákazníci mají očkování či jsou po prodělání covidu.

Už delší dobu platí, že podnikatelé musí kontrolovat podmínku ON. Od minulého týdne však mají výslovně přikázáno používat ke kontrole aplikaci ministerstva zdravotnictví čTečku. Kdo všechno musí mít čTečku nainstalovanou?

Psali jsme: Nová povinnost kontrolovat zákazníky čTečkou: Jak ji v praxi přesně použít?

Podmínka ON

Pro využití určitých služeb či pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, musí zákazníci splňovat podmínku ON. Tedy mít očkování (od února by se měla zkrátit platnost na 9 měsíců) a nebo 180 dnů od prodělání covidu.

Ti, kdo jsou rozočkováni, mohou doložit místo ON negativní PCR test, který je starý maximálně 72 hodin. Negativní test na koronavirus místo ON mohou použít i děti do 18 let, přičemž děti do 12 let věku nemusí dokládat vůbec nic.

Restaurace

Do restaurací, ať už vnitřních nebo vnějších prostor, je i stále zakázáno vstupovat lidem, kteří vykazují klinické příznaky onemocnění covid, a těm, kteří nesplňují podmínku ON (očkování či prodělání nemoci v posledních 180 dnech). Od loňského listopadu navíc musí provozovatelé stravovacích služeb (nebo hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin) splnění podmínky ON u svých zákazníků kontrolovat, a to nejpozději před poskytnutím služby. Pokud zákazník ON neprokáže, provozovatel restaurace mu nesmí poskytnout službu.

Restaurace dále musí usazovat zákazníky tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. U jednoho stolu smí navíc sedět pouze 6 lidí a provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech provozovny míst k sezení pro osoby. Pravidla o sezení a počtu lidí se nicméně netýkají hudebních a tanečních klubů a diskoték.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

S sebou lze koupit jídlo bez ON

Výjimku mají provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost, a prodej jídla s sebou s tím, že osobě, která se neprokáže ON, se zakazuje takto zakoupené jídlo konzumovat ve vnitřních i vnějších prostorech provozovny.

Psali jsme: Tohle se nepovedlo. Další komunikační přešlap nové vlády, stěžují si podnikatelé

školení-leden22-molín

Holičství a kadeřnictví

Aplikaci čTečka musí využívat i holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské a obdobné regenerační nebo rekondiční služby. Týká se také provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže.

Kromě čTečky musí kadeřnice a spol. zajistit mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb

Také při poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb je nutné používat čTečku. Podmínku ON nemusí splnit

  • osoby, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit,
  • osoby, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu,
  • osoby, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní služby,
  • osoby, které již byly ubytovány k 3. lednu 2022, a to nejdéle po dobu sjednanou před 3. lednem.

Výše zmíněné osoby sice nemusí splnit podmínku ON, musí mít však negativní PCR test. Ten je nutný opět zkontrolovat čTečkou.

Lyžařské vleky

I lyžařské areály musí kontrolovat čTečkou, avšak se to týká jen prodeje jízdenky (skipasu) na místě. Pokud dojde k prodeji prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, stačí zkontrolovat splnění podmínek podle technických a provozních možností.

Vlekařům je dále nakázáno kontrolovat prostřednictvím čTečky splnění podmínky ON v přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků před využitím služby, a to podle jeho aktuálních organizačních, provozních, personálních a technických možností alespoň namátkově.

Také u vleků ovšem platí určité výjimky, například pro školní lyžařské kurzy.

Sportoviště

Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center je umožněn rovněž jen s kontrolou ON prostřednictvím čTečky.

V případě skupinových lekcí je nutné dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo dozorující osoby.

Bazény a koupaliště

Provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně jsou též podmíněny ON a čTečkou.

Koncerty, divadla či kina

Konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle školského zákona nebo zákona o vysokých školách, nejde-li o akademický obřad, se mohou konat jen za přítomnosti maximálně 1000 diváků. Pokud se akce účastní více jak 20 diváků, musí pořadatel zkontrolovat splnění podmínky ON čTečkou.

Kdo další musí využívat čTečku

  • Lázeňská léčebně rehabilitační péče.
  • Skupinové prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav, pokud se jich účastní více než 20 osob. Splnění ON se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo dozorující osoby.
  • Provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 12 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním, jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 12 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, pokud je v jeden čas přítomno více než 20 osob. Splnění podmínky ON se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně děti nebo žáci jedné školy nebo dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu.
  • Konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené výše, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona o právu, pokud je v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku. Maximálně se může účastnit 100 lidí. Pro určité činnosti, jako jsou pěvecké sbory či sportovní přípravy amatérských sportovců, platí specifická pravidla.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz ➡️ Sledujte Dana na Twitteru @danmoravek

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).