Hlavní navigace

Hoteliéři budou muset sáhnout hlouběji do kapsy

3. 4. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 244974
Není pochyb o tom, že hoteliéři musí platit koncesionářské poplatky za každý televizní a rozhlasový přístroj na pokojích. V případě novely autorského zákona, která zavádí povinnost platit za televize a rádia na pokojích také autorské poplatky, jsou však podnikatelé proti.

Ubytovací zařízení (dále souhrnně hotely) by podle novely autorského zákona, kterou už v září 2007 předložila vláda a nyní putuje Parlamentem, měla opět platit autorské poplatky za rozhlasové a televizní přístroje umístěné na pokojích. Ministerstvo kultury, iniciátor a navrhovatel novely, argumentuje nutností sladit českou právní úpravu s evropskou legislativou, na což tlačí Evropská komise. Hoteliéry navíc výslovně zprostila povinnosti platit poplatky až poslanecká novela autorského zákona v roce 2005 a ministerstvo s ní již tehdy nesouhlasilo. Hoteliéři se zase domnívají, že vláda a poslanci jen vycházejí vstříc kolektivním správcům autorských práv.

Příklad na úvod: Jak by legislativní novinka zatížila rozpočet menšího hotelu?

Důvodová zpráva k návrhu novely uvádí a vypočítává dopady zákona na podnikatele. Výpočet vychází z průměrné výše odměn, které požadují kolektivní správci:

Odměny kolektivním správcům autorských práv
Kolektivní správce Částka
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním 50 Kč
DILIA a Ochranná organizace autorská – sdružení 60 Kč
INTERGRAM 84 Kč

Zdroj: Důvodová zpráva k vládní novele autorského zákona

Celkem se tedy jedná o 194 korun, které hoteliér zaplatí za 1 televizní přístroj za měsíc, a to při 100% obsazenosti. Násobeno dvanácti jde o 2328 korun za rok. Televize patří k celkem běžnému vybavení českých hotelových pokojů. Hotel s 25 pokoji tedy bude pravděpodobně provozovat 25 televizních přístrojů – jeden na pokoj.

25 x 2328 = 58 200 korun / rok. 

Vzhledem k tomu, že uzavírání smluv s kolektivními správci se řídí mnoha pravidly a v úvahu se bere například obsazenost hotelu, bude podle důvodové zprávy konečná částka nižší. V neposlední řadě je třeba k této části uvést, že veškeré shora uvedené dopady nepředstavují pro povinné osoby nějakou novou a předtím neexistující povinnost a finanční zátěž, konstatuje důvodová zpráva. Povinnost podle ní existovala z hlediska vázanosti mezinárodními smlouvami kontinuálně, tedy i v době jejího dočasného zrušení novelou autorského zákona v roce 2005.

Kolektivní správci se radují…

Ochranný svaz autorský (OSA) vyhrál soudní spor, v němž se domáhal zaplacení poplatků od hotelu po té, co novela autorského zákona hotely od placení poplatků osvobodila. Krajský soud v Praze a následně v únoru 2008 také Vrchní soud v Praze rozhodl ve prospěch svazu. Přiklonil se tedy ke komunitárnímu právu, nikoliv k autorskému zákonu. Tento rozsudek OSA považuje za precedens. Soud vlastě nahrál snaze opětovně uzákonit povinnost hotelů platit autorské poplatky.

OSA považuje podle prohlášení na svých internetových stránkách rozsudek za významný úspěch. Autorům, kterým bylo v roce 2005 upřeno právo udílet souhlas k užití děl při provozování televizního nebo rozhlasového vysílání prostřednictvím televizních a rozhlasových přístrojů umístěných na hotelových pokojích, se tak dostává důležité satisfakce a možnosti vyžadovat své nároky i za tato uplynulá léta, uvádí OSA.

…hoteliéři nesouhlasí

Hlavním záměrem připravované novely autorského zákona je vyhovět požadavkům kolektivních správců a obnovit placení autorských odměn za rozhlas a televizi na hotelových pokojích (pod záminkou porušování mezinárodních smluv a velkých finančních postihů ze strany Evropské unie), domnívá se naopak ve svém prohlášení Asociace hotelů a restaurací České republiky.

Asociace upozorňuje, že placení autorských poplatků za rozhlasové a televizní přijímače na hotelových pokojích bude pro podnikatele znamenat značnou finanční zátěž. Poukazuje také na skutečnost, že se odměny zvyšují a přibývá také kolektivních správců. Smlouvu je nutné uzavřít s každým z nich. Podle Asociace se také vždy nedaří respektovat požadavek, aby smlouvu za všechny správce uzavřel jeden zástupce. Výsledkem je tedy další administrativní zátěž podnikatelů.

Asociace svůj postoj k novele tlumočila podle informací jejího tajemníka Milana Rambouska senátorkám a senátorům také formou dopisu, ve kterém žádá odmítnutí novely autorského zákona. A to nejen jménem Asociace, ale především jménem všech podnikatelů zejména v malých a středních ubytovacích provozech. Asociace se domnívá, že hotelový pokoj není veřejným prostorem. Stejně tak nesouhlasí s nutností měnit v tomto směru zákon v souvislosti s evropskou legislativou či souvisejícími rozsudky Evropského soudního dvora, na který se vládní návrh novely také odvolává.

Vláda a kolektivní správci vs. hoteliéři 1:0

Při cestě Parlamentem novela díky pozměňovacím návrhům změkla – hoteliéři by měli platit pouze do výše 50 % koncesionářských poplatků. Senát však tuto verzi nepřijal a vrátil koncem března zákon do Poslanecké sněmovny. Pomyslný spor mezi vládou potažmo kolektivními správci a hoteliéry tedy zatím zůstává na půdě Parlamentu nerozhodnutý.

Platit je nutné nejen autorské, ale také koncesionářské poplatky

Autorské poplatky však nejsou jediným výdajem podnikatele týkajícím se televize a rozhlasu. Podnikatel musí dále za každý televizní přijímač platit koncesionářský poplatek 135 korun měsíčně, tedy 1620 korun ročně. Podnikatel musí platit koncesionářský poplatek také za každý rozhlasový přijímač, a to 45 korun měsíčně, tedy 540 korun ročně.

Česká televizeČeský rozhlas se na výběr poplatků tvrdě zaměřují. Naposledy Český rozhlas oslovil v říjnu 2007 podnikatele – odběratele elektřiny, aby přihlásili své rozhlasové přijímače nebo čestně prohlásili, že žádný nemají. Povinnost platit rozhlasový poplatek se týká také například přijímačů ve firemních autech. Nebo právě v hotelových pokojích.

Tip do článku - EBF spíkři 1

Na základě direct mailové akce a kampaně z října 2007 se ke své zákonné povinnosti přihlásilo 38 000 právnických či fyzických podnikajících osob, které takto přihlásily 71 000 přijímačů. Tito poplatníci pak Českému rozhlasu již uhradili na svých úhradách za rozhlasový poplatek částku přes 38 milionů Kč, říká René Zavoral, ředitel Odboru marketingu a PR Českého rozhlasu, pro business server Podnikatel.cz. Na otázku, jestli plánuje Český rozhlas akci zopakovat, odpovídá Zavoral kladně. Loňskou říjnovou kampaň jsme považovali za do jisté míry informační a osvětovou. Zákon nám umožňuje dále využít jistých právních postupů, které nyní připravujeme a k nimiž bychom se chtěli odhodlat v roce letošním, tvrdí. O jaké kroky přesně půjde a jaké bude jejich načasování, však zatím nechce blíže specifikovat.

Kdo neplatí rozhlasové poplatky, může čekat, že je začne vymáhat inkasní agentura Intrum Justitia. S tou totiž Český rozhlas uzavřel vloni smlouvu na několikaměsíční správu pohledávek.

Anketa

Jste spokojeni s ubytováním na svých pracovních cestách?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).