Hlavní navigace

Hospody musí kontrolovat OTN. Budete překvapeni, kdo další to má za povinnost

1. 11. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Restaurace musí ode dneška u hostů kontrolovat, zda splňují podmínku bezinfekčnosti. Nejsou však jediné, kdo to má za povinnost.

Už delší dobu by podmínku OTN měly kontrolovat například i kadeřnice či sportoviště. Přinášíme přehled, kdo všechno musí OTN hlídat.

Restaurace musí kontrolovat OTN

Do restaurací, ať už vnitřních nebo vnějších prostor, je i nadále zakázáno vstupovat lidem, kteří vykazují klinické příznaky onemocnění covid, a těm, kteří nesplňují podmínku OTN (očkování, negativní test či prodělání nemoci v posledních 180 dnech). Hlavní změnou od dneška je, že provozovatelé stravovacích služeb (nebo hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin) musí splnění podmínky OTN u svých zákazníků kontrolovat, a to nejpozději před poskytnutím služby. Možností je i přímo v restauraci absolvovat samotest. Uznávanou alternativou je i absolvování antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Pokud se zákazník OTN neprokáže, provozovatel restaurace mu nesmí poskytnout službu. V opačném případě hrozí provozovateli restaurace pokuta. Pokud zákazník prostor odmítne opustit, může ho vykázat hygiena nebo Policie ČR, a to na základě upozornění provozovatele. Zákazníkům restaurací hrozí také pokuta v okamžiku, kdy se prokážou zfalšovaným certifikátem či potvrzením.

Jak to ale bude v případě, kdy obsluha restaurace obslouží zákazníka, který nebude splňovat OTN? Kdo konkrétně dostane pokutu? V tomto případě má ministerstvo zdravotnictví ústy svého šéfa Adama Vojtěcha jasno, pokutu dostanou oba subjekty, tedy zákazník i provozovatel restaurace.

Odlišná situace bude v případě, kdy se v restauračním zařízení bude konat organizovaná zábava, například uzavřená narozeninová párty. V tomto případě je za platnost OTN odpovědný organizátor akce, nikoli provozovatel restaurace. Pokud by podmínka splněna nebyla, pokutu dostane organizátor, ale i ti účastníci akce, kteří podmínku OTN nesplňují.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

S sebou lze koupit jídlo bez OTN

Výjimku také mají provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost, a prodej jídla s sebou s tím, že osobě, která se neprokáže OTN, se zakazuje takto zakoupené jídlo konzumovat ve vnitřních i vnějších prostorech provozovny.

Nová pravidla se dotknou i konzumace potravin v prostorech určených pro konzumaci na místě zakoupených potravin (tzv. food-court) v obchodních centrech. I na těchto místech musí zákazník splňovat podmínku OTN, pokud chce konzumovat na místě.

Od dnešního dne platí rovněž zkrácení platnosti testů, a to u PCR testů ze 7 dní na 72 hodin a u antigenních testů ze 72 hodin na 24. Zároveň se omezila úhrada těchto preventivních testů. Nárok na bezplatné provedení testu (RAT antigenní test jednou za sedm dnů a dva PCR testy za kalendářní měsíc) budou mít nově jen osoby mladší 18 let, osoby, které se kvůli zdravotnímu stavu nemohou podrobit očkování, a osoby, které podstoupily alespoň jednu dávku očkování.

Další novinkou je, že výjimku z OTN mají děti do 12 let a nikoli do 6, jak tomu bylo doposud. Pokud se jedná o organizovanou sportovní soutěž, zvyšuje se tato věková hranice na 18 let.

Jste provozovatel restaurace a budete kontrolovat OTN?

Kdo další musí OTN kontrolovat

Restaurace však nejsou jedinými provozy, které musí podmínku OTN kontrolovat. Tato povinnost platí už delší dobu pro celou řadu dalších podnikatelů.

Konkrétně se jedná o:

 • Provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže.
 • Poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb.
 • Lázeňskou léčebně rehabilitační péči.
 • Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center.
 • Provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně.
 • Skupinové prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav, pokud se jich účastní více než 20 osob. Splnění OTN se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby.
 • Provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 12 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 12 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, pokud se je v jeden čas přítomno více než 20 osob. Splnění podmínky OTN se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně děti nebo žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu.
 • Konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle školského zákona nebo zákona o vysokých školách, nejde-li o akademický obřad, a to tak, že v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3000 přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů, pokud má být v jeden čas přítomno více než 20 diváků, musí všichni diváci splňovat podmínku OTN, v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3000 přítomných diváků, musí 3000 diváků splňovat podmínky OTN a z počtu diváků nad 3000 pak musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínku očkování nebo 180 dnů od prodělání nemoci, a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku negativního testu.
 • Konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené výše, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona o právu, pokud je v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku. Splnění podmínky OTN se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí, nebo pokud jde o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu
 • V případě sportovní přípravy profesionálních sportovců, sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, s výjimkou dětí do 12 let věku. Výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní;
 • Organizovanou činnost pěveckých sborů s výjimkou dětí do 12 let věku.
 • Konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 20 osob.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).