Hlavní navigace

Hospody, obchody i kadeřnice mohou otevřít, pro jejich provoz ale platí omezení

3. 12. 2020
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
Dnešním dnem mohou opět otevřít všechny obchody, restaurace či služby jako kadeřnice nebo fitness centra. Pro jejich provoz však platí omezení.

Restaurace mohou být například zaplněny jen s 50 % a musí zavírat ve 22 hodin. Ve „fitkách“ je zase nutné cvičit v roušce. Server Podnikatel.cz připravil přehled, jaká pravidla a omezení ode dneška pro různé typy provozů platí.

Ode dneška se uvolňují opatření

Od čtvrtka se uvolnila některá protiepidemická opatření a podnikatelé opět mohou přijímat zákazníky ve svých provozovnách. Při své činnosti však budou muset dodržovat určitá pravidla, která stanovila vládní opatření.

Provozovny stravovacích služeb

Restaurace opět mohou přijímat ve svých prostorech zákazníky, mohou mít však otevřeno jen od 6 do 22 hodin (s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních).

Mezi zákazníky, pokud nesedí u jednoho stolu, musí být rozestup alespoň 1,5 metru. U jednoho stolu smí sedět nejvýše 4 zákazníci, pokud nejde o členy z jedné domácnosti. Pokud jde o jeden dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků je rozestup alespoň 2 metry.

V případě prodeje ven skrze výdejové okénko i nadále platí, že osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, jsou povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy jedné domácnosti.

Restauratéři též musí omezit počet lidí ve svých provozovnách, a to na maximálně 50 % kapacity míst k sezení pro zákazníky. Provozovatel zároveň musí písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky. Stejně jako před uzavřením hospod platí, že v nich nesmí být poskytována možnost bezdrátového připojení na internet pro veřejnost. Pro zákazníky zároveň platí, že kromě doby konzumace nápojů či jídel u stolu musí mít zakryté dýchací cesty. Zákazník tedy může odložit ochranný prostředek pouze ve chvíli, když sedí na židli, lavici, barové stoličce u stolu nebo barového pultu apod. a konzumuje či pije. Nelze využít této výjimky např. při stání u výčepu nebo při pohybu po provozovně. Zakryté dýchací cesty musí mít i číšníci.

Provozovny maloobchodu

Od dnešního dne rovněž mohou otevřít všechny obchody a navíc už neplatí omezení otevírací doby a zákaz otevření v neděli a o svátcích. Všechny obchody nicméně musí i nadále nepřipustit vevnitř více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy. V případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením. U ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka.

Obchodníci dále musí aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti, a zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou. Zároveň je stanoveno, že zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu.

školení-leden22-molín

Stejně jako pro obchody s potravinami platí, že u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) musí být umístěny dezinfekční prostředky tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky. Obchody musí rovněž zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.

Obchodník musí zajistit i maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.

V obchodech jsou zakázány propagační aktivity, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh, tedy různé ochutnávkové akce. V případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, a plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači. Do prodejní plochy se naopak nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5000 m2

Podobná pravidla platí i pro velká nákupní centra, která navíc musí omezit použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.), aby nebyla místy shromažďování osob. Zakázán je pak provoz dětských koutků a internetu pro veřejnost. U prodeje z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou.

Farmářské trhy

Farmářské trhy už nemusí hlídat počty zákazníků, mají ale stále za povinnost zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa. I nadále na farmářských trzích platí zákaz prodeje potravin a pokrmů včetně nápojů určených ke konzumaci na místě. Na farmářských trzích se navíc zakazují i stoly a místa k sezení.

Kadeřnice, manikérky, masérky a spol.

Také v kadeřnictvích, provozovnách kosmetických služeb, masáží, pedikúry a manikúry je omezen počet zákazníků na 1 zákazníka na 15 m2 plochy provozovny, která je přístupná veřejnosti, přičemž děti do 15 let se do počtu zákazníků nezapočítávají. Mezi zákazníky musí být navíc zachováván rozestup alespoň 2 metry. Pro kadeřnice, manikérky a spol. platí povinnost mít roušky a stejně tak pro jejich zákazníky.

Další provozovny služeb

Pro ostatní provozovny, kde dochází k prodeji služeb, platí stejná pravidla jako pro maloobchody. I provozovny služeb musí hlídat počet zákazníků na plochu a fronty či umístit dezinfekci u často dotýkaných předmětů.

Sportoviště

Soutěže organizované sportovními svazy mohou i nadále probíhat bez diváků a platí i speciální pravidla pro jejich přípravu a tréninky.

Ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia, posilovny a fitness centra) je možné provozovat pouze individuální sporty a přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují.

Pro výkon rekreačního sportu platí, že vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2. Venku mohou sportovat na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny. Vevnitř navíc musí mít sportovci zakryté dýchací cesty.

Fitness centra

Provoz fitness center je umožněn v jejich vnějších i vnitřních prostorech při dodržování rozestupů minimálně 2 metry mezi osobami. Ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15m2 vnitřní plochy. Skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob, tedy devět cvičících a trenér). Individuální trénink musí být konán v minimálních odstupech 2 metry, s výjimkou vzdálenosti mezi zákazníkem a trenérem. Opět platí, že cvičící musí mít roušky, a to i během cvičení.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Divadla, kina, koncerty

I nadále jsou zakázány koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků. Bez diváků je možné je pořádat s tím, že ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce a je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi. U hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky.

Lyžařské vleky

Zakázáno je užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností.

Hromadné akce

Jsou zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a to s výjimkou:

 • členů domácnosti,
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 • schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry.

Ubytovací zařízení

Pro ubytovací zařízení už neplatí žádná zvláštní omezení.

Zoologické a botanické zahrady

Návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad jsou omezeny tak,že může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas,ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro veřejnost, a v případě skupinových prohlídek po skupinách maximálně 10 osob.

Muzea a galerie

Návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor jsou omezeny tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, a v případě skupinových prohlídek po skupinách maximálně 10 osob.

Veletrhy

Veletrhy a prodejní hospodářské výstavy mohou probíhat s tím, že může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro veřejnost a účastníci udržují mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti.

Herny, kasina a sázkové kanceláře

Otevřeno mohou mít od dnešního dne i herny, kasina a sázkové kanceláře, platí pro ně však podobná pravidla jako pro restaurace. Musí mít mezi 22. a 6. hodinou zavřeno. V sázkových kancelářích může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy a provozovatelé heren a kasin musí dodržovat následující pravidla:

 • všichni zákazníci musí být usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry.

Kde se musí nosit roušky

 • Ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj).
 • V prostředcích veřejné dopravy a na zastávkách MHD.
 • V autech, pokud nejede řidič sám či s členy jedné domácnosti.
 • Na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Existují výjimky, kdo a kdy roušky nosit nemusí.

Pro všechny zaměstnavatele

Zaměstnavatelé mají dle doporučení využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem charakteru práce a provozním podmínkách vykonávat v místě bydliště (tzv. home office), a zajistit pravidelné testování svých zaměstnanců na přítomnost viru SARSCoV-2, popř. jeho antigenu.

Anketa

Kde plánujete nakoupit nejvíce vánočních dárků?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Sledujte Dana na Twitteru @danmoravek

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).